Poland - Wrocław: Special-purpose road passenger-transport services

Main activities: 
Health
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Friday, January 12, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 008-014352

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 249-525369)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Uniwersytecki Szpital kliniczny im Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213
Wrocław
50-556
Poland
Contact person: Paulina Liszyk
Telephone: +48 717331140
E-mail: pliszyk@usk.wroc.pl
Fax: +48 717331149
NUTS code: PL514

Internet address(es):

Main address: www.usk.wroc.pl

Address of the buyer profile: www.usk.wroc.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług transportu sanitarnego

Reference number: USK/DZP/PN-263/2017

II.1.2)

Main CPV code
60130000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu sanitarnego rozumianego jako przewóz pacjentów, materiałów biologicznych (krwi i materiałów krwiopochodnych, materiału biologicznego do badań), zespołu ds. transplantacji, narządów i innych wynikających z działalności Zamawiającego przez całą dobę/ 7 dni w tygodniu/ przez okres 12 miesięcy: 1. Karetki specjalistyczne „S” – co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 2. Karetki podstawowe „P” – co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych; 3. Karetka transportowa „T” – z kierowcą mającym uprawnienia sanitariusza lub kierowcą i sanitariuszem; 4. Karetka transportowa „T” – z kierowcą mającym uprawnienia sanitariusza lub kierowcą i sanitariuszem do transportu pacjentów dializowanych - 4 zadania.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/01/2018

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 249-525369

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 15/01/2018
Local time: 12:00
Read:
Date: 26/01/2018
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 15/01/2018
Local time: 13:00
Read:
Date: 26/01/2018
Local time: 13:00

VII.2)

Other additional information:

Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie – pakiety od 1 do 3:

L.p. Kryterium ranga

1 Cena 60 %

2 Jakość usługi: 40 %

2A średni wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji usługi 25 %

2B elektroniczne zgłaszanie i elektroniczna obsługa zleceń na transport sanitarny 15 %

Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie – dotyczy pakietu nr 4:

L.p. Kryterium ranga

1 Cena 60 %

2 Jakość usługi (średni wiek pojazdów) 40 %

Low Value Tender: