Netherlands - Bussum: Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Main activities: 
Environment
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, November 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 218-453190

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 165-339585)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
GAD Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Netherlands
Contact person: Richelle Kamphorst
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS code: NL327

Internet address(es):

Main address: https://www.gad.nl/

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Bedrijfskleding inclusief reiniging en schoeisel.

II.1.2)

Main CPV code
18000000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

De Aanbestedende dienst is voornemens om twee raamovereenkomsten inzake levering en reiniging van bedrijfskleding en levering van schoeisel te sluiten.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/11/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 165-339585

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice

VII.2)

Other additional information:

In de planning is opgenomen dat de voorlopige gunning bekend wordt gemaakt op 13.11.2017. De aanbestedende dienst heeft echter meer tijd nodig voor een goede beoordeling dan vooraf werd voorzien. Daarom is ervoor gekozen om de beoordelingsperiode te verlengen met 1 week.

Dit betekent dat de voorlopige gunning naar verwachting bekend zal worden gemaakt op 20.11.2017. De verwachte datum van definitieve gunning schuift hiermee ook op, van 6.12.2017 naar 11.12.2017.

De ingangsdatum van de overeenkomst blijft ongewijzigd — de aanbestedende dienst acht een verlenging van de implementatieperiode onnodig, daar er bij ingang van de overeenkomst niet gelijk behoefte zal zijn aan een groot aantal leveringen.

Low Value Tender: