Croatia - Split: Water transport services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, December 6, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 234-486623

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Agencija za obalni linijski pomorski promet
27735395987
Ulica grada Antofagaste 6
Split
21000
Croatia
Contact person: Ivan Jelavić Šako, Paula Vidović
Telephone: +385 21329370
E-mail: info@agencija-zolpp.hr
Fax: +385 21329379
NUTS code: HR

Internet address(es):

Main address: www.agencija-zolpp.hr

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Other activity: Javni obalni linijski pomorski prijevoz

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Javna usluga obavljanja linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 636 Rogač – Split i obratno

Reference number: EBN 20/2017 T

II.1.2)

Main CPV code
60600000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Obavljanje prijevoza na trajektnoj liniji 636 Rogač – Split i obratno.

Minimalna propisana učestalost na liniji je 28 polazno – povratnih putovanja tjedno u izvansezonskom razdoblju, 35 polazno – povratnih putovanja u razdobljima niske sezone te 42 polazno – povratnih putovanja tjedno u razdoblju visoke sezone, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prijevozu.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60600000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HR03

II.2.4)

Description of the procurement:

Obavljanje prijevoza s obvezom javne usluge prijevoza putnika i vozila između zadanih luka.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: tehnički elementi sukladno člancima 6.-9. Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi ... (NN 31/14) / Weighting: 50 %
Cost criterion - Name: ekonomsko financijski elementi sukladno člancima 6.-9. Uredbe o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi ... (NN 31/14) / Weighting: 50 %

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Ugovor se sklapa na razdoblje od 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine.

Odnosno na razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2023. godine, uz mogućnost produljenja do 31. prosinca.

2027. godine.

Opcija produljenja ugovora može se ugovoriti u slučaju ako je osnovni brod s kojim brodar planira obavljati.

Ugovorenu uslugu prijevoza mlađi od 11 godina u trenutku isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora.

Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem.

Obavijestiti Agenciju o namjeri korištenja opcije produljenja. U slučaju da brodar planira koristiti opciju.

Produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.

Procijenjena vrijednost ugovora za ukupno razdoblje obavljanja od 10 (6+4)godina iznosi 52 214 000,00 kn od čega za.

Razdoblje od 6 godina iznosi za svaku godinu 5 117 000,00 odnosno ukupno za 6 godina: 30 702 000,00 kn. Za razdoblje od 4.

Godine u slučaju korištenja opcije produljenja, iznosi za svaku godinu 5 378 000,00 kn, odnosno ukupno za 4 godine iznosi.

21 512 000,00.

Ponuda ne smije premašiti naprijed navedeni godišnji iznos procijenjene vrijednosti ugovora.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 160-330608

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Javna usluga obavljanja linijskog obalnog pomorskog prijevoza na državnoj trajektnoj liniji 636 Rogač – Split i obratno

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

U dokumentaciji za nadmetanje (dio I i dio II) detaljno su navedeni razlozi isključenja, uvjeti financijske sposobnosti, uvjeti tehničke i stručne sposobnosti te drugi uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj uključujući odredbe o ponudi i poslovnom planu.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Croatia
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet address:www.dkom.hr

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno točkama 1.-5. nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Služba za pravne, kadrovske, opće i koncesijske poslove
Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6
Split
21000
Croatia
Telephone: +385 21329370
E-mail: info@agencija-zolpp.hr
Fax: +385 21329379

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
01/12/2017
Low Value Tender: