Sweden - Linköping: Health services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Not specified
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Tuesday, December 19, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 243-507590

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Region Östergötland
232100-0040
CVU Upphandling
Linköping
581 85
Sweden
Contact person: Karl Sunnermalm
E-mail: karl.sunnermalm@regionostergotland.se
NUTS code: SE123

Internet address(es):

Main address: http://www.regionostergotland.se

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Ortopedtekniska tjänster.

Reference number: UC-2016-138

II.1.2)

Main CPV code
85100000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Upphandlingen avser ortopedteknisk verksamhet med ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster.

Upphandlingsform.

Upphandlingen genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som förenklat förfarande enligt kapitel 19.

Helt eller delat anbud.

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 157 000 000.00 SEK

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183000
85111600
85121283
85140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE123

II.2.4)

Description of the procurement:

Upphandlingen avser ortopedteknisk verksamhet med ortopedtekniska hjälpmedel och tjänster.

Upphandlingsform.

Upphandlingen genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) som förenklat förfarande enligt kapitel 19.

Helt eller delat anbud.

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Avtalet kan efter slutdatum ovan förlängas med 2 + 2 år.

Anbud ska vara giltigt till och med 2018-02-28.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 117-235319

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
23/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2

V.2.3)

Name and address of the contractor
TeamOlmed AB
556416-3755
Jönköping
55002
Sweden
E-mail: larsw@teamolmed.se
NUTS code: SE211

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 157 000 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten
Linköping
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/12/2017
Low Value Tender: