SI-Maribor: business and management consultancy and related services

Organisation: 
Organisation text: 
Mestna občina Maribor
Main activities: 
General public/services
NUTS Code: 
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Type of contract: 
Market: 
Service contract
Bid type: 
Global tender
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, November 14, 2009
Deadline: 
Tuesday, December 1, 2009 - 09:00
Tender cycle: 
Tender ID: 
2009/S 220-315399

Druge dodatne informacije

Spremembe so bile vnešene v ustrezno razpisno dokumentacijo.

V razpisni dokumentaciji naveden rok izvedbe naročila se iz 280 dni podaljša na 365 dni, kot je bilo pravilno objavljeno na Portalu javnih naročil.

Ustrezno spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena na naši spletni strani.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http://www.maribor.si.

Low Value Tender: