Poland - Bydgoszcz: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products

Main activities: 
Defence
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, November 30, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 230-479074

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147
Bydgoszcz
85-915
Poland
Contact person: Agnieszka Oleksy
Telephone: +48 261411362
E-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl
Fax: +48 261411313
NUTS code: PL613

Internet address(es):

Main address: http://www.11wog.mil.pl

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.11wog.mil.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: wojskowa jednostka budżetowa

I.5)

Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych.

Reference number: 81/ZP/D/ŻYWN/2017

II.1.2)

Main CPV code
03000000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych.

Zamawiający podzielił zamówienie na 8 części:

Część 1 – Sukcesywne dostawy ziemniaków i warzyw oraz owoców i owoców cytrusowych, wymienionych w załączniku nr 1;

Część 2 – Sukcesywne dostawy jaj wymienione w załączniku nr 2;

Część 3 – Sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych wymienionych w załączniku nr 3.

Część 4 – Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i przetworów drobiowych wymienionych w załączniku nr 4;

Część 5 – Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych wymienionych w załączniku nr 5;

Część 6 – Sukcesywne dostawy tłuszczy roślinnych wymienionych w załączniku nr 6.

Część 7 – Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych wymienionych w załączniku nr 7;

Część 8 – Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych wymienionych w załączniku nr 8.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sukcesywne dostawy ziemniaków i warzyw oraz owoców i owoców cytrusowych

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03212100
03221111
03221112
03221110
03221113
03221410
03221114
03221212
03221230
03221240
03221270
03221310
03221430
03221300
03221440
03221420
03221000
03221260
03221120
03222111
03222210
03222220
03222240
03222230
03222313
03222330
03222331
03222334
03222340

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy ziemniaków i warzyw oraz owoców i owoców cytrusowych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin przydatności do spożycia / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z prawa opcji we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest udzielanie prawa opcji jednak po cenach zaoferowanych w wykazie cenowym (załącznik nr 1 – 8 do SIWZ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia prawem opcji tj. w ilościach wskazanych w wykazach cenowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sukcesywne dostawy jaj

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03142500

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy jaj.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin przydatności do spożycia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z prawa opcji we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest udzielanie prawa opcji jednak po cenach zaoferowanych w wykazie cenowym (załącznik nr 1 – 8 do SIWZ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia prawem opcji tj. w ilościach wskazanych w wykazach cenowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15111100
15111200
15113000
15114000
15131130
15131134
15131210
15412100
15131200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczy zwierzęcych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin przydatności do spożycia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z prawa opcji we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest udzielanie prawa opcji jednak po cenach zaoferowanych w wykazie cenowym (załącznik nr 1 – 8 do SIWZ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia prawem opcji tj. w ilościach wskazanych w wykazach cenowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i przetworów drobiowych

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15112000
15112300
15114000
15131135

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego i przetworów drobiowych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin przydatności do spożycia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z prawa opcji we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest udzielanie prawa opcji jednak po cenach zaoferowanych w wykazie cenowym (załącznik nr 1 – 8 do SIWZ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia prawem opcji tj. w ilościach wskazanych w wykazach cenowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15220000
15232000
15234000
15241200
15241400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin przydatności do spożycia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z prawa opcji we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest udzielanie prawa opcji jednak po cenach zaoferowanych w wykazie cenowym (załącznik nr 1 – 8 do SIWZ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia prawem opcji tj. w ilościach wskazanych w wykazach cenowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sukcesywne dostawy tłuszczy roślinnych

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15411100
15431000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy tłuszczy roślinnych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin przydatności do spożycia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z prawa opcji we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest udzielanie prawa opcji jednak po cenach zaoferowanych w wykazie cenowym (załącznik nr 1 – 8 do SIWZ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia prawem opcji tj. w ilościach wskazanych w wykazach cenowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15511700
15511100
15511210
15512000
15551310
15551320
15500000
15542100
15551000
15530000
15540000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy mleka i przetworów mlecznych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin przydatności do spożycia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z prawa opcji we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest udzielanie prawa opcji jednak po cenach zaoferowanych w wykazie cenowym (załącznik nr 1 – 8 do SIWZ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia prawem opcji tj. w ilościach wskazanych w wykazach cenowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15811000
15612500
15811100
15812100
15812200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
NUTS code: PL613

II.2.4)

Description of the procurement:

Sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin przydatności do spożycia / Weighting: 40
Price - Weighting: 60

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 27/12/2018
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z prawa opcji we wszystkich częściach przedmiotu zamówienia podanych w SIWZ w dowolnym momencie, w trakcie realizacji umowy informując o tym Wykonawcę w formie pisemnej. Dopuszczalne jest udzielanie prawa opcji jednak po cenach zaoferowanych w wykazie cenowym (załącznik nr 1 – 8 do SIWZ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia prawem opcji tj. w ilościach wskazanych w wykazach cenowych, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się potwierdzeniem, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wytworzone, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego. Wartość polisy winna wynosić nie mniej niż cena brutto złożonej oferty.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 11 do SIWZ.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 2) Zamawiający wyznaczył krótszy termin składania ofert ze względu na pilną potrzebę realizacji zamówienia. Przeprowadzenie procedury przyspieszonej jest spowodowane terminem realizacji zadania, który rozpoczyna się od 2.1.2018 r.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/12/2017
Local time: 09:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 15/12/2017
Local time: 10:00
Place:

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, bud. 108, lok. 124.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium

w wysokości:

Część 1 – 2 700 PLN (dwa tysiące siedemset złotych 00/100);

Część 2 – 500 PLN (pięćset złotych 00/100);

Część 3 – 6 000 PLN (sześć tysięcy złotych 00/100);

Część 4 – 2 000 PLN (dwa tysiące złotych 00/100);

Część 5 – 2 000 PLN (dwa tysiące złotych 00/100);

Część 6 – 300 PLN (trzysta złotych 00/100);

Część 7 – 3 500 PLN (trzy tysiące pięćset złotych 00/100);

Część 8 – 1 800 PLN (jeden tysiąc osiemset złotych 00/100);

Z uwagi na b. ograniczone możliwości tekstowe przekazania pełnego brzmienia zapisów SIWZ Zamawiający odsyła do części IX SIWZ.

Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, dokumenty i oświadczenia, które należy dostarczyć do Zamawiającego oraz opisał przebieg procedury odwróconej i kryteria oceny ofert. Z uwagi na b. ograniczone możliwości tekstowe przekazania pełnego brzmienia zapisów SIWZ, Zamawiający odsyła do części V-VII oraz XIV SIWZ, która wraz z Ogłoszeniem zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.11wog.mil.pl

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
29/11/2017
Low Value Tender: