Poland - Warsaw: Radiotherapy devices and supplies

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Mixed
Published: 
Thursday, December 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 240-498007

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Poland
Contact person: Izabella Motelska
Telephone: +48 225709474
E-mail: izabella.motelska@coi.pl
Fax: +48 225709474
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: www.coi.waw.pl

Address of the buyer profile: www.coi.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: Instytut badawczy

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

1/dostawa stacji do planowania leczenia,2/modernizacja systemu planiowania leczenia(..) 3/dostawa systemu do obrazowej weryfikacji ułozenia pacjenta Pn-167/17/IM/P-40

Reference number: Pn-167/17/IM/P-40

II.1.2)

Main CPV code
33151000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Pakiet 1 Dostawa stacji do planowania leczenia - 2 szt.

Pakiet 2 Modernizacja systemu planowania leczenia Oncentra External - 2 szt.

Pakiet 3 Dostawa systemu do obrazowej weryfikacji ułożenia pacjenta - 4 szt.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. zakup

1.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,

1.4. montaż, instalację i uruchomienie

1.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego

2. Przedmiot dostawy musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych, w szczególności być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE musi być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty instalacji i uruchomienia (data końcowego protokołu zdawczo - odbiorczego).

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 410 300.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 1.

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33151000
33197000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Dostawa stacji do planowania leczenia - 2 szt; Wymagania techniczne (graniczne i oceniane) zostały określone w załączniku nr 1 do siwz.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. zakup

2.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,

2.4. montaż, instalację i uruchomienie

2.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego

3.. Termin wykonania zamówienia w zakresie:

3.1. dostawy aparatury nie później niż do dnia 15.12.2017 r.

3.2. instalacji, uruchomienia i oddanie do eksploatacji aparatu nie później niż do 20.3.2018 r.

3.3. szkolenia nie później niż do 10 dni od daty instalacji - szkolenie instruktażowe dla

Personelu medycznego i technicznego.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry Techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 46 000 PLN.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 2.

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33151000
33197000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Modernizacja systemu planowania leczenia Oncentra External; Wymagania techniczne (graniczne) zostały określone w załączniku nr 1 do siwz.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. zakup

2.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,

2.4. montaż, instalację i uruchomienie

2.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego

3.. Termin wykonania zamówienia w zakresie:

3.1. dostawy aparatury nie później niż do dnia 15.12.2017 r.

3.2. instalacji, uruchomienia i oddanie do eksploatacji aparatu nie później niż do 20.3.2018 r.

3.3. szkolenia nie później niż do 10 dni od daty instalacji - szkolenie instruktażowe dla personelu medycznego i technicznego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 300 PLN.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 3.

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33151000
33197000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Dostawa systemu do obrazowej weryfikacji ułożenia pacjenta - 4 szt; Wymagania techniczne (graniczne i oceniane) zostały określone w załączniku nr 1 do siwz.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. zakup

2.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,

2.4. montaż, instalację i uruchomienie

2.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego

3.. Termin wykonania zamówienia w zakresie:

3.1. dostawy aparatury nie później niż do dnia 15.12.2017 r.

3.2. instalacji, uruchomienia i oddanie do eksploatacji aparatu nie później niż do 20.3.2018 r.

3.3. szkolenia nie później niż do 10 dni od daty instalacji - szkolenie instruktażowe dla personelu medycznego i technicznego.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Parametry Techniczne / Weighting: 30
Price - Weighting: 70

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20 000 PLN.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamówienie jest finansowane na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017, znak: MZ/FG6.4143.3.197.2017.MF.3466 z dnia 2.10.2017 r., w sprawie przyznania z rezerwy celowej budżetu państwa, środków finansowych na wydatki majątkowe w 2017 roku w Dziale Ochrona Zdrowia.

Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w Warszawie a Ministerstwem Zdrowia dostawa aparatury objętej zamówieniem musi nastąpić do 15.12.2017 r.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 200-411135

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
21/11/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
TMS Sp. z o.o.
ul. Wiernicza 84
Warszawa
02-952
Poland
Telephone: +48 228582814
E-mail: tms@tms.com.pl
Fax: +48 228582812
NUTS code: PL911

Internet address:www.tms@tms.com.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 302 928.40 PLN
Total value of the contract/lot: 2 272 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
21/11/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Elekta Sp. z o.o.
ul. Inflancka 4C bud D
Warszawa
00-189
Poland
Telephone: +48 225591360
E-mail: tomasz.iwanicki@elekta.com
NUTS code: PL911

Internet address:www.elekta.com.pl

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 119 414.63 PLN
Total value of the contract/lot: 142 300.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
05/12/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
OptiNav Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 10
Słupsk
76-200
Poland
Telephone: +48 593070670
E-mail: info@optinav.pl
NUTS code: PL

Internet address:www.optinav.pl

The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 000 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 996 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Nie dotyczy
Warszawa
Poland

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 tj.) Dział VI ustawy.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/12/2017
Low Value Tender: