Slovakia - Bratislava: Database services

Main activities: 
Education
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, November 8, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 214-445399

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
811 04
Slovakia
Contact person: Ing. Miloš Hrabinský
Telephone: +421 269253141
E-mail: milos.hrabinsky@cvtisr.sk
Fax: +421 269253180
NUTS code: SK01

Internet address(es):

Main address: http://www.cvtisr.sk

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Education

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov – databáz (2. etapa).

Reference number: EIZ VS 2

II.1.2)

Main CPV code
72320000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Všetky databázy, ktoré CVTI SR v rámci národného projektu Informačný systém výskumu a vývoja/prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (ďalej len NISPEZ IV) obstaráva, sú autorským dielom a predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane špeciálnych nástrojov a nástrojov na hodnotenie vedy. Predmetné databázy sú primárne určené pre vedu a výskum a bez prístupu k nim si je len veľmi ťažké predstaviť vedecké bádanie.

Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 688 090.41 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze ProQuest Central „alebo ekvivalentný“

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
72320000
80533100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK01
Main site or place of performance:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1, Slovenská republika.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu k údajom elektronického informačného zdroja databázy ProQuest Central „alebo ekvivalentný“ (za roky 2016, 2017, 2018), ktorá slúži ako zdroj informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR. Súčasťou obstarávania sú aj doplnkové služby.

Minimálny zoznam titulov časopisov a minimálny zoznam titulov kníh, ku ktorým CVTI SR požaduje prístup je možné nájsť tu:

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/cvti/EIZ/ProQustCentral_zoznam_casopisy.pdf

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zmluva na prístup k Elektronickým informačným zdrojom – databázam sa uzatvorila do 31.12.2018, s opciou na predĺženie zmluvy zo strany verejného obstarávateľa do 31.12.2019.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ITMS: 313011I407.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze Knovel Library „alebo ekvivalentný“

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
72320000
80533100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK01
Main site or place of performance:

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1, Slovenská republika.

II.2.4)

Description of the procurement:

Predmetom zákazky je zabezpečenie prístupu k údajom elektronického informačného zdroja databázy Knovel Library „alebo ekvivalentný“ (za roky 2016,2017,2018), ktorá slúži ako zdroj informácií pre potreby realizácie vedeckého výskumu a rozvoja vedy v rámci SR.

Minimálny zoznam titulov časopisov a minimálny zoznam titulov kníh, ku ktorým CVTI SR požaduje prístup je možné nájsť tu:

http://www.cvtisr.sk/buxus/docs/cvti/EIZ/KnovelLibrary_zoznam_casopisy.pdf

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zmluva na prístup k Elektronickým informačným zdrojom-databázam sa uzatvorila do 31.12.2018, s opciou na predĺženie zmluvy zo strany verejného obstarávateľa do 31.12.2019.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: ITMS: 313011I407.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 162-334372

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze ProQuest Central „alebo ekvivalentný“

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
03/11/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Albertina icome Bratislava s.r.o.
35681811
Cukrová 14
Bratislava
813 39
Slovakia
E-mail: aib@aib.sk
NUTS code: SK01
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 760 493.74 EUR
Total value of the contract/lot: 925 749.77 EUR

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Zabezpečenie prístupu k údajom v databáze Knovel Library „alebo ekvivalentný“

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
03/11/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Albertina icome Bratislava s.r.o.
35681811
Cukrová 14
Bratislava
813 39
Slovakia
E-mail: aib@aib.sk
NUTS code: SK01
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 927 596.67 EUR
Total value of the contract/lot: 595 822.50 EUR

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/11/2017
Low Value Tender: