Poland - Katowice: Repair and maintenance services

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, October 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 200-412065

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: j.w.
Telephone: +48 323598952
E-mail: azawada@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego Zad. 1 – Monitoring pożarowy – przesyłanie sygnalizacji ze szpitalnego systemu przeciwpożarowego drogą radiową.

Reference number: DZ/3321/167/17

II.1.2)

Main CPV code
50000000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest

Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego

Zad. 1 – Monitoring pożarowy – przesyłanie sygnalizacji ze szpitalnego systemu przeciwpożarowego drogą radiową.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 14 400.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
75251110

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

II.2.4)

Description of the procurement:

Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego

Zad. 1 – Monitoring pożarowy – przesyłanie sygnalizacji ze szpitalnego systemu przeciwpożarowego drogą radiową.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 172-353193

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego Zad. 1 – Monitoring pożarowy – przesyłanie sygnalizacji ze szpitalnego systemu przeciwpożarowego drogą radiową

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
21/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Noma 2 Sp. z o.o.
ul. Plebiscytowa 36
Katowice
40-041
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 14 400.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Podstawa prawna art. 67 ust. 1 pkt 4 PzpW dniu 18.4.2017 r. Zamawiający wszczął postępowanie pn:

„ Konserwacja i naprawa sprzętu technicznego Zad. 1 – Przeglądy, konserwacje i naprawy systemu IP Dect

Zad. 2 – Monitoring pożarowy” nr sprawy DZ/3321/37/17 przesyłając ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika

Urzędowego Unii Europejskiej. W dniu 20.4.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 077-148952. W dniu 20.4.2017 r. Zamawiający zamieścił na

stronie internetowej www.bip.gcm.pl Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikację Istotnych Warunków

Zamówienia wraz z załącznikami. Do upływu terminu składnia ofert tj. do dnia 19.6.2017 r. do godz: 09:00 do

zadania nr 2 nie została złożona żadna oferta.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/10/2017
Low Value Tender: