Denmark - Kokkedal: Supply services of personnel including temporary staff

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Wednesday, January 10, 2018
Tender cycle: 
Tender ID: 
2018/S 006-010017

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Fredensborg Kommune
29188335
Egevangen 3 B, Brønsholm
Kokkedal
2980
Denmark
Contact person: Stefan Ising
Telephone: +45 72562411
E-mail: stis@fredensborg.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/78866960.aspx

Address of the buyer profile: http://www.fredensborg.dk/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/78866960.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/78866960.aspx

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Levering af vikarydelser

II.1.2)

Main CPV code
79620000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Fredensborg Kommune udbyder levering af vikarydelser til hjemmepleje og plejecentre, børnehuse samt Granbohus, som er kommunens aflastningstilbud til hjemmeboende børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap.

Det forventede forbrug udgør på årsbasis cirka 7 mio. kr. ekskl. moms (2016).

Vikarydelserne udbydes som 2 delaftaler:

Delaftale 1 –Vikarer til ældreområdet og Granbohus.

Delaftale 2 – Vikarer til børnehusene (option).

Der kan afgives tilbud på én eller begge delaftaler.

På Delaftale 1 indgås rammeaftaler med 2 leverandører, en primær leverandør og en sekundær leverandør, som alene vil modtage bestillinger i tilfælde, hvor den primære leverandør ikke kan imødekomme en bestilling. På Delaftale 2 indgås rammeaftale med 1 leverandør. Delaftalen er en option for kommunen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/78866960.aspx.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 28 000 000.00 DKK

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Delaftale 1 – Vikarer til ældreområdet og Granbohus

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79620000
79624000
85000000
85144100
98513300

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK013
Main site or place of performance:

Fredensborg Kommune.

II.2.4)

Description of the procurement:

Levring af vikartydelser til ældreområdet og Granbohus.

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/04/2018
End: 31/03/2021

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Delaftale 2 – Vikarer til børnehusene (option)

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
79620000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK013
Main site or place of performance:

Fredensborg Kommune.

II.2.4)

Description of the procurement:

Levering af vikarydelser til daginstitutioner.

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement
Start: 01/04/2018
End: 31/03/2021

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 16/02/2018
Local time: 00:00

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address:http://www.klfu.dk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address:http://www.kfst.dk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/01/2018
Low Value Tender: