Finland - Vantaa: Dental-practice services

Main activities: 
Health
Type: 
Prior information notice without call for competition
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Not applicable
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Tuesday, November 28, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 228-475821

Social and other specific services – public contracts

Prior information notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Vantaan kaupunki
Asematie 7
Vantaa
01300
Finland
E-mail: kirjaamo@vantaa.fi
NUTS code: FI

Internet address(es):

Main address: www.vantaa.fi

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Tietopyyntö Suun terveydenhuollon ilta-aikainen vuokratyövoiman hankinta.

Reference number: VD/10050/02.08.00.00/2017

II.1.2)

Main CPV code
85131000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö.

Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitoksen johtokunta on 22.11.2017 hyväksynyt esityksen suun terveydenhuollon vuokratyövoiman kilpailuttamisesta ja varsinainen tarjouskilpailu on tarkoitus järjestää tammi-helmikuussa 2018. Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankintaan liittyviä kysymyksiä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankittavan palvelun saatavuutta ja ominaisuuksia koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Hammaslääkäri-hoitaja -työparit

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85131000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: FI1B1

II.2.4)

Description of the procurement:

Hammaslääkäri-hammashoitaja työparien työpanos.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Suuhygienistit

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85131000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: FI1B1

II.2.4)

Description of the procurement:

Suuhygienistien työpanos.

II.2.14)

Additional information

II.3)

Estimated date of publication of contract notice:
27/12/2017

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Vuokratyön hankinnan tarkoituksena on kasvattaa liikelaitoksen tuottavuutta sekä parantaa iltavastaanottojen saatavuutta. Hankinnan kohteena on kuusi (6) hammaslääkäri-hoitaja työparia sekä kuusi (6) suuhygienistiä. Työ tulee painottumaan virka-ajan ulkopuolelle klo 15:00-21:00 tilaajan tiloissa. Alustavasti on suunniteltu, että tuleva hankinta järjestetään uudenlaisella hinnoittelumallilla.

Pyydämme markkinakartoituksesta kiinnostuneita palveluntuottajia ilmoittautumaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi 14.12.2017 klo 12 mennessä. Sähköpostin viestikentässä on oltava merkintä "Tietopyyntö ”VD/10050/02.08.00.00/2017 Suun terveydenhuollon ilta-aikainen vuokratyövoiman hankinta” ja yrityksen nimi ja viestissä yhteystiedot.

Määräajan jälkeen markkinakartoitukseen/tietopyyntöön ilmoittautuneiden kanssa käydään vuoropuhelua. Kaupunki ei maksa korvauksia markkinakartoituksiin osallistuneille palveluntuottajille. Vuoropuhelu käydään 2017–2018 kirjallisesti tai/ja suullisesti.

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
27/11/2017
Low Value Tender: