Poland - Katowice: Refuse and waste related services

Main activities: 
Exploration and extraction of coal and other solid fuels
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Thursday, February 15, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 032-070731

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 025-055088)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Poland
Contact person: Oddział KWK „Ruda”, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
Telephone: +48 327173130
E-mail: bar.rzepka@pgg.pl
Fax: +48 327173113
NUTS code: PL22

Internet address(es):

Main address: http://www.pgg.pl

Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Odbiór transportem samochodowym lub samochodowym i kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba

Reference number: 441700823

II.1.2)

Main CPV code
90500000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Odbiór transportem samochodowym lub samochodowym i kolejowym oraz przetwarzanie odpadów wydobywczych z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/02/2018

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 025-055088

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 23/04/2018

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 07/05/2018

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 23/02/2018
Local time: 08:30
Read:
Date: 09/03/2018
Local time: 08:30
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 23/02/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 09/03/2018
Local time: 09:00

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: