SI-Maribor: business and management consultancy and related services

Organisation: 
Organisation text: 
Mestna občina Maribor
Main activities: 
General public/services
NUTS Code: 
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Type of contract: 
Market: 
Service contract
Bid type: 
Global tender
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, November 20, 2009
Deadline: 
Tuesday, December 1, 2009 - 09:00
Tender cycle: 
Tender ID: 
2009/S 224-320729

Instead of:

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:

Trajanje v dnevih: 365 (od oddaje naročila).

Read:

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:

Trajanje v dnevih: 460 (od oddaje naročila).

Other additional information

Spremembe so bile vnešene v ustrezno razpisno dokumentacijo.

Naročnik podaljšuje skupni rok za izvedbo celotnega naročila na 460 dni. Pri tem je rok za oddajo vloge 280 dni po podpisu pogodbe, rok za dokončanje vseh razpisanih storitev pa še 180 dni po prejemu pozitivne odločbe o dodelitvi kohezijskih sredstev.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http://www.maribor.si.

Low Value Tender: