Bulgaria - Petrich: Special-purpose road passenger-transport services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Negotiated without a prior call for competition
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Tuesday, November 14, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 218-453649

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obshtina Petrich
000024916
ul. „Tsar Boris III“ No. 24
Petrich
2850
Bulgaria
Contact person: Anna Kirova
Telephone: +359 74569117
E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg
Fax: +359 74562090
NUTS code: BG413

Internet address(es):

Main address: www.petrich.bg

Address of the buyer profile: https://petrich.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=zHKEJ8%2b8Je4%3d

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Извършване на общ. превоз на пътници по авт. линии (АЛ) от утвърд. републ., обл. и общ. трансп. схеми, съгл. маршр. раз-ния, както сл.: по АЛ Петрич–Кулата; по АЛ Петрич–Кромидово; по АЛ Градска № 3.

II.1.2)

Main CPV code
60130000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Общ. поръчка включва извършване на общ. превоз по сл. авт. линии (АЛ): 1. АЛ Петрич — Кулата съгл. следното утв. маршрутно разписание: час на тръгване от Автогара Петрич в 6:00 ч. /целогод. от понеделник до петък. Не се изпълнява в поч. и празн. дни/, час на тр. от АГ П-ч- 9:30 ч (целог. всеки ден), час на тр. от АГ П-ч-13:30 (целог. всеки ден), час на тр. от АГ П-ч-17:15 (целог. всеки ден) час на тр. от АГ П-ч-19:30 ч. (целог. не се изпълнява в почивни и празн. дни през зимн. часово време) със сл. спирки по маршрута: АС х-л „Булгари“, Р-н с. Ръждак, АС Лозята, АС с. Дрангово, Р-н с. Тополница, АС с. Тополница, АС с. Марикостиново, АС с. Марино поле, АС с. Чучулигово, АС с. Кулата, ГКПП Кулата. С час на тръгване от А-ра Петрич в 7:00 ч. /целогод. от понеделник до петък. Не се изпълнява в поч. и празн. дни/, в 11:30 ч. /целогодишно от понеделник до петък/. Не се изпълнява в почивни и празн. дни/ със сл. спирки по маршрута: АС х-л „Булгари“, Р-н с. Ръждак, АС Лозята, в р. VI.3.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 110 116.00 BGN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
60130000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG413
Main site or place of performance:

Мястото за изпълнение на услугата е на територията на Община Петрич.

II.2.4)

Description of the procurement:

Общ. поръчка включва извършване на общ. превоз по сл. авт. линии (АЛ): 1. АЛ Петрич — Кулата съгл. следното утв. маршрутно разписание: час на тръгване от Автогара Петрич в 6:00 ч. /целогод. от понеделник до петък. Не се изпълнява в поч. и празн. дни/, час на тр. от АГ П-ч- 9:30 ч (целог. всеки ден), час на тр. от АГ П-ч-13:30 (целог. всеки ден), час на тр. от АГ П-ч-17:15 (целог. всеки ден) час на тр. от АГ П-ч-19:30 ч. (целог. не се изпълнява в почивни и празн. дни през зимн. часово време) със сл. спирки по маршрута: АС х-л „Булгари“, Р-н с. Ръждак, АС Лозята, АС с. Дрангово, Р-н с. Тополница, АС с. Тополница, АС с. Марикостиново, АС с. Марино поле, АС с. Чучулигово, АС с. Кулата, ГКПП Кулата. С час на тръгване от А-ра Петрич в 7:00 ч. /целогод. от понеделник до петък. Не се изпълнява в поч. и празн. дни/, в 11:30 ч. /целогодишно от понеделник до петък/. Не се изпълнява в почивни и празн. дни/ със сл. спирки по маршрута: АС х-л „Булгари“, Р-н с. Ръждак, АС Лозята, в р. VI.3.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Възраст на подвижния състав / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Екологичност на превозните средства в зависимост от съответствието им с екологична категория ЕВРО / Weighting: 20
Price - Weighting: 40

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • No tenders or no suitable tenders/requests to participate in response to open procedure
Explanation:

С Решение № 16 от 21.4.2017 г., Община Петрич е открила „открита процедура“ по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените републиканска, областна и общинска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания“ по 7 /седем/ обособени позиции. Процедурата по Обособена позиция № 7:- Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Петрич — Кулата;- Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Петрич — Кромидово; Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия Градска № 3 е прекратена с Решение 44/11.07.2017 г. на Кмета на Общ. Петрич на основание чл. 110, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 108, ал. 4 от ЗОП с мотиви, че в посочения в Обявлението срок за получаване на оферти-17:00 часа на 31.5.2017 г. и съгласно входящия регистър, в Деловодството на Община Петрич не са получени оферти за участие в процедурата по Об. поз. 7. Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление, когато при провеждане на открита процедура не са подадени оферти за участие и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. Поради това, че за участие в процедурата не са подадени оферти в обявения срок, постановено е Решение за прекратяване и което е влязло в сила и условията не са съществено променени, налице е хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, при която Възложителят е провел процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществената поръчка, в резултат на което е сключен и договора за изпълнение на обществената поръчка.

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 141
Title:

Извършване на общ. превоз на пътници по авт. линии (АЛ) от утвърд. републ., обл. и общ. трансп. схеми, съгл. маршр. раз-ния, както сл.: по АЛ Петрич–Кулата; по АЛ Петрич–Кромидово; по АЛ Градска № 3

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Транзит Експрес БГ“ ЕООД
201510200
ул. „Ильо Войвода“ № 13
Петрич
2850
Bulgaria
Telephone: +359 885540056
E-mail: violeta-lambreva@abv.bg
Fax: +359 885540056
NUTS code: BG413
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 110 116.00 BGN
Total value of the contract/lot: 110 116.00 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

От р. II.2.4.-АС с. Дрангово, Р-н с. Тополница, АС с. Тополница, АС с. Марикостиново, АС с. Марино поле, АС с. Чучулигово, АС с. Долно Спанчово, АС с. Кулата, ГКПП Кулата. 2. Авт. линия Петрич — Кромидово съгл. следното утвърдено маршр. разписание: час на тръгване от А-ра Петрич в 8:00 ч. и в 14:30 ч. /целогодишно в сряда и петък/ със сл. спирки по маршрута: АС х-л „Булгари“, Р-н с. Ръждак, АС Лозята, Р-н с. Тополница, АС с. Тополница, АС с. Марикостиново, АС с. Ген. Тодоров, АС с. Н. Кономлади, АС с. Капатово, АС с. Кромидово. 3. АЛ Градска № 3 съгласно сл. утвърд. маршр. разписание: час на тръгване от Автогара Петрич в 16:30 ч. /целог. всеки ден/ със сл. спирки по маршрута: ЖП гара Петрич, АС Стадиона, АС кв. Виздол, АС кв. Дълбошница, АС Промишлена зона „Изток“, АГ Петрич.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП — десетдневен срок.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/11/2017
Low Value Tender: