SI-Maribor: business and management consultancy and related services

Organisation: 
Organisation text: 
Mestna občina Maribor
Main activities: 
General public/services
NUTS Code: 
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Type of contract: 
Market: 
Service contract
Bid type: 
Global tender
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, November 13, 2009
Deadline: 
Tuesday, December 1, 2009 - 09:00
Tender cycle: 
Tender ID: 
2009/S 219-314354

Druge dodatne informacije

Spremembe so bile vnešene v ustrezno razpisno dokumentacijo.

Naročnik spreminja pogoj iz XI. poglavja razpisne dokumentacije.

V prvem odstavku 2. točke na 7. strani razpisne dokumentacije se pogoj spremeni tako, da so pri ekonomsko finančnih pogojih iz XI. poglavja razpisne dokumentacije dolžni letni promet 4 000 000 EUR izkazati vsi sodelujoči v skupni ponudbi (torej se letni prometi sodelujočih seštevajo).

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http://www.maribor.si.

Low Value Tender: