Sweden - Lund: Road transport services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, December 6, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 234-486474

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Lunds kommun
212000-1132
Råbyvägen 33
Lund
22457
Sweden
Contact person: Martin Johanson
E-mail: martin.johanson@lund.se
NUTS code: SE224

Internet address(es):

Main address: http://www.lund.se

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Skolskjuts Lunds kommun.

Reference number: 17/71

II.1.2)

Main CPV code
60100000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Upphandlingen omfattar planering och utförande av skolskjuts av elever från Kävlinge kommun till skolor i Lunds kommun som Markentreprenad själv inte har kapacitet att utföra. Ca 20 elever är berättigade till skolskuts inom detta område mellan hem, korttidsboende, fritids och skola. Med skolskjuts avses resor till och från skolan före och efter skoltid, mellan skolornas lokaler under skoltid, samt tillkommande resor i samband med exempelvis resor, studiebesök och friluftsdagar.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60120000
60130000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE224

II.2.4)

Description of the procurement:

Upphandlingen omfattar planering och utförande av skolskjuts av elever från Kävlinge kommun till skolor i Lunds kommun som Markentreprenad själv inte har kapacitet att utföra. Ca 20 elever är berättigade till skolskuts inom detta område mellan hem, korttidsboende, fritids och skola. Med skolskjuts avses resor till och från skolan före och efter skoltid, mellan skolornas lokaler under skoltid, samt tillkommande resor i samband med exempelvis resor, studiebesök och friluftsdagar.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Grunden för detta beslut är att anskaffningsbehovet som upphandlingen avser har ändrats. Lunds kommun ska upphandla skolskjuts för särskolebarn och inte skolskjuts. Förfrågningsunderlaget är felaktigt i och med att det inte framgår att det rör sig om särskolebarn. Även antalet barn har ändrats väsentligt under pågående upphandling. De tekniska specifikationerna måste således ändras väsentligt i ett nytt upphandlingsunderlag. Förfrågningsunderlaget är således olämpligt och behäftat med så allvarliga brister att upphandlingen inte kan slutföras. Behovet har ändrats under pågående upphandling på så sätt att objektet är ändrat och detta påverkat anbudgivarna i ett konkurrensuppsökande skede. Det är en väsentlig ändring av villkoren i förfrågningsunderlaget som under alla omständigheter inte kan läkas på ett annat sätt än att upphandlingen ska göras om.

Visma annons: https://opic.com/id/afktsjvmra.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten
Malmö
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
01/12/2017
Low Value Tender: