Sweden - Vänersborg: Health and social work services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Not specified
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Saturday, December 16, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 242-504191

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Västra Götalandsregionen
232100-0131
Östergatan 1
Vänersborg
46280
Sweden
Contact person: Kathe Mandorff
E-mail: kathe.mandorff@vgregion.se
NUTS code: SE232

Internet address(es):

Main address: http://www.vgregion.se

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyijkzupb&GoTo=Docs
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyijkzupb&GoTo=Tender

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Ortopedi.

Reference number: 17/112

II.1.2)

Main CPV code
85000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende ortopedi.

Avtalet planeras gälla 2 år från och med den 2018-04-01 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett ramavtal med flera leverantörer..

Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen.

Beställaren avser att teckna avtal med max 2 eller 3 (tre) anbudsgivare per område i rangordningen.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen. Ersättning ska lämnas per delområde 1-5. Delområde 1-5 utvärderas var för sig.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Ortopedi.

Lot No: 1-5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85111600
85121283

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE23
Main site or place of performance:

Åtagandet ska utföras i Västra Götalandsregionen eller i angränsande Landsting/Regioner (Värmland, Örebro, Jönköping och Halland).

II.2.4)

Description of the procurement:

Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende ortopedi.

Avtalet planeras gälla 2 år från och med den 2018-04-01 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett ramavtal med flera leverantörer.

Avrop kan även komma att ske utifrån geografisk närhet för patienten.

Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen.

Beställaren avser att teckna avtal med max 2 eller 3 (tre) anbudsgivare per område i rangordningen.

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:
Lot No: Delområden 1-5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85111600
85121283

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE23
Main site or place of performance:

Åtagandet ska utföras i Västra Götalandsregionen eller i angränsande Landsting/Regioner (Värmland, Örebro, Jönköping och Halland).

II.2.4)

Description of the procurement:

Västra Götalands läns landsting/Västra Götalandsregionen (VGR) inbjuder er att lämna anbud avseende ortopedi.

Avtalet planeras gälla 2 år från och med den 2018-04-01 med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.

Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett ramavtal med flera leverantörer.

Avrop kan även komma att ske utifrån geografisk närhet för patienten.

Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen.

Beställaren avser att teckna avtal med max 2 eller 3 (tre) anbudsgivare per område i rangordningen.

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 29/01/2018
Local time: 23:59

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
13/12/2017
Low Value Tender: