Poland - Lublin: Pressing services

Main activities: 
Health
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, November 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 218-453895

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 200-411816)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
PL314
ul. Biernackiego 9
Lublin
20-089
Poland
Contact person: Kamila Taracha, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Telephone: +48 817408982
E-mail: kamila.taracha@janbozy.pl
Fax: +48 817408982
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.janbozy.lublin.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Usługa świadczenia kompleksowych, zewnętrznych usług pralniczych wraz z wdrożeniem elektronicznego systemu identyfikacji rozliczania.

Reference number: DZP.3311-22/2017

II.1.2)

Main CPV code
98315000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych, zewnętrznych usług pralniczych wraz z wdrożeniem elektronicznego systemu identyfikacji rozliczania na rzecz Szpitala.

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje min. następujące usługi pralnicze: pranie, dezynfekcję, maglowanie, suszenie, prasowanie, naprawy w zależności od potrzeb oraz sortowanie z zachowaniem podziału na asortyment, podziału na komórki organizacyjne oraz jej transport. Ponadto Wykonawca na czas trwania umowy nieodpłatnie udostępni dla potrzeb Zamawiającego na zasadzie użyczenia bielizny Szpitalnej zgodnie z asortymentem wymieniony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

3.3. Szczegółowy opis wykonania usługi zawiera załącznik do SIWZ nr 2.

3.4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

98 31 00 00-9- usługi prania i czyszczenia na sucho

98.31.50.00-4- usługi prasowania

98.31.10.00-6- usługi odbierania prania

32.34.42.60-6 – system radiowej identyfikacji

3.5.Transport bielizny zapewnia Wykonawca.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/11/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 200-411816

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dysponowanie co najmniej dwoma środkami do transportu bielizny szpitalnej.

Read:

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dysponowanie co najmniej jednym środkiem do transportu bielizny szpitalnej.

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: