Bulgaria - Blagoevgrad: Food, beverages, tobacco and related products

Main activities: 
Education
Type: 
Contract award notice
CPV Code: 
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Friday, November 17, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 221-458938

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Yugozapaden universitet „Neofit Rilski“
000017149
ul. „Ivan Mihaylov“ No. 66
Blagoevgrad
2700
Bulgaria
Contact person: Maya Baskova
Telephone: +359 73588561
E-mail: op@swu.bg
Fax: +359 73885516
NUTS code: BG413

Internet address(es):

Main address: www.swu.bg

Address of the buyer profile: http://op.swu.bg/proc/

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““.

II.1.2)

Main CPV code
15000000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и пет обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 28 865.30 BGN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Мляко

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15511000
15511100
15551300

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на кисело краве мляко масленост 2 %, кисело краве мляко масленост 3,6 %, кисело краве мляко, масленост 1 % , прясно краве мляко, Цедено кисело мляко, айрян от краве мляко, съгласно посочените артикули и прогнозни количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Млечни продукти

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15500000
15512000
15530000
15871273

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на кашкавалени хапки, кашкавалено роле, краве масло, топено сирене, майонеза, сметана и др., съгласно посочените артикули и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 1 980.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Кашкавал и сирене

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15540000
15550000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на кашкавал от краве мляко и сирене от краве мляко /без съдържание на растителни мазнини/, съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Кашкавал и сирене по БДС или еквивалент/и и други сирена

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15550000
15542300
15543400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на кашкавал, синьо сирене, моцарела, сирене фета и др., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 7 360.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Яйца

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03142500

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на яйца кокоши (размер М) и пъдпъдъчи яйца, съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Олио и зехтин

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15411100
15411110
15411200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Зехтин еквивалент на „Екстра Върджин“, Слънчогледово олио и др., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 225.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Растителни масла

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15411100
15411210
15431100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Фритюрна мазнина, Течен маргарин, Маргарин, съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Хляб и хлебни изделия

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15811100
15811200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Хляб бял, Ръжен хляб, Хляб Типов, Кифлички малки Банички малки и др. съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 2 190.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Риба

Lot No: 9

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03311000
03311230
15220000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Пастърва, Скумрия филе без кожа, Хек чистен без глави ,Лаврак / прясно охладен/ Ципура, Скариди, Морски дарове и др. съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 5 430.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Рибни консерви

Lot No: 10

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15235000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Паламуд филе — /180 гр. /Риба тон — филе / 160 гр. / Риба тон — филе /185 гр/ Скумрия — филе / 180 гр./ Скумрия в доматен сос /160 гр/Скумрия в собствен сос /160 гр/ Скумрия закуска /160 гр/., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Месни консерви

Lot No: 11

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15131000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Пилешки пастет, консерва — 140 гр., Свински пастет, консерва — 300 гр. , Русенско варено, консерва — 180 гр., Телешко в собствен сос, консерва — 180 гр., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Пилешко месо — замразено

Lot No: 12

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15112130

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Пиле BG, Пилешки бутчета, BG, Пилешка пържола от бут (без кожа). Пилешко филе и др., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Пилешко месо — охладено

Lot No: 13

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15131000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Охладени пилета — цяло охладено, Охладено пилешко филе без кост, Охладени пилешки бутчета, Охладена пилешка пържола от бут без кожа и без кост и др., съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 2300.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Продукти от пилешко месо

Lot No: 14

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15131000
15131500

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на Пилешки шишчета от бяло месо (без кожа), Пилешко кюфте — 60 гр., Пилешки хапки, Пилешки кремвирши, Пилешка шунка, Пилешко роле, Пушено пилешко месо, Пушено пуешко месо, Пилешки дробчета, Пилешки крилца, Пилешки сърца, съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 320.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Прясно охладен телешки шол и свински бекон

Lot No: 15

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15111200
15113000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на бекон (прясно охладен) и телешки шол (прясно охладен), в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 1720.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Прясно охладено и пушено месо

Lot No: 16

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15113000
15111200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на охладен свински котлет, пушен бут без кост, пушен врат без кост, пушени гърди, пушено свинско филе, Пушен бекон, и др., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 1530.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Малотрайни колбаси

Lot No: 17

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15131130

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки карначета, наденица (варена), свински кремвирши и др., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Трайни колбаси

Lot No: 18

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15131130

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки луканка, еквивалент на луканка „Орехите“, бански старец, еквивалент на бански старец на КФМ, кайзер и др., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 2510.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Пакетирани варива, тестени изделия и други

Lot No: 19

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15612100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки брашно бяло, пшеничено тип 500/пакет от 2 кг/, царевично брашно, пълнозърнесто /пакет от 1кг./, захар /пакет от 5 кг/, зрял фасул, леща — цели, ориз- екстра качество, киноа, крем супа, еквивалент на „MAGGI“ — различни видове и др., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Подправки

Lot No: 20

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15872200
15871100
03132000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на ванилия /2 гр. пакет/, вегета, дафинов лист /10 гр. пакет/, джоджен /10 гр. пакет/, канела/10 гр. пакет/, кимион /10 гр. пакет, оцет винен 6 % — жълт до бледочервен, чиста прозрачна течност и др., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Замразени зеленчуци

Lot No: 21

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15331170

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на замразени зеленчуци микс 1кг., грах замразен 1кг., замразени броколи 1кг., замразен спанак 1кг., замразени бейби картофи 1кг., замразени бейби моркови 1кг., замразени зеленчуци с ориз — микс, замразени аспержи и др., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Десертни млека и млечни десерти

Lot No: 22

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15551320

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на 33 вида десертни млека и млечни десерти, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 5720.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Сладкарски изделия

Lot No: 23

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15842300
15812200
15812000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на сиропирани сладкарски изделия, сухи сладкарски изделия, десертни кремове и торти, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Натурални сокове и нектари

Lot No: 24

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15321000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на 14 вида натурални сокове, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 1 584.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Безалкохолни напитки

Lot No: 25

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15982000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на безалкохолни напитки в кутия/кен/,еквивалент на кока кола, фанта портокал, фанта лимон и спрайт — 0.330 л., безалкохолни напитки различни видове, еквивалент на кока кола — 0.500 л., безалкохолни напитки различни видове, еквивалент на безалкохолни напитки на кока кола — 0,250 л., газирана вода 0,250 г., еквивалент на сода „Кинли“, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Други безалкохолни напитки

Lot No: 26

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15982000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на безалкохолни напитки, еквивалент на пепси кола — 0,250 л., безалкохолни напитки, еквивалент на пепси кола — 0.500 л., безалкохолни напитки в кутия /кен/, еквивалент на пепси кола, миринда портокал, миринда лимон, 7 UP — 0,330 л., газирана вода — 0,250 г., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Пиво и други

Lot No: 27

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15961000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на 19 вида бира, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Кафе, чай и други

Lot No: 28

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15860000
15861000
15863000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на различни видове кафе, чай и свързани с тях продукти, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Картофи

Lot No: 29

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03212100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на картофи /пресни/ с диаметър/ от 5 до 10 см. и картофи /стари/ с диаметър от 5 до 10 см., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Минерална вода и други

Lot No: 30

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15981100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на различни видове минерална вода, вода за диспенсър и студен чай, съгласно посочените артикули и прогнозните количества в техническата спецификация- Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Захарни изделия и други

Lot No: 31

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15842000
15842100
15811300

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на различни видове вафли, шоколади, бисквити, шоколадови бонбони и др., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Пресни домати, краставици и зеле

Lot No: 32

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03221240
03221270
03221400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на домати пресни, розови домати, краставици пресни и зеле прясно, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Пресни зеленчуци

Lot No: 33

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03221000
03221310
03221250

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на моркови, гъби, маруля, чушки зелени, чушки чревени, зелена свежа мента, зелен свеж розмарин и др., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Други пресни зеленчуци

Lot No: 34

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03221000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на айсберг, домати чери, рукола, свежи аспержи и соеви кълнове, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Пресни ябълки

Lot No: 35

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03222321

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на ябълки (BG и внос), в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Пресни сезонни плодове

Lot No: 36

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03222300
03222322
03222331
03222313
03222340
03222334

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на круши, праскови, череши, ягоди, кайсии, грозде, дини, пъпеш и сини сливи, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Цитрусови плодове и други

Lot No: 37

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03222200
03222210
03222220
03222230
03222118
03222111

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на банани, портокали, мандарини, киви, лимони и грейпфрут, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Тропически и цитрусови плодове

Lot No: 38

II.2.2)

Additional CPV code(s)
03222110
03222112
03222113
03222117

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на ананас, авокадо, помело и манго, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Сушени плодове

Lot No: 39

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15332410

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на стафиди, фурми, сушени кайсии, сушени смокини, сушени сини сливи, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Зеленчукови консерви, сосове и други

Lot No: 40

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15331400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на 37 видове зеленчукови консерви, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Ядки

Lot No: 41

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15332310

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на фъстъци печени,100гр., фъстъци сурови,100гр.,бирен фъстък,100гр., пържен фъстък,100 гр., лешник, суров 100гр., лешник, печен или парен- 100гр., бадем суров,100гр., бадем печен, 100гр., орехови ядки сурови, 1кг., индийско кашу печено,100гр., индийско кашу сурово, 100гр. и пуканки за микровълнова фурна, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Алкохолни напитки

Lot No: 42

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15910000
15911000
15911100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на 43 вида алкохолни напитки, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 2030.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Вина

Lot No: 43

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15930000
15931100
15931200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на 30 вида вина, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 478.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Сладолед

Lot No: 44

II.2.2)

Additional CPV code(s)
15555100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на сладолед (млечен, сметанов и шоколадов), в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 210.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Вендинг консумативи

Lot No: 45

II.2.2)

Additional CPV code(s)
39222100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, Студентски столове и Университетски център „Бачиново“.

II.2.4)

Description of the procurement:

Периодични доставки на вендинг консумативи, в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение — Приложение към документацията за обществена поръчка.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Възложителят си запазва правото да упражни „Опцията за допълнителни доставки“ в размер до 565.00 лв. без ДДС от прогнозната стойност на обособената позиция, в срока на действие на договора, при условията описани в проекта на договора.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 100-198013

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Ю5-441
Lot No: 9, 10, 21
Title:

Обособени позиции: № 9. Риба, № 10. Рибни консерви, № 21. Замразени зеленчуци

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
09/11/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
ПИРИН ФИШ ЕООД
202332779
ул. Джеймс Баучер 2
Благоевград
2700
Bulgaria
Telephone: +359 898667435
E-mail: pirinfish@mail.bg
Fax: +359 898667435
NUTS code: BG413
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 185.00 BGN
Total value of the contract/lot: 28 865.30 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
14/11/2017
Low Value Tender: