Poland - Staszów: Medical equipments

Main activities: 
Health
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, December 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 240-498129

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 221-458761)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
ul. 11 Listopada 78
Staszów
28-200
Poland
Contact person: Zbigniew Szeląg, Karolina Nowak
Telephone: +48 158648504
E-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl
Fax: +48 158646876
NUTS code: PL72

Internet address(es):

Main address: www.szpitalstaszow.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zakup aparatury diagnostyczno - obrazowej

II.1.2)

Main CPV code
33100000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przetarg nieograniczony:

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup aparatury diagnostyczno - obrazowej w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0164/17 pn. Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim.

2. Szczegółowy opis urządzeń, parametry techniczne oceniane jak i wymagane, wraz z innymi szczegółowymi warunkami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są

W załącznikach numer 1, 2, 3, 4, 5 do siwz.

3. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia na które Wykonawca może złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

4. Liczba części (zadań) - 3.

a) Zadanie numer 1 - Aparat USG - 1 szt.;

b) Zadanie numer 2 - Aparat RTG - 1 szt.;

c) Zadanie numer 3 - Aparat RTG z ramieniem C - 1 szt.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/12/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 221-458761

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 27/12/2017
Local time: 11:00
Read:
Date: 28/12/2017
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 27/12/2017
Local time: 12:00
Read:
Date: 28/12/2017
Local time: 11:00

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: