Poland - Warsaw: Alarm systems

Main activities: 
Other
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Thursday, November 9, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 215-446554

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Poland
Contact person: Joanna Molasy
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
NUTS code: PL911

Internet address(es):

Main address: https://zamowienia.nbp.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Other activity: polityka pieniężna

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Modernizacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiekcie Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie.

Reference number: SEZ/DKRZ-WPO-JM-241-0087/DB/17

II.1.2)

Main CPV code
35121700

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiekcie Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 101 661.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
35121700

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL911
Main site or place of performance:

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiekcie Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) demontażu istniejącego systemu SSWiN,

2) dostawie elementów systemu SSWiN zgodnie z dokumentacją wykonawczą wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami,

3) wymiany okablowania i montażu elementów SSWiN,

4) konfiguracji i uruchomieniu systemu SSWiN zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;

5) wywiezieniu i zutylizowaniu wskazanych przez Zamawiającego zdemontowanych urządzeń,

6) zintegrowanie nowopowstałego systemu z pozostałymi systemami zabezpieczeniowymi poprzez własny system integrujący lub przez obecnie wykorzystywany po odpowiedniej adaptacji,

7) przeszkoleniu max 20 pracowników Zamawiającego,

8) wykonaniu dokumentacji powykonawczej,

9) wykonaniu przeglądów i konserwacji w okresie trwania gwarancji.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: SEZ/DKRZ-WPO-JM-241-0087/DB/17
Title:

Modernizacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) w obiekcie Centrali NBP przy ul. Świętokrzyskiej 11/21

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
06/11/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Konsalnet Ochrona sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 55
Warszawa
01-267
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 824 176.00 PLN
Lowest offer: 906 719.00 PLN / Highest offer: 4 664 542.00 PLN taken into consideration

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Urzędu Zamówien Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-672
Poland

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
07/11/2017
Low Value Tender: