Sweden - Karlskrona: Alarm systems

Watch this tender

Summary

Please scroll down for full details
Threshold: 
OJEU
Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, January 10, 2018
Tender ID: 
2018/S 006-008736

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Karlskrona kommun
212000-0829
Östra Hamngatan 7B
Karlskrona
371 83
Sweden
Contact person: Lena Dalström
E-mail: Lena.Dalstrom@karlskrona.se
NUTS code: SE221

Internet address(es):

Main address: http://www.karlskrona.se

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afosllwuin&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afosllwuin&GoTo=Tender

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Digital trygghetslarmsanläggning.

Reference number: KS 2017/6776 2.6.1

II.1.2)

Main CPV code
35121700

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Avser ramavtal på digital trygghetslarmsanläggning med tillhörande bärbar telefoni, medicinskåp och hotell lås.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
35120000
45312000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE221

II.2.4)

Description of the procurement:

Upphandlingen avser Ramavtal på Digital trygghetslarmsanläggning med tillhörande bärbar telefoni av typen Smartphone. Till anläggningen skall det levereras låsbara medicinskåp med registrering/loggning om vem och när skåp har öppnats/stängts. Till anläggningen skall det även levereras hotell lås till lägenhetsdörrar. Det skall också finnas ett Drift, service och support avtal för respektive anläggning. Inga volymer garanteras i upphandlingen.

Inom avtalsperioden finns planer för att bygga/renovera två till fyra äldreboenden med tillhörande larmsystem enligt ovan.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 31/03/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/02/2018
Local time: 23:59

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/03/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 17/02/2018
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten i Växjö
Växjö
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/01/2018