Poland - Warsaw: Repair and maintenance services of building installations

Main activities: 
Railway services
Type: 
Additional information
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, November 8, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 214-445667

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2017/S 197-405793)

Section I: Contracting authority/entity

I.1)

Name and addresses
PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna
Targowa 74
Warszawa
03-734
Poland
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zamówień i Przetargów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305
Telephone: +48 224749321
E-mail: przetargi@pkp.pl
Fax: +48 224749177
NUTS code: PL

Internet address(es):

Main address: www.pkpsa.pl

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Utrzymanie, przeglądy konserwacyjne instalacji, systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna i tunelu.

Reference number: KIZ/2017/WNP-006784/3

II.1.2)

Main CPV code
50700000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i przeglądy konserwacyjne instalacji, systemów i urządzeń zainstalowanych na terenie multimodalnego dworca Łódź Fabryczna i tunelu w podziale na 3 zadania:

1) Zadanie nr 1 – Usługa utrzymania instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna i tunelu wraz z pełnieniem całodobowego pogotowia awaryjnego 24/7),

2) Zadanie nr 2 – Usługa przeglądów konserwacyjnych instalacji, systemów i urządzeń na terenie multimodalnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna i tunelu,

3) Zadanie nr 3 – Utrzymanie w stałej sprawności poprzez wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń technicznych oraz pełnienie całodobowego pogotowia awaryjnego w trybie 24/7 na terenie multimodalnego dworca kolejowego Łódź Fabryczna.

2. Zakres i warunki zostały określone w OPZ i wzorach umów.

Section VI: Complementary information

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/11/2017

VI.6)

Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2017/S 197-405793

Section VII: Changes

VII.1)

Information to be changed or added

VII.1.2)

Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

1. cd. warunków udziału w postępowaniu:

zadanie nr 3 – dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje wydane przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie konserwacji: dźwigów (co najmniej 1 osoba), schodów (co najmniej 1 osoba), chodników ruchomych (co najmniej 1 osoba) i urządzeń dla osób niepełnosprawnych (co najmniej 1 osoba), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79 poz. 849, z późn. zm). Ponadto każda ze wskazanych osób musi posiadać uprawnienia do eksploatacji Grupy 1 pkt 1 i 2 określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz, 828).

Read:

1. cd. warunków udziału w postępowaniu:

zadanie nr 3 – dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje wydane przez Transportowy Dozór Techniczny w zakresie konserwacji: dźwigów (co najmniej 1 osoba), schodów (co najmniej 1 osoba), chodników ruchomych (co najmniej 1 osoba) i urządzeń dla osób niepełnosprawnych (co najmniej 1 osoba), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.7.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. Nr 79 poz. 849, z późn. zm). Ponadto każda ze wskazanych osób musi posiadać uprawnienia do eksploatacji Grupy 1 pkt 2 określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz, 828).

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 09/11/2017
Local time: 12:00
Read:
Date: 22/11/2017
Local time: 12:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 09/11/2017
Local time: 12:30
Read:
Date: 22/11/2017
Local time: 12:30

VII.2)

Other additional information:
Low Value Tender: