Poland - Poznań: Washing and dry-cleaning services

Main activities: 
Defence
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, January 12, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 008-014036

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu
Bukowska 34
Poznań
60-811
Poland
Contact person: Agnieszka Średzińska
E-mail: 14wog.zakupy@ron.mil.pl
Fax: +48 261577204
NUTS code: PL41

Internet address(es):

Main address: http://www.14wog.wp.mil.pl

Address of the buyer profile: http://www.14wog.wp.mil.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Jednostka wojskowa

I.5)

Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w latach 2018-2020”

Reference number: 46/z/2017

II.1.2)

Main CPV code
98310000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych na potrzeby 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.

Zadanie nr 1.

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Lp. Rodzaj usługi pralniczej jm Szacunkowa ilośćw 1 roku (w latach 2018-2020).

1. Pranie wodne kg 48 000

2. Pranie chemiczne kg 85 000

Zadanie nr 2.

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Lp. Rodzaj usługi pralniczej jm Szacunkowa ilość w 1 roku (w latach 2018-2020).

1. Pranie wodne kg 2 000

2. Pranie chemiczne kg 5 000

Powyżej określone ilości prania (kg) są szacunkowe dla 1 roku kalendarzowego.

I dotyczą wykonania usługi w latach 2018 r. – 2020 r. dla 14 WOG-u. Służyć będą jedynie do porównania i oceny ofert.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 368 000.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
98310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90.

Poznań, ul. Bukowska 34.

Biedrusko, ul. Ogrodowa 1.

II.2.4)

Description of the procurement:

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Lp. Rodzaj usługi pralniczej jm Szacunkowanilość w 1 roku (w latach 2018-2020).

1. Pranie wodne kg 48 000

2. Pranie chemiczne kg 85 000

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość corocznie zwiększenia wartości usługi będącej przedmiotem zamówienia (umowy) w ramach prawa opcji do 90 000,00 PLN. brutto w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 31.12.2020 r. po cenach wynikających umowy.

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia do 30 % przyjętych w umowie ilości prania w sytuacjach, których wcześniej nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości szkolonych żołnierzy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
98310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL41
Main site or place of performance:

Poznań, ul. Bukowska 34.

II.2.4)

Description of the procurement:

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Lp. Rodzaj usługi pralniczej jm Szacunkowa ilość w 1 roku (w latach 2018-2020).

1. Pranie wodne kg 2 000

2. Pranie chemiczne kg 5 000

Powyżej określone ilości prania (kg) są szacunkowe dla 1 roku kalendarzowego i dotyczą wykonania usługi w latach 2018 r. – 2020 r. dla 14 WOG-u. Służyć będą jedynie do porównania i oceny ofert.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

a) Zamawiający dopuszcza możliwość corocznie zwiększenia wartości usługi będącej przedmiotem zamówienia (umowy) w ramach prawa opcji do 10 000,00 PLN. brutto w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na przedmiot zamówienia, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Rozszerzenie zamówienia w ramach opcji będzie realizowane do dnia 31.12.2020 r. po cenach wynikających umowy.

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia do 30 % przyjętych w umowie ilości prania w sytuacjach, których wcześniej nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia np. restrukturyzacja sił sojuszniczych, zmiany ilości szkolonych żołnierzy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 222-461704

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
29/12/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Pralnia „Sonia” Stanisław i Zofia Pirch
ul. Mickiewicza 81
Piła
64-920
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 244 600.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 197 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wojsk sojuszniczych będących na zaopatrzeniu 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
29/12/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Pralnia „Sonia” Stanisław i Zofia Pirch
ul. Mickiewicza 81
Piła
64-920
Poland
NUTS code: PL41
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 123 400.00 PLN
Total value of the contract/lot: 63 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławcze
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Poland

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/01/2018
Low Value Tender: