SI-Maribor: business and management consultancy and related services

Watch this tender

Summary

Please scroll down for full details
Threshold: 
OJEU
Organisation: 
Main activities: 
General public/services
NUTS Code: 
Type: 
Notice for additional information, information on incomplete procedure or corrigendum
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, November 14, 2009
Deadline: 
Tuesday, December 1, 2009 - 09:00
Tender ID: 
2009/S 220-315399

Druge dodatne informacije

Spremembe so bile vnešene v ustrezno razpisno dokumentacijo.

V razpisni dokumentaciji naveden rok izvedbe naročila se iz 280 dni podaljša na 365 dni, kot je bilo pravilno objavljeno na Portalu javnih naročil.

Ustrezno spremenjena razpisna dokumentacija je objavljena na naši spletni strani.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na http://www.maribor.si.