Czech Republic - Olomouc: Archaeological services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, February 13, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 030-065488

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace
75008271
U Hradiska 42/6
Olomouc - Klášterní Hradisko
779 00
Czech Republic
Contact person: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00
Telephone: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
NUTS code: CZ071

Internet address(es):

Main address: http://www.ac-olomouc.cz/

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ArchcOlomouc

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=ArchcOlomouc
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
28360125
Helfertova 2040/13
Brno
613 00
Czech Republic
Contact person: Mgr. Jan Tejkal
Telephone: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
NUTS code: CZ064

Internet address(es):

Main address: http://www.akfiala.cz/

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local agency/office

I.5)

Main activity
Other activity: Realizace předstihových a záchranných archeologických výzkumů a prací

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Rámcová dohoda k zajištění exkavačních prací na záchranných archeologických výzkumech II.

II.1.2)

Main CPV code
71351914

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a třemi dodavateli v každé části zadávacího řízení (nebudou-li rámcové dohody v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřeny s více dodavateli), na základě kterých budou zadávány veřejné zakázky na služby.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod budou exkavační práce na záchranných archeologických výzkumech prováděných zadavatelem dle jeho aktuálních potřeb.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 51 814 400.00 CZK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zajištění exkavačních prací osobami na pozici dělník

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71351914

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ0
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Místem plnění bude sídlo Objednatele, případně další místa určená Objednatelem na celém území České republiky.

II.2.4)

Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení budou exkavační práce na záchranných archeologických výzkumech, prováděné osobami na pozici dělník, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zkušenosti organizátora exkavačních prací se zajišťováním exkavačních prací osobami na pozici dělník / Weighting: 10
Price - Weighting: 90

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 32 788 800.00 CZK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2018
End: 30/04/2022
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Kód CPV.

71351914-3 Archeologické služby.

45112450-4 Výkopové práce na archeologických nalezištích.

Rámcová dohoda se uzavírá od nabytí účinnosti rámcové dohody (nejdříve však od 01.05.2018) do 30.04.2022.

Podrobnosti stanoví dokumentace zadávacího řízení.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zajištění exkavačních prací osobami na pozici dokumentátor

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71351914

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ0
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Místem plnění bude sídlo Objednatele, případně další místa určená Objednatelem na celém území České republiky.

II.2.4)

Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 2 zadávacího řízení, budou exkavační práce na záchranných archeologických výzkumech, prováděné osobami na pozici dokumentátor, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zkušenosti organizátora exkavačních prací se zajišťováním exkavačních prací osobami na pozici dokumentátor / Weighting: 10
Price - Weighting: 90

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 8 905 600.00 CZK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2018
End: 30/04/2022
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Kód CPV.

71351914-3 Archeologické služby.

45112450-4 Výkopové práce na archeologických nalezištích.

Rámcová dohoda se uzavírá od nabytí účinnosti rámcové dohody (nejdříve však od 01.05.2018) do 30.04.2022.

Podrobnosti stanoví dokumentace zadávacího řízení.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zajištění exkavačních prací osobami na pozici terénní technik

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71351914

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: CZ0
NUTS code: CZ071
Main site or place of performance:

Místem plnění bude sídlo Objednatele, případně další místa určená Objednatelem na celém území České republiky.

II.2.4)

Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 2 zadávacího řízení, budou exkavační práce na záchranných archeologických výzkumech, prováděné osobami na pozici terénní technik, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zkušenosti organizátora exkavačních prací se zajišťováním exkavačních prací osobami na pozici terénní technik / Weighting: 10
Price - Weighting: 90

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 10 120 000.00 CZK

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/05/2018
End: 30/04/2022
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Kód CPV.

71351914-3 Archeologické služby.

45112450-4 Výkopové práce na archeologických nalezištích.

Rámcová dohoda se uzavírá od nabytí účinnosti rámcové dohody (nejdříve však od 01.05.2018) do 30.04.2022.

Podrobnosti stanoví dokumentace zadávacího řízení.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to zejména pro živnost - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nebo obdobnou.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)

Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/03/2018
Local time: 10:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 20/03/2018
Local time: 10:00
Place:

Elfertova 2040/13, 613 00 Brno.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za účastníka zadávacího řízení, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena či jinou oprávněnou osobu zapsanou ve veřejném rejstříku).

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

Podrobnosti stanoví dokumentace zadávacího řízení.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/02/2018
Low Value Tender: