Denmark - Hadsund: Counselling services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
Market: 
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Not applicable
Published: 
Saturday, November 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 217-452054

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Mariagerfjord Kommune
38781715
Himmerlandsgade 9
Hadsund
9560
Denmark
Contact person: Anni Clemensen
Telephone: +45 97113048
E-mail: ancle@mariagerfjord.dk
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/76382746.aspx

Address of the buyer profile: http://www.mariagerfjord.dk/

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/76382746.aspx
Additional information can be obtained from another address:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Denmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS code: DK

Internet address(es):

Main address: https://permalink.mercell.com/76382746.aspx

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/76382746.aspx

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Udbud af sundhedsfaglig rådgivning til Mariagerfjord Kommune.

II.1.2)

Main CPV code
85312320

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Mariagerfjord Kommune gennemfører hermed et udbud af sundhedsfaglig rådgivning, også kaldet lægekonsulent bistand vedrørende sager, som ikke har været behandlet eller som ikke skal behandles i kommunens Rehabiliteringsteam.

Udbuddet gennemføres efter reglerne for light regimet jf. udbudslovens § 186.

Tryk her https://permalink.mercell.com/76382746.aspx

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: DK05

II.2.4)

Description of the procurement:

Mariagerfjord Kommune gennemfører hermed et udbud af sundhedsfaglig rådgivning, også kaldet lægekonsulent bistand vedrørende sager, som ikke har været behandlet eller som ikke skal behandles i kommunens Rehabiliteringsteam. Det kan f.eks. være sager vedrørende borgere, som modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller revalidering samt ledighedsydelsessager, som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet.

Sager, som har været behandlet på rehabiliteringsteam, er ikke omfattet af denne tilbuds-indhentning.

Endvidere kan der være behov for Tilbudsgivers sparring og rådgivning i sager omkring førtidspension ud fra gammel pensionslov.

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement
Start: 05/01/2018
End: 04/01/2021

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.1)

Information about a particular profession

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about framework agreement

IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)

Main features of the award procedure:

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 06/12/2017
Local time: 10:00

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address:http://www.klfu.dk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internet address:http://www.kfst.dk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
08/11/2017
Low Value Tender: