Poland - Warsaw: Security services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Negotiated without a prior call for competition
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Thursday, January 11, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 007-012215

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Polskie Koleje Państwowe S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów
Telephone: +48 224749177
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.pkpsa.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Spółka Skarbu Państwa

I.5)

Main activity
Other activity: Spółka Skarbu Państwa

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego

Reference number: KIZ/2017/WNP-007625

II.1.2)

Main CPV code
79710000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego, w zakresie zgodnym z szczegółowym opisem przedmiotu Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 432 892.27 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79711000
85312310
79714000
79715000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL21
NUTS code: PL82

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych – OGN Kraków: Bochnia, Brzesko, Dębica, Jarosław, Kraków Główny, Kraków Płaszów, Krzeszowice, Leżajsk, Łańcut, Nowy Sącz, Oświęcim, Przemyśl, Rzeszów, Tarnów, Wieliczka, Jasień Brzeski.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zaproszono Ekotrade sp. z o.o. do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego na zasadach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 138i ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • Extreme urgency brought about by events unforeseeable for the contracting authority and in accordance with the strict conditions stated in the directive
Explanation:

Ze względu na kończące się z dniem 31.10.2017 r. umowy na „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego” oraz prowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług ochrony fizycznej do 30.9.2018 r. zachodzi konieczność zabezpieczenia ciągłości realizacji usług na dworcach kolejowych na miesiąc kwiecień. Zabezpieczenie usług ochrony jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i ograniczenia możliwych zagrożeń na czynnych dworcach kolejowych. W związku z tym zachodzi konieczność udzielenia zamówienia dotychczasowym Wykonawcom usług. W dniu 23.10.2017 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu na realizację usług ochrony na okres do 30.9.2018 r. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawarcie umowy z Wykonawcami wybranymi w przetargu możliwe jest w I połowie listopada (podpisanie umowy jest możliwe po upływie 10 dni od daty ogłoszenia wyboru Wykonawcy). Mając na względzie konieczność zachowania ciągłości świadczenia usług ochrony osób i mienia na dworcach konieczne jest zapewnienie ich realizacji do czasu wyboru nowego Wykonawcy.

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zaproszono Ekotrade Sp. z o.o., do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, prowadzonego na zasadach zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 138i ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP.

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: KIZ02.022.BU.35228.2017
Title:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na dworcach kolejowych oraz terenach przyległych, znajdujących się w zarządzie Zamawiającego

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
21/12/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1

V.2.3)

Name and address of the contractor
Ekotrade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Melomanów 4
Warszawa
00-712
Poland
NUTS code: PL911

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 432 892.27 PLN
Total value of the contract/lot: 344 276.40 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Zapewnienie grupy interwencyjnej.

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Wartość szacunkowa zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie: 432 892,27 PLN netto.

Wartość szacunkowa całości zamówienia: 2 262 096,96 PLN netto.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2018
Low Value Tender: