Sweden - Örebro: Social work services with accommodation

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Not specified
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Thursday, January 11, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 007-012196

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Örebro kommun
212000-1967
Box 30000
Örebro
70135
Sweden
Contact person: Lena Ljungsten
E-mail: lena.ljungsten@orebro.se
NUTS code: SE124

Internet address(es):

Main address: http://www.orebro.se

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Härbärge och stödboende

Reference number: Sov 409/2017

II.1.2)

Main CPV code
85311000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Inbjudan till anbudsgivning.

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande avtal om drift av Härbärge och stödboende för vuxna missbrukare. Verksamheten ska bedrivas i befintlig lokal på Bruksgatan Örebro. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning.

Denna upphandling avser drift av härbärge och stödboende för vuxna missbrukare.

Härbärget har 10 platser och erbjuder nattlogi för män med missbruks- och/eller psykiska problem. Lättare kvällsmål och frukost ingår.

Stödboendet har 10 platser och erbjuder dygnetruntboende där olika stödinsatser ingår för att vissa mål i en uppgjord planering ska nås. Plats på stödboendet förutsätter biståndsbeslut. En individuell plan med angivna mål upprättas för var och en av de boende.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 45 000 000.00 SEK

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85310000
85312300
85312320

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE124

II.2.4)

Description of the procurement:

Inbjudan till anbudsgivning.

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande avtal om drift av Härbärge och stödboende för vuxna missbrukare. Verksamheten ska bedrivas i befintlig lokal på Bruksgatan Örebro. Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning.

Denna upphandling avser drift av härbärge och stödboende för vuxna missbrukare.

Härbärget har 10 platser och erbjuder nattlogi för män med missbruks- och/eller psykiska problem. Lättare kvällsmål och frukost ingår.

Stödboendet har 10 platser och erbjuder dygnetruntboende där olika stödinsatser ingår för att vissa mål i en uppgjord planering ska nås. Plats på stödboendet förutsätter biståndsbeslut. En individuell plan med angivna mål upprättas för var och en av de boende.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 194-398936

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
08/12/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4

V.2.3)

Name and address of the contractor
Frälsningsarmén
802006-1688
Stockholm
102 42
Sweden
E-mail: johan.lahne@fralsningsarmen.se
NUTS code: SE124

Internet address:http://www.fralsningsarmen.se

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 45 000 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 45 000 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/01/2018
Low Value Tender: