Sweden - Umeå: Construction work for communication lines

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, August 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 157-324881

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Umeå kommun
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sweden
Contact person: Rickard Fredriksson
Telephone: +46 90-161596
E-mail: rickard.fredriksson@umea.se
Fax: +46 90-161568
NUTS code: SE

Internet address(es):

Main address: http://wwww.umea.se

Address of the buyer profile: http://www.e-avrop.com/umea

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Markförläggning optokanalisation Vilhelmina kommun.

Reference number: 17082

II.1.2)

Main CPV code
45231600

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Vilhelmina kommun inbjuder till anbudsgivning gällande – Markförläggning av kanalisation för optisk fiberkabel. Upphandlingen omfattar ramavtal för avrop av tillhandahållande av maskiner och medhjälpare för grävning/plöjning och förläggning av markförlagd kanalisation inklusive brunnar för optofiberbaserat bredbandsnät. Uppdragsprojekt kommer att fastställas senare där priser från denna upphandling utgör underlag för beställning enligt löpande räkning eller att fast pris fastställes med antagen leverantör baserad på det detaljprojektering som kommunen utarbetar.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45231600
45232000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE

II.2.4)

Description of the procurement:

Vilhelmina kommun inbjuder till anbudsgivning gällande – Markförläggning av kanalisation för optisk fiberkabel. Upphandlingen omfattar ramavtal för avrop av tillhandahållande av maskiner och medhjälpare för grävning/plöjning och förläggning av markförlagd kanalisation inklusive brunnar för optofiberbaserat bredbandsnät. Uppdragsprojekt kommer att fastställas senare där priser från denna upphandling utgör underlag för beställning enligt löpande räkning eller att fast pris fastställes med antagen leverantör baserad på det detaljprojektering som kommunen utarbetar.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 073-138757

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Markförläggning optokanalisation Vilhelmina kommun

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sweden
Telephone: +46 90-177400
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internet address:http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/08/2017
Low Value Tender: