Poland - Ostrołęka: Washing and dry-cleaning services

Main activities: 
Health
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, January 11, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 007-012176

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 238-494191)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
al. Jana Pawła II 120A
Ostrołęka
07-410
Poland
Contact person: Czesław Duszak
Telephone: +48 297652402 / +48 297652402
E-mail: szpitalo@szpitalo.nazwa.pl
Fax: +48 297604569
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.szpital.ostroleka.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa prania

Reference number: MSS-TZP-ZPP-26-32/17

II.1.2)

Main CPV code
98310000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prania polegająca na świadczeniu usług pralniczych i dezynfekcyjnych w zakresie transportu i prania bielizny szpitalnej i hotelowej, odzieży roboczej i innych wyrobów oraz instalacja niezbędnej infrastruktury do obsługi systemu radiowej identyfikacji bielizny i odzieży RFID (działającego i kompatybilnego z funkcjonującą w Szpitalu technologią RFID HF) - zgodnie z SIWZ na rzecz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy – Opis przedmiotu zamówienia i Załączniku nr 2 do SIWZ i umowy – Formularz cenowy.

3. Zamawiający przewiduje, że szacunkowa ilości bielizny podlegającej praniu wyniesie ok. 23 500 kg/m-c w okresie realizacji zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2018

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 238-494191

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 17/01/2018
Local time: 09:45
Read:
Date: 25/01/2018
Local time: 09:45
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 17/01/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/01/2018
Local time: 10:00

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: