Sweden - Lund: Work environment services

Main activities: 
Education
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Saturday, November 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 217-451739

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Lunds universitet
202100-3211
Box 117
Lund
221 00
Sweden
Contact person: Elna Rosén
E-mail: Elna.Rosen@eken.lu.se
NUTS code: SE224

Internet address(es):

Main address: http://www.lu.se

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
National or federal agency/office

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser.

Reference number: V 2017/1297

II.1.2)

Main CPV code
98342000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Upphandling av fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser inom följande delområden:

Buller/akustik,

Belysning/synergonomi,

Inomhusklimat/ventilation,

Kemiska arbetsmiljörisker,

Vibrationer,

Omfattning:

Fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser som ett komplement till Lunds universitets interna företagshälsovård.

Målgrupp: Samtliga arbetsplatser inom Lunds universitet.

Syfte/mål: Kartlägga yrkeshygieniska aspekter inom det fysiska arbetsmiljöområdet för en arbetsplats, ta fram åtgärdsförslag samt utföra insatser kopplat till tidigare föreslagna åtgärder.

Upphandlingen omfattar nedanstående delområden och anbud lämnas per delområde.

Buller/Akustik,

Belysning/synergonomi,

Inomhusklimat/ventilation (innefattar även fuktskadeutredning och mikrobiologiska undersökningar),

Kemiska arbetsmiljörisker,

Vibrationer.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 600 000.00 SEK

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71317210
85000000
85100000
85140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE224

II.2.4)

Description of the procurement:

Upphandling av fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser inom följande delområden:

Buller/akustik,

Belysning/synergonomi,

Inomhusklimat/ventilation,

Kemiska arbetsmiljörisker,

Vibrationer,

Omfattning:

Fysiska arbetsmiljöutredningar och -insatser som ett komplement till Lunds universitets interna företagshälsovård.

Målgrupp: Samtliga arbetsplatser inom Lunds universitet.

Syfte/mål: Kartlägga yrkeshygieniska aspekter inom det fysiska arbetsmiljöområdet för en arbetsplats, ta fram åtgärdsförslag samt utföra insatser kopplat till tidigare föreslagna åtgärder.

Upphandlingen omfattar nedanstående delområden och anbud lämnas per delområde.

Buller/Akustik,

Belysning/synergonomi,

Inomhusklimat/ventilation (innefattar även fuktskadeutredning och mikrobiologiska undersökningar),

Kemiska arbetsmiljörisker,

Vibrationer.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 154-319600

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
DEKRA Industrial AB
556033-5977
Box 13007
Göteborg
402 51
Sweden
E-mail: filip.jinnestrand@dekra.com
NUTS code: SE224

Internet address:http://www.dekra-industrial.se

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 100 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 100 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Sweco Environment AB
556346-0327
Box 34044
Stockholm
100 26
Sweden
E-mail: asa.rasmusson@sweco.se
NUTS code: SE224

Internet address:http://www.sweco.se

The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 100 000.00 SEK
Total value of the contract/lot: 100 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Brekke & Strand Akustik AB
556815-3760
Hedåsgatan 3
Göteborg
412 53
Sweden
E-mail: jimmy@brekkestrand.se
NUTS code: SE2
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
ÅF-Infrastructure AB
556185-2103
Frösundaleden 2
Stockholm
169 99
Sweden
E-mail: annelie.david@afconsult.com
NUTS code: SE2

Internet address:http://www.afconsult.com

The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
WSP Sverige AB
556057-4880
Stockholm-Globen
121 88
Sweden
E-mail: david.johansson@wsp.com
NUTS code: SE2

Internet address:http://www.wspgroup.se

The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Sweco Environment AB
556346-0327
Box 34044
Stockholm
100 26
Sweden
E-mail: kevin.dunne@sweco.se
NUTS code: SE2

Internet address:http://www.sweco.se

The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 100 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten Malmö
Malmö
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/11/2017
Low Value Tender: