Hungary - Budapest: Washing and dry-cleaning services

Main activities: 
Other
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, November 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 217-451600

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
AK01373
Steindl Imre utca 8.
Budapest
1054
Hungary
Contact person: Ótott Annamária, bv. ezredes
Telephone: +36 13018357
E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu
Fax: +36 13120413
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://bv.gov.hu

Address of the buyer profile: http://bv.gov.hu

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.allamipartner.hu/kozponti+ellatas/kozbeszerzesi+eljarasok-1+1
Additional information can be obtained from another address:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály
AK01373
Rózsa u. 75-79. B épület 1. emelet 5. iroda
Budapest
1064
Hungary
Contact person: Ótott Annamária, bv. ezredes, az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: Dr. Lukács Andrea (lajstromszám: OO163)
Telephone: +36 13018357
E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu
Fax: +36 13120413
NUTS code: HU11

Internet address(es):

Main address: http://bv.gov.hu

Address of the buyer profile: http://bv.gov.hu

Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály
AK01373
Rózsa u. 75-79. B épület 1. emelet 5. iroda
Budapest
1064
Hungary
Contact person: Ótott Annamária, bv. ezredes
Telephone: +36 13018357
E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu
Fax: +36 13120413
NUTS code: HU11

Internet address(es):

Main address: http://bv.gov.hu

Address of the buyer profile: http://bv.gov.hu

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: központi szintű

I.5)

Main activity
Other activity: büntetés-végrehajtás

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Mosodai szolgáltatás megrendelése a Csolnoky Ferenc Kórház részére vállalkozási szerződés keretében.

II.1.2)

Main CPV code
98310000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Mosodai szolgáltatás megrendelése a Csolnoky Ferenc Kórház részére vállalkozási szerződés keretében, 2 éves időtartamra, 3 telephelyre. A Kórház a teljes mennyiségtől a szerződés időtartama alatt + 20 %-kal eltérhet.

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság) sem a közös sem az egyéni nyertes ajánlattevők esetében.

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
98310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: HU213
Main site or place of performance:

Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Kórház u. 1. (központi telephely)

8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6.

8482 Doba, Somlóvár u. 1.

II.2.4)

Description of the procurement:

Mindösszesen: 423 600 kg/év, 847 200 kg/2 év, melyből

műtéti textília mosatása: 30 000 kg/ év, 60 000 kg/2 év

ellátotti (+ pléd, paplan, párna) textília mosatása: 367 200 kg/év, 734400 kg/2 év

védőruházat (+ függöny, sötétítő) textília mosatása:22 440 kg/év, 44880 kg/2 év

matrac mosatása (1 db matrac átlagos súlya 6 kg): 660 db/év (3 960 kg/év), 1320 db/ 2év (7 920 kg/2 év)

A szolgáltatást az alábbi ütemezéssel kell biztosítani:

Szennyes elszállítása:

a) Csolnoky Ferenc Kórház központi telephelyén a Kedvezményezett által üzemeltetett szennyes ruha raktárban:

Ellátotti és műtéti szennyes:

Hetente ötször: Hétfőtől – Péntekig, naponta: 11:00-13:00 óra között.

A személyzeti szennyes védő- és munkaruha – heti 2 alkalommal – kedden és csütörtökön történik, 11:00 – 13:00 óra között.

b) Sümeg teljesítési hely

Ellátotti, műtéti, védő- és munkaruha szennyes:

Hetente kétszer: Hétfő és Csütörtöki napokon: 9.00-11.00 óra között.

c) Doba teljesítési hely

Ellátotti, műtéti, védő- és munkaruha szennyes:

Hetente kétszer: Hétfő és Csütörtöki napokon: 8.00-15.00 óra között.

Tiszta textília visszaszállítása.

a) Csolnoky Ferenc Kórház Központi telephely esetén:

Hetente ötször: Hétfő – Péntekig, naponta: 11.00-13.00 óra között.

Helye: Kedvezményezett által üzemeltetett textil-, ill. tisztaruha raktár

Sümeg és Doba teljesítési hely esetén:

b) CSFK Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6.)

Hetente kétszer: Hétfő és Csütörtöki napokon, 9.00-11.00 óra között.

c) CSFK Pszichiátriai Centrum (8482 Doba, Somlóvár u.1.)

Hetente kétszer: Hétfő és Csütörtöki napokon, 8.00-15.00 óra között.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Fogvatartotti foglalkoztatás / Weighting: 30
Price - Weighting: 70

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Ajánlatkérő a teljesítés során a szerződéstervezetben foglalt feltételekkel és ellenértéken jogosult a szolgáltatás mennyiségén felül maximum +20 %-nak megfelelő mennyiségre vonatkozó szolgáltatás megrendelésére is a szerződés időtartama alatt.

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

1. A II.1.5.,II.2.6 kitöltését a feladhatóság indokolta.

2. 76. § (2) c): 1. Nettó ajánlati ár tartalmazza a felmerülő vmennyi költséget járulékot díjat.

2.Fogvatartotti foglalkoztatás: min. 10, max. 20 fő. Nyertes AT fogvatartottak foglalkoztatását ezirányú szerződéssel a szerz.kötéskor igazolja.

Az értékelés során adható pontszám 1- 10, módszere arányosítás. Egyéb a dokban.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 67. § (1) és a KR. 1-7. §-ban foglaltak alapján ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

AK a Kbt. 69. § (4) foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. A Kbt. 69. § (6) rögzített feltételek fennállása esetén az AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb At-t is felhívja az igazolások benyújtására.

Megkövetelt igazolási mód:

— Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR) 8. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. (Közbesz. Hatóság 2017. évi 81. sz. útmutatójára tekintettel)

— Nem Magyarországon letelepedett AT-nek a kizáró okok hiányát a KR 10. §-ában foglaltak szerint kell igazolni. A kizáró okok hiányának igazolása során a KR 12-16 § -banfoglaltak megfelelően irányadóak.

— A magyarországi letelepedésű AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a KR 4. § és 8 §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) -ben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

— A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a KR 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

— A KR 15. § (1) alapján az AT és az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

— A Kbt. 67. § (4) alapján és a KR. 15. § (2) bekezdés AT-nek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

— A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatot az adott eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni.

— A KR 12. § alapján azokban az esetekben, amelyekben a KR 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.

— Tekintettel arra, hogy AK jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, ajánlattevők, illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek által a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatoknak a jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.

— Folyamatban lévő változásbejelentési eljárás esetén AT a KR. 13. § előírásai szerint köteles eljárni.

AK a Kbt. 74. § (1) a) – b) pontjai alapján kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

AT a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése alapján jogosult az öntisztázásra.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

A Kbt. 67. § (1) alapján AT ajánlatában köteles az alk. köv.-nek való megfelelés tekintetében az ESPD-be foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK az ESPD IV. részének részletes kitöltését kéri.

AK a Kbt. 69. § (4) alapján az eredményről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a részletes igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alk. köv. tekintetében kell az igazolásokat benyújtania. AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (6) alapján.

Az igazolások benyújtására felhívott ATknek az alábbiak szerint kell igazolni az alk. köv.-nek való megfelelést, illetve az ESPD-t a következőkre tekintettel kell kitölteni.

I.) Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A 321/2015. Korm. rend. 19. § (1) a) pontja szerint az AT-k csatolják:

P1. a) a számlavezető pénzügyi intézményeiktől származó, a AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésű, vmennyi pénzforgalmi számlára vonatkozó pénzügyi intézményi nyilatkozatot (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) az alábbi tartalommal:

— a pénzforgalmi számla számának megadása,- mióta vezeti az adott számláját,

— volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorbaállított tétel az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző 12 hónapban konkrét dátummal, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét

b) Az ATnek ajánlatukban cégszerűen nyilatkozniuk kell arról, hogy mely pénzforgalmi számlájukat melyik pénzügyi intézmény vezeti, illetve más intézménynél nem vezet számlát. Amennyiben a nyilatkozatban és a cégkivonatban felsorolt számlák között eltérés mutatkozik, akkor meg kell adni az eltérés indokát is.

— Az előírt alk.köv.-nek a Kbt. 65. § (6) alapján a közös ATk együttesen is megfelelhetnek. Azon köv.-nek, amelyek kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a piaci szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alk. köv. a Kbt. 65. § (7)-(8) alapján kapacitást nyújtó szervvel is igazolható, a hivatkozott bek.-ben foglalt rendelkezések figyelembevételével. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11)-re.

P2. A 321/2015. Korm. rend. 19. § (1) b) szerinti éves beszámolót és annak mellékletét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálat http://e-beszamolo.im.gov.hu honlapján. Amennyiben AT beszámolója az elektronikus nyilvántartásból nem ellenőrizhető, kérjük azt az ajánlathoz csatolni.

Amennyiben AT a működését az AK által előírt időszakhoz képest később kezdte meg, úgy a. 19. § (2) szerint köteles a közbesz. tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozatot csatolni az alk. köv. körébe leírtakkal összhangban.

Ha az AT olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dok-kal igazolhatja pénzügyi alkalmasságát. Az érintett AT kieg. táj.kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az alk. köv. és igazolási mód helyett az alk. igazolásának AK által elfogadott módjáról. (19. § (3))

Az előírt alk.köv.-nek a Kbt. 65. § (6) alapján a közös ATk együttesen is megfelelhetnek, azon alk. köv. tekintetében, mely egyenként vonatkozhat rájuk, elegendő, ha az egyikük felel meg, illetve a Kbt. 65. § (7) alapján az alkalmasság kapacitást nyújtó szervvel is igazolható Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11)re.

A gazdasági alk. feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatukat kérjük az ESPD B. Gazdasági és pénzügyi helyzet 6. pontjában megtenni.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely számláját vezető bármely pénzügyi intézmény által kiállított nyilatkozat értelmében bármelyik pénzforgalmi számláján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozóan 30 napot meghaladó sorbaállított tétel volt nyilvántartva.

A sorbaállított tétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben több mint egy alkalommal fordult elő, hogy „az adózott eredmény” negatív.

Amennyiben Ajánlattevő a működésének Ajánlatkérő által kért időszak alatti megkezdése miatt nem rendelkezik a teljes időszakra vonatkozó irattal, a Korm. rend. 19. § (2) szerint az alkalmasságot a következőképp köteles igazolni:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés szerinti (mosatási szolgáltatásra vonatkozó) nettó árbevétele a működésének kezdete óta nem éri el az

129 049 000 Ft összeget.

Az alkalmasság feltételei a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzésékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

A Kbt. 67. § (1) alapján AT ajánlatában köteles az alk. köv.-nek való megfelelés tekintetében az egységes eu közbesz. dokumentumban nyilatkozatát benyújtani. AK a IV. rész részletes megadását kéri.

AK a Kbt. 69. § (4) alapján legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidővel felhívja az alk. köv-nek való megfeleléssel kapcsolatban előírt részletes igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtania AK az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb AT-t is felhívja az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (6) alapján.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M1. A KR 21. § (3) a), valamint a Kbt. 65. § (5) előírásaival összhangban az AT-k (közös AT-k) ajánlatukban csatolják az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított -3 év (3x365 nap) során szerződésszerűen végzett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával megegyező -egészségügyi intézmény részére mosodai szolgáltatás nyújtása – teljesítéseinek az ismertetését. AK a KR. 21. § (3a) bekezdése alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett referenciákat fogadja el. A KR. 21/A. § alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység részteljesítésként valósult meg.

A KR 22. § (1) – (2) szerinti korábbi teljesítést bemutató ismertetésnek tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése (a referenciát adó, vagy azt megerősíteni tudó személy neve, beosztása és elérhetősége),

— a szerződés tárgyát,

— a szolgáltatás mennyiségét,

— valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.

A referencia igazolást/nyilatkozatot úgy kell a kiállítani, hogy abból a kapcsolódó alk. szempontnak való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Amennyiben AT a szerződést közös AT-ként teljesítette, úgy a referencia igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy AT a szerződés mely részeit teljesítette. Amennyiben az alk. igazolására bemutatott szerződés több, jelen közbeszerzés tárgyától eltérő szolgáltatást is magába foglalt (bértextília szolgáltatás, mikrochip rendszer működtetése), úgy az adott szerződésnek kizárólag a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő része használható fel a szerződés tárgyát megbontva kell bemutatni. Amennyiben a teljesítés oszthatatlansága miatt nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, ill. teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy AK a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett At részéről olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az AT az elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (KR. 22. § (5) bek.)

Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmassági követelmény a Kbt. 65. § (7) alapján az alkalmasság kapacitást nyújtó szervvel is igazolható, a hivatkozott bekezdésekben foglalt rendelkezések figyelembevételével. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11)-re.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (3x365 nap) nem rendelkezik az alábbi referenciával:

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3) NM rendeletben foglaltak szerinti fertőtlenítő (egészségügyi) mosásra vonatkozó mosodai szolgáltatásról szóló referencia, ahol a végzett szolgáltatás mennyisége összesen eléri

a textília tekintetében a 629 000 kg-ot, matrac tisztítása tekintetében a 5 900 kg-ot.

Ajánlattevő az előírt mennyiségeket több referenciával is igazolhatja.

Az alkalmasság feltételei a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

Biztosítékai:

Késedelmi kötbér:minden késedelemmel érintett nap után a késedelmesen mosott textília nettó mosási díjának 30 %-a/naptári nap, de nem több, mint a szolgáltatás teljes értékének 30 %-a.

Kifizetés feltételei

AK előleget nem biztosít az elvégzett szolg. havi díját havonta utólag HUF-ban teljesíti.

AK felhívja az AT-k figyelmét az Art. 36/A. §-ában, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6),(10) és 136§ (1)-(2)-ban, a Ptk. 6:155. § (1)-ben foglaltakra.

Tov. a szerz terv.ben.

44/2011. Korm. rend. 9. § d) alapján a szolg. forrását a Kórház bocsátja AK rendelkezésére. A 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A §-a alapján a Kórház részére a pénztartozás teljesítésére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) -szerint a határidő 60 nap. Így a fiz. határidő 60 nap.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/01/2018
Local time: 11:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/03/2018

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 16/01/2018
Local time: 11:00
Place:

Hely: 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79. B épület földszinti tárgyaló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Központi Ellátási Főosztály.

Information about authorised persons and opening procedure:

Kbt. 68. § szerint.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

1) AK a közbesz. dok. körébe tartozó Dokumentációt készít, amely tartalmazza a Kbt. 57. § szerint az ajánlattételhez szükséges infokat,igazolások és nyil. jegyzékét, az ESPD-t,a műszaki leírást. AK szerkeszthető formában is rendelkezésre bocsátja, ha az erre irányuló igényt a bvop-ellatas@bv.gov.hu címre megküldték.

Eljárásban való részvétel feltétele a közbesz. dok. cégszerűen igazolt letöltése az ajánlatban csatolva. Ha több AT közösen nyújt be ajánlatot, elegendő, ha egyikük igazolja az átvételt.

2) Kieg. táj.kérésére a Kbt. 56. §-a szerint, a BVOP-Ellatas@bv.gov.hu-ra küldve. AK a Kbt. 56 § (7) szerint helyszíni bejárást tart 2017. 12.7-én 10.00 órakor, 8200 Veszprém, Kórház utca 1. indulási helyszínnel, mindhárom teljesítési helyen.

3) HP a Kbt. 71. § szerint,figyelemmel a Kbt. 71 § (6) -ra.

4) AT a 44. § (1)-(3) szerinti üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

5) Ajánlat tartalmazza a Kbt. 66.§ (2), (4)-(6) szerinti nyilatkozatokat.

6) Nyil.egyszerű másolatban is benyújtható (47. § (2)), azonban a Kbt. 66. § (2) szerintit csak eredetben.

7)AK fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására a Kbt. 98. § (2) alapján

8) AT-nek magyar nyelven egy papír alapú és egy elektronikus példányban kell ajánlatát benyújtani.

AT-nek írásban cégszerűen nyilatkoznak, hogy az ajánlat elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papíralapú példánnyal megegyezik, eltérés esetén a papíralapú pld. a mérvadó

9) Szerződéskötés a 131. § (6) szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot nyújtó AT-vel, vagy annak visszalépése esetén a következővel, ha őt az összegezésben megjelölte.

10) Csatolandó: nyil. aláíró személy aláírási címpéldánya/aláírás-mintája (vagy változás-bejelentési kérelem), melyik telephelyen folytatják a szolgáltatást a fogvatartotti fogl. értékelési szempontjára tekintettel a használati jogosultság igazolásával (bérleti szerződés, tulajdoni lap, tulaj. szándéknyil. vagy egyéb dok. arról, hogy az a szerz. időtartama alatt AT rendelkezésére áll), Áht. 41 § (6) és az Ávr. 50 § 1 a) szerinti átláthatósági nyil., nyil. a textíliák keveredésmentes kezeléséről, szakmai ajánlatként a használni kívánt mosópor típusának megnevezése.

11) Eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.

12) AK a 81. § (4) alapján az alacsony ár vagy költség vizsgálatát az értékelést követően végzi el.

13) A Kbt. 73. § (4) alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a körny.véd.-i, szoc. és munkajogi köv.-nek. A Kbt. 73. § (5) szerinti elérhetőségek a dok.ban.

14) Ak felhívja AT-t a Kbt. 36. § (1)-re.

15) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.

16) AT az alk. köv.-nek a 65. § (6)-(7) alapján is megfelelhet.

17) AK fenntartja a jogot hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására a Kbt. 98. § (2) a-b) alapján.

18) AK a részajánlat tétel lehetőségét kizárja, mivel a sümegi és dobai telephelyek mennyiségeinek rendkívül alacsony volta miatt külön részajánlatként történő kiírás a gazdasági ésszerűséggel ellentétes.

19.) Fordítás szabályai a dok.-ban.

20) Érvénytelen az ajánlat: eltér a műszaki leírástól, vagy a 73. § (4) alapján.

21.) minden egyéb info a közbesz. dok. ban.

22.) AK a szerz-t azonnal hatállyal felmondhatja egymást követő 5 munkanapon történő nem ill. késedelmes telj. esetén, vmint ha hibás telj.-kor az igazolt kifogások aránya 4 egybefüggő hét alatt eléri a havi textilmenny. 2 %-át (700 kg-ot), valamint a kötbér mértéke eléri a szol. teljes értékének 30 %-át.

23.) AK szerz. feltételként előírja, hogy nyertes AT-nek rendelkeznie kell érvényes, akkreditált lab. által készített, legalább megfelelő minősítésű higiénés mikrobiológiai jk-vel (a 18/1998. NM r. 35.§ (4)-); ISO 9001 vagy azzal egyenértékű és ISO 14001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, továbbá a textília, szállításhoz szükséges, érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező tehergépjárműve(kke)l.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt.148. § (3) szerint a jogsértésének a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/11/2017
Low Value Tender: