Belgium - Willebroek: Repair and maintenance services of building installations

Main activities: 
Social protection
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, January 11, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 007-011969

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
OCMW Willebroek
BE0212184035
Pastorijstraat 1
Willebroek
2830
Belgium
Contact person: De heer Stany Bemus
Telephone: +32 38669093
E-mail: stany.bemus@willebroek.be
NUTS code: BE212

Internet address(es):

Main address: www.willebroek.be

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local agency/office

I.5)

Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Technisch beheer en gewaarborgde continuïteit + optimalisatie van de technische installaties en uitrustingen (waaronder hvac, sanitair, brand, elektriciteit, ...)

Reference number: 2017109

II.1.2)

Main CPV code
50700000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Zie II.2.4.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 720 528.36 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45232460
50000000
50800000
71315000
71356200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE212
Main site or place of performance:

OCMW Willebroek- Verschillende gebouwen.

II.2.4)

Description of the procurement:

De intiële opdracht loopt van 01/01/2018 tot en met 31/12/2023, wanneer de aanvang na 01/01/2018 valt blijft de einddatum behouden op 31/12/2023.

Delen van de opdracht kunnen jaarlijks opgezegd worden door de bouwheer in geval van wijziging van de bestemming van het gebouw, verkoop of verhuur. De jaarlijkse vergoeding wordt in onderling overleg bijgestuurd in evenredigheid met de gewijzigde opdracht.

Na het verstrijken van de initiële periode van 6 (zes) jaar kan de opdracht maximaal 3x 1 jaar verlengd worden.

Door het indienen van zijn offerte verbindt de inschrijver zich uitdrukkelijk tot het naleven van de volgende clausule:

De opdracht kan enkel schriftelijk worden verlengd. Het bestuur kan dit doen, aan dezelfde voorwaarden als deze van de originele opdracht, tot 1 maand voor het verstrijken van iedere periode. Indien deze periode van 1 maand wordt overschreden, kan enkel worden verlengd mits toestemming van de inschrijver. Iedere verlenging beslaat 1 kalenderjaar. Bij het uitblijven van een schriftelijke verlenging van de opdracht komt deze automatisch te vervallen.

Indien de inschrijver de opdracht niet wil verlengen, dient hij dit te doen mits aangetekende betekening, zes maanden voor het verstrijken van de lopende periode, te weten vóór 1 januari van het betreffende jaar.

De opdracht zal alleszins definitief een einde nemen op 31/12/2026 en dit zonder voorafgaande opzegging door één der partijen.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteitszorg, betrouwbaarheid en inzicht in energieverbruik / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Specifieke kennis van het personeel / Weighting: 5
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 35
Cost criterion - Name: Kwaliteit vande dienstverlening / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Garanties voor een vlotte samenwerking / Weighting: 20

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 173-354542

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2017109
Lot No: 1
Title:

Technisch beheer en gewaarborgde continuïteit + optimalisatie van de technische installaties en uitrustingen (waaronder hvac, sanitair, brand, elektriciteit, ...)

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
04/01/2018

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
CEGELEC BUILDING SERVICES SA
Avenue Du Port 86 C, Bte 201
Bruxelles
1000
Belgium
Telephone: +32 56625860
E-mail: bert.callens@cegelec.com
Fax: +32 56625865
NUTS code: BE
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 720 528.36 EUR

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Belgium

Internet address:http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2018
Low Value Tender: