Poland - Łódź: Miscellaneous medical devices and products

Main activities: 
Education
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, November 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 217-451236

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 215-446463)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
al. Kościuszki 4
Łódź
90-419
Poland
Contact person: Janusz Kokoszko
Telephone: +49 422725940
E-mail: janusz.kokoszko@umed.lodz.pl
Fax: +49 422725948
NUTS code: PL711

Internet address(es):

Main address: http://www.umed.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa sprzętu medycznego i dydaktycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Reference number: ZP/86/2017

II.1.2)

Main CPV code
33190000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Dostawa sprzętu medycznego i dydaktycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
09/11/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 215-446463

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

Pakiet nr I – 3 000 PLN

Pakiet nr II – 1 400 PLN

Pakiet nr III – 5 500 PLN

Pakiet nr IV – 2 000 PLN

Pakiet nr V – 300 PLN

Pakiet nr VI – 4 800 PLN

Pakiet nr VII – 1 800 PLN

Pakiet nr VIII – 800 PLN

Pakiet nr IX – 7 000 PLN

Pakiet nr X – 10 000 PLN

Łączna kwota wadium obejmująca cały przedmiot zamówienia wynosi: 36 600 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset złotych).

Read:

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

Pakiet nr I – 3 000 PLN

Pakiet nr II – 1 400 PLN

Pakiet nr III – 5 500 PLN

Pakiet nr IV – 2 000 PLN

Pakiet nr V – 300 PLN

Pakiet nr VI – 4 800 PLN

Pakiet nr VII – 1 800 PLN

Pakiet nr VIII – 800 PLN

Pakiet nr IX – 900 PLN

Pakiet nr X – 900 PLN

Łączna kwota wadium obejmująca cały przedmiot zamówienia wynosi: 21 400 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych).

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: