Poland - Łęczna: Credit granting services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, November 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 222-461959

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Gmina Łęczna – Urząd Miejski w Łęcznej
pl. Kościuszki 5
Łęczna
21-010
Poland
Contact person: Jarosław Winiarski
Telephone: +48 0815358600
E-mail: info@um.leczna.pl
Fax: +48 0817520242
NUTS code: PL81

Internet address(es):

Main address: www.leczna.pl

Address of the buyer profile: www.umleczna.bip.lubelskie.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łęczna w roku 201711.000.000 PLN.

Reference number: IRG.271.22.2017

II.1.2)

Main CPV code
66113000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie do 11 000 000 PLN (jedenaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęczna w roku 2017 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z obsługą tego kredytu w okresie od podpisania umowy do 30.4.2025 roku.

2. Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2025 roku.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 1 274 320.21 PLN / Highest offer: 1 652 634.93 PLN taken into consideration

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Gmina Łęczna.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego

w kwocie do 11 000 000 PLN (jedenaście milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łęczna w roku 2017 z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z obsługą tego kredytu w okresie od podpisania umowy do 30.4.2025 roku.

2. Okres kredytowania – od dnia podpisania umowy do dnia 30.4.2025 roku.

3. Spłata kapitału będzie następowała w złotych polskich w ratach, według następującego harmonogramu:

w dniu 30.4.2018 roku – 100 000 PLN

w dniu 30.4.2019 roku – 50 000 PLN

w dniu 29.2.2020 roku – 380 000 PLN

w dniu 30.4.2020 roku – 380 000 PLN

w dniu 31.5.2020 roku – 380 000 PLN

w dniu 31.8.2020 roku – 380 000 PLN

w dniu 31.10.2020 roku – 380 000 PLN

w dniu 30.4.2021 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.6.2021 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.9.2021 roku – 300 000 PLN

w dniu 28.2.2022 roku – 235 000 PLN

w dniu 31.3.2022 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.4.2022 roku – 300 000 PLN

w dniu 31.5.2022 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.6.2022 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.9.2022 roku – 300 000 PLN

w dniu 28.2.2023 roku – 353 759,78 PLN

w dniu 31.3.2023 roku – 250 000 PLN

w dniu 30.4.2023 roku – 250 000 PLN

w dniu 31.5.2023 roku – 250 000 PLN

w dniu 30.6.2023 roku – 250 000 PLN

w dniu 31.7.2023 roku – 250 000 PLN

w dniu 30.9.2023 roku – 250 000 PLN

w dniu 31.10.2023 roku – 250 000 PLN

w dniu 30.11.2023 roku – 250 000 PLN

w dniu 31.1.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 29.2.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 31.3.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.4.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 31.5.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.6.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 31.7.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 31.8.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.9.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 31.10.2024 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.11.2024 roku – 200 000 PLN

w dniu 28.2.2025 roku – 261 240,22 PLN

w dniu 31.3.2025 roku – 300 000 PLN

w dniu 30.4.2025 roku – 200 000 PLN

4. Spłata rat odsetkowych będzie następowała w okresach kwartalnych do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu okresu obrachunkowego (kwartału kalendarzowego), za który zostały naliczone odsetki.

5. Rzeczywiste koszty obsługi kredytu będą stanowić jedynie koszty oprocentowania zmienne, obliczane dla każdego kwartalnego okresu obrachunkowego jako suma wysokości stawki WIBOR 3M według notowania z pierwszego dnia rozpoczęcia każdego okresu obrachunkowego i marży banku, stałej w całym okresie kredytowania (WIBOR 3M + marża banku). Pierwszym dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień uruchomienia kredytu (I transzy kredytu) a ostatnim dniem pierwszego okresu obrachunkowego jest dzień 31.12.2017 roku. Kolejne okresy obrachunkowe będą pokrywać się z kwartałami kalendarzowymi.

6. Przy naliczeniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni zaś rok 365 lub w przypadku roku przestępnego 366 dni.

7. Bank będzie informował pisemnie lub faksem Gminę o wysokości naliczonych odsetek w terminie do 5 dnia miesiąca, w którym planowana jest spłata odsetek.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału przed upływem terminów określonych w harmonogramie spłaty, określonym w pkt 3 bez wcześniejszego powiadomienia Banku o planowanym terminie spłaty.

9. Zamawiający zastrzega możliwość spłaty całego kapitału przed upływem terminu kredytowania, tj. przed 30.4.2025 roku.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 176-361356

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
14/11/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Łęcznej – Bank Spółdzielczy w Werbkowicach ul. Zamojska 1 lok. 1 22-550 Werbkowice
ul. Partyzancka 17
Łęczna
21-010
Poland
NUTS code: PL81
The contractor is an SME: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Bank Spółdzielczy w Werbkowicach
ul. Zamojska 1 lok. 1
Werbkowice
22-550
Poland
NUTS code: PL81
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 805 286.96 PLN
Lowest offer: 1 274 320.21 PLN / Highest offer: 1 652 634.93 PLN taken into consideration

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/11/2017
Low Value Tender: