Netherlands - Maastricht: Works for complete or part construction and civil engineering work

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, August 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 157-324947

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Provincie Limburg
50052969
Limburglaan 10
Maastricht
6229 GA
Netherlands
Contact person: Frank Roebroek
Telephone: +31 650214032
E-mail: aanbestedingen@prvlimburg.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: http://www.limburg.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=62902

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Onderhoudsbestek verhardingen Met Open Posten” provincie Limburg.

II.1.2)

Main CPV code
45200000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Algemeen:

De werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst betreffen het groot onderhoud verhardingen (herstel en aanleg van elementen- en asfaltverhardingen) incl. alle hierbij voortkomende werkzaamheden binnen de provincie Limburg.

Aard, omvang en duur van de overeenkomst:

De opdracht loopt tot 31.12.2018 en krijgt als ingangsdatum 1.8.2017. Na deze initiële looptijd bestaat de mogelijkheid om de opdracht nog 2 keer te verlengen met 1 kalenderjaar tot uiterlijk 31.12.2020.

Doel van de aanbesteding:

Doel van deze raamovereenkomst is om door middel van de contract keuze onderhoudsbestek verhardingen Met Open Posten (OMOP), de opdrachtgever in de voorbereidende fase, tot moment van uitvoering, te ontlasten.

Bij het gebruik van het Negometrix-platform kan er contact worden opgenomen met de Servicedesk van Negometrix via:

— telefoon: +31 (0)85 20 84 666;

— email: servicedesk@negometrix.com

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 0.01 EUR / Highest offer: 0.02 EUR taken into consideration

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45200000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: NL

II.2.4)

Description of the procurement:

De werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst betreffen het groot onderhoud verhardingen (herstel en aanleg van elementen- en asfaltverhardingen) incl. alle hierbij voortkomende werkzaamheden binnen de provincie Limburg.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: PVA / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Presentatie / Weighting: 15
Price - Weighting: 50

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Inschrijvers hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit kunnen zij doen in Negometrix onder het tabblad „vraag en antwoord”, uiterlijk tot de in de planning vermelde datum en tijd. Vragen die gesteld worden op een andere manier dan schriftelijk via deze module, zullen niet worden beantwoord. Te laat ingediende vragen worden in principe niet in behandeling genomen.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 096-188331

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

„Onderhoudsbestek verhardingen Met Open Posten” provincie Limburg

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
16/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
KWS Infra Eindhoven
Postbus 7149
Eindhoven
5605 JC
Netherlands
NUTS code: NL
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Lowest offer: 0.01 EUR / Highest offer: 0.02 EUR taken into consideration

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Met gebruikmaking van artikel 2.138c van de Aanbestedingswet 2012 (gewijzigd per 1.7.2016) heeft de provincie Limburg besloten de prijsinformatie niet bekend te maken.

Dit in verband met de rechtmatige commerciële belangen van ondernemers.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Provincie Limburg
Maastricht
Netherlands

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/08/2017
Low Value Tender: