Bulgaria - Sofia: Canteen and other restricted-clientele cafeteria services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Competitive procedure with negotiation
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Tuesday, February 13, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 030-065891

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Tsentar za speshna meditsinska pomosht — Sofiya
121292046
bul. „Vasil Levski“ No. 129
Sofiya
1202
Bulgaria
Contact person: Valentina Istatkova
Telephone: +359 29357235
E-mail: contacts@csmp-sofia.bg
Fax: +359 29357224
NUTS code: BG412

Internet address(es):

Main address: http://www.csmp-sofia.bg

Address of the buyer profile: http://op.csmp-sofia.bg

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Организиране и осигуряване на столово хранене за служителите на Център за спешна медицинска помощ — София

II.1.2)

Main CPV code
55511000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

ЦСМП — София има нужда от услуга по организиране и осигуряване на столово хранене за служителите си. Изпълнителят на тази дейност следва да я извършва на територията на централата на ЦСМП — гр. София, бул. „Васил Левски“ № 129. Храната трябва да се приготвя на място — не е допустимо кетърингова услуга или какъвто и да е начин на приготвяне на храна извън определеното за това помещение в сградата на ЦСМП — София.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 500 000.00 BGN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG411
Main site or place of performance:

Гр. София, бул. „Васил Левски“ № 129.

II.2.4)

Description of the procurement:

ЦСМП — София има нужда от услуга по организиране и осигуряване на столово хранене за служителите си. Изпълнителят на тази дейност следва да я извършва на територията на централата на ЦСМП — гр. София, бул. „Васил Левски“ № 129. Храната трябва да се приготвя на място — не е допустимо кетърингова услуга или какъвто и да е начин на приготвяне на храна извън определеното за това помещение в сградата на ЦСМП — София. Прогнозната стойност на обществената поръчка, определена на база досегашното потребление, е около 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ BGN без ДДС за една година (съответно 500 000 BGN за две години). Посочената стойност е прогнозна и не обвързва по никакъв начин ЦСМП — София, като същата може да бъде по-голяма или по-малка в съответствие с конкретните нужди, и по-специално в зависимост от броя на служителите на Центъра.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Договорът се сключва за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-рано от 2.2.2018 г. Възложителят има правото да удължи действието на договора за срок от още дванадесет месеца.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Competitive procedure with negotiation

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 198-408048

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ДУ-2132018
A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
02/02/2018

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„ВНП Фасилити“ ЕООД
831578978
бул. „Братя Бъкстон“ № 40
София
1618
Bulgaria
Telephone: +359 29438411
E-mail: officesofia@vnp.bg
Fax: +359 29438410
NUTS code: BG411

Internet address:www.vnp.bg.%20

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 500 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 500 000.00 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/02/2018
Low Value Tender: