Poland - Daszyna: Construction works for power plants and heating plants

Main activities: 
Other
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, January 13, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 009-016781

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)

Name and addresses
Gmina Daszyna
Daszyna 34a
Daszyna
99-107 DASZYNA
Poland
Contact person: Zbigniew Cywiński
Telephone: +48 243571017
E-mail: ugdaszyna@op.pl
Fax: +48 243890400
NUTS code: PL712

Internet address(es):

Main address: http://daszyna.bip.cc

I.2)

Joint procurement

I.6)

Main activity
Other activity: Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji w odnawialnym źródle energii

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna”

Reference number: PPI.271.5.2017

II.1.2)

Main CPV code
45251000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” – wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na budowie układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; zgodnie z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, zwanymi dalej PFU oraz posiadaną w części przez Zamawiającego dokumentacją projektową, stanowiącymi załącznik do SIWZ.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 51 879 057.25 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71320000
45251000
45210000
45330000
45331000
45331110
45310000
45231400
09323000
45231100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL712
Main site or place of performance:

Daszyna.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”: dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” – wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych polegających na budowie układu trójgeneracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą; zgodnie z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, zwanymi dalej PFU oraz posiadaną w części przez Zamawiającego dokumentacją projektową, stanowiącymi załącznik do SIWZ, w tym:

a) Obiekt elektrociepłowni

Moc elektryczna turbiny parowej min. 1,1 MW. Moc cieplna kotła parowego 7,0 MW.

b) Pasywny budynek laboratorium biomasy

Powierzchnia zabudowy - 544,8 m2.

Powierzchnia użytkowa - 767 m2 wraz z wiatą.

Kubatura – 2346,8 m3.

W tym: roboty architektoniczno-konstrukcyjne, instalacyjne z opomiarowaniem budynku; zagospodarowanie i uzbrojenie terenu; wyposażenie budynku.

c) System ciepłowniczy – sieci i węzły cieplne

d) Rurociągi – czynnik grzewczy

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Sprawność elektryczna turbiny parowej przy produkcji pary / Weighting: 40 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: RPLD.02.01.01-10-0004/15-00; RPLD.04.02.02-10-0081/16-00; RPLD.04.03.02-10-0031/16-00; POIS.01.06.01-00-0011/16; RPLD.04.03.02-10-0030/16-00.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 168-345978

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
15/12/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Garant-Filter GmbH
EuropastraBe 2/1
EuropastraBe 2/1
77933 Lahr
Germany
Telephone: +49 782198053-0
E-mail: office@garant-filter.de
Fax: +49 782198053-69
NUTS code: DE136

Internet address:www.garant-filter.de

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Lowest offer: 44 000 000.00 PLN / Highest offer: 59 940 400.00 PLN taken into consideration

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne w tym instalacje technologiczne i instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne.

Skorzystanie ze środków finansowych - zdolności kredytowej.

V.2.6)

Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587777

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587777

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/01/2018
Low Value Tender: