Bulgaria - Ruse: Information and promotion products

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, October 25, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 205-423708

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Obshtina Ruse
000530632
ploshtad „Svodoba“ No. 6
Ruse
7000
Bulgaria
Contact person: Monika Petrova — st. ekspert otdel OP
Telephone: +359 881710
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834-413
NUTS code: BG323

Internet address(es):

Main address: http://www.ruse-bg.eu

Address of the buyer profile: http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/270/index.html

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Regional or local authority

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

„Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции.

II.1.2)

Main CPV code
39294100

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Предмет на настоящата обществена поръчка „Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 23 657.50 BGN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, инвестиционен приоритет „Градска среда“

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
39294100
39254120
30192121
30192130
31440000
30234600
39221120
45233290

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции. Обособена позиция № 1: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, инвестиционен приоритет „Градска среда“ включва изпълнение/изработка и монтаж, където е приложимо на следните дейности/артикули и количества:

1. Билборд за времето на строителството-6 броя;

2. Постоянна обяснителна табела-6 броя;

3. Банер - 1 брой;

4. Промоционални материали;

4.1. Стенен часовник-200 броя;

4.2. Автоматични химикалка и молив в калъф-200 комплекта;

4.3. Външна преносима батерия (за мобилни устройства)-200 броя;

4.4. Флаш памет (USB)-200 броя;

4.5. Чаша за топли напитки-200 броя.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Поръчката се финансира по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., съгласно Договор № РД-02-37-297/12.12.2016 г.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност, вкл. в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП по проект „Реконстр. и рехабилитация на пешеходна среда и изгражд. на зони за обществен отдих“, инв. приоритет Гр. среда

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
22817000
22852100
18936000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции. Обособена позиция № 2: Изпълнение на мерки за информация и публичност, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, инвестиционен приоритет „Градска среда“ включва изпълнение/изработка на следните дейности/артикули и количества:

1. Тефтер/органайзер-100 броя;

2. Конферентна папка-100 броя;

3. Платнена еко чанта-200 броя.

В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиции № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като обекта попада в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Поръчката се финансира по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., съгласно Договор № РД-02-37-297/12.12.2016 г.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе — 2 етап“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
39294100
30192121
30192130
30234600
45233290

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции. Обособена позиция № 5: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе — 2 етап“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ включва изпълнение/изработка и монтаж, където е приложимо на следните дейности/артикули и количества:

1. Информационен банер-1 броя;

2. Билборд-4 броя;

3. Посяни обяснителни табели-6 броя;

4. Промоционални материали

4.1. Химикалки — 100 броя;

4.2. Моливи — 100 броя;

4.3. Флаш памет /USB/ — 150 броя.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Поръчката се финансира по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., съгласно Договор № РД-02-37-9/05.01.2017 г.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност,вкл.в списъка по чл.12,ал.1,т.1 ЗОП по проект„Интегрирана система за гр. транспорт на гр.Русе–2 етап“, инвестиционен приоритет „Интегриран гр. транспорт“

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
18936000
22817000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции. Обособена позиция № 6: Изпълнение на мерки за информация и публичност, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе — 2 етап“, инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ включва изпълнение/изработка на следните дейности/артикули и количества:

1. Конферентна чанта-100 броя;

2. Тефтер-100 броя.

В съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки Обособена позиции № 6 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като обекта попада в обхвата на Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, приет с Решение № 591/18.07.2016 г. на Министерски съвет, обн. в ДВ, бр. 67, от дата 26.8.2016 г.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Поръчката се финансира по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г., съгласно Договор № РД-02-37-9/05.01.2017 г.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Ремонт, прилагане на мерки за енерг. ефективност и мерки,съгласно Наредба№4 за достъпна среда на Комплекс за соц. услуги за деца и семейства“

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
39294100
45233290

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции. Обособена позиция № 7: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ включва изпълнение/изработка и монтаж, където е приложимо на следните дейности/артикули и количества:

1. Билборд за времето на строителството - 1 брой;

2. Постоянна обяснителна табела - 1 брой.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки, съгласно Наредба № 4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, инвестиц. приоритет Образ. инфраструктура

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
39294100
32552100
31440000
32342000
18925200
39221120
30234600
45233290

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции. Обособена позиция № 3: Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ включва изпълнение/изработка и монтаж, където е приложимо на следните дейности/артикули и количества:

1. Билборд за времето на строителството — 5 броя;

2. Постоянна обяснителна табела — 5 броя;

3. Рол Банер — 1 брой;

4. Рекламни материали

4.1. Слушалки за мобилен телефон в кутия/калъф — 250 броя;

4.2. Външна преносима батерия за мобилни устройсква — 250 броя;

4.3. Тонколони — 250 броя;

4.4. Калъф за костюм и дрехи — 250 броя;

4.5. Стъклена чаша за топли напитки — 250 броя;

4.6. Флаш памет — 250 броя.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г, проект „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност, вкл. в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП по проект: Ремонт на 5 общински учебни заведения в гр. Русе, вкл. прилежащите им дворни пространства, инв. приор. Обр. инфр.

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
22817000
18936000
22462000
18318400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG323
Main site or place of performance:

Гр. Русе.

II.2.4)

Description of the procurement:

Обществена поръчка с предмет „Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация, във връзка с проекти на община Русе по ОПРР 2014-2020“ включва 7 обособени позиции. Обособена позиция № 4: Изпълнение на мерки за информация и публичност, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП по проект „Ремонт на 5 общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“ включва извършване/изработка на следните дейности/артикули и количества:

1. Плакати-20 броя;

2. Еко тефтер-250 броя;

3. Рекламни материали

3.1. Фланелка — 500 броя;

3.2. Чанта за пазар — 250 броя;

3.3. Конферентна чанта — 250 броя;

3.4. Спортна чанта/сак — 250 броя.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г., проект „Ремонт на 5 общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 055-102011

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ЗОП-105
Lot No: 4
Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 ЗОП по проект „Ремонт на 5 общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни простран...

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
13/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Ди Ем Ай Дивелопмънт“ ЕООД
201557566
ул. „Средна гора“ № 84-86
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 884753358
E-mail: office@dmibg.com
Fax: +359 24234859
NUTS code: BG411

Internet address:http://dmibg.com

The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 9 250.00 BGN
Total value of the contract/lot: 6 307.50 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ЗОП-104
Lot No: 3
Title:

Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация във връзка с проект „Ремонт на 5 общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
13/10/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
„Инфо Трейнинг“ ООД
202318594
ул. „Цар Калоян“ № 2А
Русе
7000
Bulgaria
Telephone: +359 897968131
E-mail: evroproekti2014@gmail.com
Fax: +359 521525
NUTS code: BG323

Internet address:http://evroproekti2014

The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 750.00 BGN
Total value of the contract/lot: 17 350.00 BGN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Краен срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от публикуване на решението по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
23/10/2017
Low Value Tender: