Poland - Sosnowiec: Postal services related to letters

Main activities: 
General public services
Type: 
Prior information notice without call for competition
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Not applicable
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Friday, January 12, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 008-013671

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec
41-200
Poland
Contact person: Michał Zastrzeżyński
Telephone: +48 322960580
E-mail: m.zastrzezynski@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B

Internet address(es):

Main address: www.bip.um.sosnowiec.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługi pocztowe – przesyłki nierejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

II.1.2)

Main CPV code
64112000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będą usługi pocztowe – przesyłki nierejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 70 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będą usługi pocztowe – przesyłki nierejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/10/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługi pocztowe – przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

II.1.2)

Main CPV code
64112000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będą usługi pocztowe – przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 2 000 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będą usługi pocztowe – przesyłki rejestrowane wychodzące z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/10/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wysyłka listów podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami

II.1.2)

Main CPV code
64121100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie wysyłka listów podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 13 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie wysyłka listów podczas konsultacji społecznych z mieszkańcami.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Franciszkańska 5a - fizjoterapia

II.1.2)

Main CPV code
85312120

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Franciszkańska 5a – fizjoterapia.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 006 991.87 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85142100
85312500
85312510

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Franciszkańska 5a – fizjoterapia.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

II.1.2)

Main CPV code
90511200

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 2 600 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
90512000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie utworzenie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

II.1.2)

Main CPV code
90513100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 67 130 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługi w zakresie gospodarowania oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu w wyniku prowadzonej działalności administracyjno-biurowej

II.1.2)

Main CPV code
90500000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będą usługi w zakresie gospodarowania oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu w wyniku prowadzonej działalności administracyjno-biurowej.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 1 700.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będą usługi w zakresie gospodarowania oraz odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez Urząd Miejski w Sosnowcu w wyniku prowadzonej działalności administracyjno-biurowej.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)

Main CPV code
90600000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 39 479 910.81 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Konserwacja oświetlenia ulicznego i usuwanie dewastacji (36 m-c)

II.1.2)

Main CPV code
50232100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja oświetlenia ulicznego i usuwanie dewastacji (36 m-c).

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45316110

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie konserwacja oświetlenia ulicznego i usuwanie dewastacji (36 m-c).

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/07/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Kompleksowe świadczenie usługi energetycznej do zasilania oświetlenia: Parku Schoena, ul Chemiczna (24 m-c)

II.1.2)

Main CPV code
50232100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe świadczenie usługi energetycznej do zasilania oświetlenia: Parku Schoena, ul Chemiczna (24 m-c).

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 95 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
09310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe świadczenie usługi energetycznej do zasilania oświetlenia: Parku Schoena, ul Chemiczna (24 m-c).

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/07/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Konsewacja oświetlenia i pomp odwadających w przejściach podziemnych (36 m-c)

II.1.2)

Main CPV code
50511000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie konsewacja oświetlenia i pomp odwadających w przejściach podziemnych (36 m-c).

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 500 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45213316

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie konsewacja oświetlenia i pomp odwadających w przejściach podziemnych (36 m-c).

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec

II.1.2)

Main CPV code
66510000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec – Miasta posiadającego prawa powiatu reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Sosnowiec wykonującej zadania użyteczności publicznej poprzez budżetowe jednostki organizacyjne.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 3 296 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
66516000
66516400
66515000
66515100
66515400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Sosnowiec – Miasta posiadającego prawa powiatu reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Sosnowiec wykonującej zadania użyteczności publicznej poprzez budżetowe jednostki organizacyjne.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/10/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Likwidacja wyrobisk mających połaczenie z powierzchnia terenu oraz pustek poeksploatacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Witosa w Sosnowcu

II.1.2)

Main CPV code
71351100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zadania będzie likwidacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnia terenu oraz pustek poeksploatacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Witosa w Sosnowcu.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 2 500 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zadania będzie likwidacja wyrobisk mających połączenie z powierzchnia terenu oraz pustek poeksploatacyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Witosa w Sosnowcu.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/10/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 63 szt. drzew - pomników przyrody na terenie Miasta Sosnowca

II.1.2)

Main CPV code
90721100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 63 szt. drzew – pomników przyrody na terenie Miasta Sosnowca.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 80 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 63 szt. drzew – pomników przyrody na terenie Miasta Sosnowca.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/04/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)

Main CPV code
77211600

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 130 081.30 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/04/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Przeniesienie, usunięcie rośli chronionych wraz z nadzorem przyrodniczym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu"

II.1.2)

Main CPV code
90721000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie przeniesienie, usunięcie rośli chronionych wraz z nadzorem przyrodniczym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu".

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 20 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie przeniesienie, usunięcie rośli chronionych wraz z nadzorem przyrodniczym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zagłębiowski Park Sportowy w Sosnowcu".

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)

Main CPV code
77211400

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 300 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie pielęgnacja i wycinka drzew na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/04/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)

Main CPV code
77211600

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 800 000.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
77310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/04/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic, obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca

II.1.2)

Main CPV code
71320000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic, obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 80 300.81 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic, obiektów mostowych na terenie miasta Sosnowca.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu etap II: rozbudowa DK94 na odcinku od granicy Miasta Dąbrowa Górnicza do wyjazdu ze stacji Shell"

II.1.2)

Main CPV code
71320000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu etap II: rozbudowa DK94 na odcinku od granicy Miasta Dąbrowa Górnicza do wyjazdu ze stacji Shell".

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 569 105.69 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa DK94 w Sosnowcu etap II: rozbudowa DK94 na odcinku od granicy Miasta Dąbrowa Górnicza do wyjazdu ze stacji Shell".

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/04/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ekranów dźwiekochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza"

II.1.2)

Main CPV code
71320000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ekranów dźwiekochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza".

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 406 504.07 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa ekranów dźwiekochłonnych i reorganizacja ruchu pieszego przy DK-94 w rejonie ul. Frankiewicza".

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/04/2018

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odwodnienie SP nr 11 "Modrzejów" przy ul. Orląt Lwowskich"

II.1.2)

Main CPV code
71240000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odwodnienie SP nr 11 "Modrzejów" przy ul. Orląt Lwowskich".

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 46 200.00 PLN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71248000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22B

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Odwodnienie SP nr 11 "Modrzejów" przy ul. Orląt Lwowskich".

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
01/03/2018

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/01/2018
Low Value Tender: