Poland - Poznań: Rolling stock

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, November 8, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 214-444629

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Poland
Contact person: agnieszka.olenderek
Telephone: +48 616267092
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl
NUTS code: PL415

Internet address(es):

Main address: www.umww.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych.

Reference number: DT-II.272.3.2017

II.1.2)

Main CPV code
34620000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 2 (słownie: dwa) dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) wyprodukowanych i dopuszczonych do eksploatacji po 1.1.2015 r., wraz z:

1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2. Miejscem dostawy pojazdów jest Punkt Utrzymania Taboru (PUT) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zlokalizowany w Poznaniu Koszty związane z dostawą pojazdów do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.

3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 20 300 000.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
80511000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL415
Main site or place of performance:

Miejscem dostawy pojazdów jest Punkt Utrzymania Taboru (PUT) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zlokalizowany w Poznaniu.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 2 (słownie: dwa) dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych (SZT) wyprodukowanych i dopuszczonych do eksploatacji po 1.1.2015 r., wraz z:

1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia umowy oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 30 %
Quality criterion - Name: Długość okresu gwarancji na cały każdy pojazd / Weighting: 10 %
Price - Weighting: 60 %

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 109-219097

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Dostawa spalinowych zespołów trakcyjnych

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
13/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Pesa Rental Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Augusta 11
Bydgoszcz
85-082
Poland
NUTS code: PL613
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 325 203.00 PLN
Total value of the contract/lot: 20 300 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
x
x
Poland

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet address:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
07/11/2017
Low Value Tender: