Sweden - Malmö: Fire-prevention services

Main activities: 
Housing and community amenities
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, October 18, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 200-412112

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
MKB Fastighets AB
556049-1432
Malmö
Sweden
Contact person: Sara MacDonald
E-mail: sara.macdonald@mkbfastighet.se
NUTS code: SE224

Internet address(es):

Main address: www.mkbfastighet.se

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: kommunalägt bolag

I.5)

Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Ramavtal avseende konsulttjänster, brandskyddsprojektör.

II.1.2)

Main CPV code
75251110

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Avrop från ramavtalet avser uppdrag som brandskyddsprojektör.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 000 000.00 SEK

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SE224

II.2.4)

Description of the procurement:

Avrop från ramavtalet avser uppdrag som brandskyddsprojektör. Följande arbetsuppgifter är vanliga i samband med uppdrag som brandskyddsprojektör. Alla arbetsuppgifter förekommer inte i varje projekt och vissa av arbetsuppgifterna kan i det enskilda projektet hanteras av någon annan än en brandskyddsprojektör.

I uppdrag kan bland annat ingå följande:

— Rådgivning,

— Utredning,

— Projektering,

— Granskning och kontroll,

— Ritningar,

— Beräkningar,

— Simuleringar,

— Kontakt med myndigheter,

— Brandskyddsdokumentation.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Genomförandebeskrivning / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Huvudansvarig brandskyddsprojektörs referenser / Weighting: 30
Price - Weighting: 20

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Ramavtalets kontraktstid är från och med 17.8.2017 och två (2) år framåt, med möjlighet till förlängning ett (1) plus ett (1) plus år, dvs. maximalt ytterligare två (2) år. Beställaren äger ensidigt rätt att bestämma om ramavtalet skall förlängas eller inte. Beställaren skall senast två (2) månader före utgången av respektive avtalsperiod skriftligen meddela konsulten om ramavtalet skall förlängas eller inte. Om sådant meddelande inte tillsänds konsulten förlängs ramavtalet automatiskt att gälla med ett (1) år i taget, dock till en maximal total avtalstid om fyra (4) år. Vid utgången av fyraårsperioden upphör ramavtalet automatiskt att gälla utan föregående uppsägning.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
20/06/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
Bricon AB
556944-1875
Lund
Sweden
NUTS code: SE224
The contractor is an SME: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
FireTech Engineering emron AB
556583-0345
Malmö
Sweden
NUTS code: SE224
The contractor is an SME: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Säkerhetspartner Norden AB
556419-4057
Lund
Sweden
NUTS code: SE224
The contractor is an SME: yes

V.2.3)

Name and address of the contractor
ÅF Infrastructure AB
556185-2103
Malmö
Sweden
NUTS code: SE224
The contractor is an SME: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Tyréns AB
556194-7986
Malmö
Sweden
NUTS code: SE224
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 2 000 000.00 SEK

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
203 20
Sweden

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
16/10/2017
Low Value Tender: