Poland - Gdynia: Various office equipment and supplies

Main activities: 
Defence
Type: 
Prior information notice without call for competition
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Not applicable
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, February 15, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 032-069361

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Komenda Portu Wojennego Gdynia
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
Gdynia
81-103
Poland
Telephone: +48 261262198
E-mail: kpw.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261262314
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: http://kpwgdynia.wp.mil.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa artykułów biurowych z podziałem na części.

II.1.2)

Main CPV code
30190000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH z podziałem na 5 części:

Część I: ARTYKUŁY BIUROWE.

Część II: KALENDARZE.

Część III: PRZEDMIOTY DO IDENTYFIKACJI, PAPIER, DYPLOMY, KARTON, BRYSTOL.

Część IV: AKCESORIA, KARTONY, PUDŁA ARCHIWIZACYJNE.

Część V: PAPIER PRODUKCYJNY.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dostawa artykułów biurowych, część I: Artykuły biurowe

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30192121
30192000
30197330

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gdynia.

II.2.4)

Description of the procurement:

Dostawa artykułów biurowych.

Część I: Artykuły biurowe.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

II.2.10)

Information about variants

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, októrym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Dostawa artykułów biurowych, część II: Kalendarze

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30199792

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gdynia.

II.2.4)

Description of the procurement:

Dostawa artykułów biurowych, część II: Kalendarze.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

II.2.10)

Information about variants

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, októrym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Część III: PRZEDMIOTY DO IDENTYFIKACJI, PAPIER, DYPLOMY, KARTON, BRYSTOL

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30197600

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gdynia.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część III: PRZEDMIOTY DO IDENTYFIKACJI, PAPIER, DYPLOMY, KARTON, BRYSTOL.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

II.2.10)

Information about variants

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, októrym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Część IV: AKCESORIA, KARTONY, PUDŁA ARCHIWIZACYJNE

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30191100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gdynia.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część IV: AKCESORIA, KARTONY, PUDŁA ARCHIWIZACYJNE.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

II.2.10)

Information about variants

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, októrym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Część V: PAPIER PRODUKCYJNY

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30197630

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Gdynia.

II.2.4)

Description of the procurement:

Część V: PAPIER PRODUKCYJNY.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

II.2.10)

Information about variants

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia dostaw materiałów biurowych z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Pzp.

Prawem opcji jest możliwość uzupełniającego zwiększenia dostaw materiałów biurowych na warunkach zawartej umowy, do wielkości maksymalnych, wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
22/03/2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.5)

Scheduled date for start of award procedures:
22/03/2018

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

1. Ilość części wskazana we wstępnym ogłoszeniu o zamówieniu może ulec zmianie.

2.Termin obowiązywania umowy: do 29.3.2019.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Poland

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/02/2018
Low Value Tender: