Poland - Lublin: Medical practice services

Main activities: 
Public order and safety
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Thursday, October 12, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 196-403352

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
Lublin
20–019
Poland
Contact person: Magdalena Kopiel
Telephone: +48 815355415
E-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
Fax: +48 815354313
NUTS code: PL814

Internet address(es):

Main address: www.lubelska.policja.gov.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Reference number: 64/13/17/SZP/U

II.1.2)

Main CPV code
85121000

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Zamawiający prowadził będzie postępowanie na podstawie przepisów Rozdziału 6 Działu III ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz posiłkując się przepisami ustawy Pzp.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji województwa lubelskiego oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji, które znajdują się na terenie działania Komendanta Wojewódzkiego Policji

w Lublinie. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia określony został w zał. 1A-1T oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiących załączniki do Informacji.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 554 180.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 1 -KWP, OPP, SPAP, KMP – w Lublinie, komórki organizacyjne CBŚP i BSW KGP, które znajdują się na terenie działania KWP w Lublinie oraz komórek organizacyjnych BSW KGP i CBŚP ....

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Lublin.

II.2.4)

Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Oddziału Prewencji Policji w Lublinie, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Lublinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji, które znajdują się na terenie działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie oraz komend miejskich i powiatowych Policji województwa lubelskiego, skierowanych na badania do Lublina,

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1A do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 2 – Komenda Miejskia Policji w Białej Podlaskiej

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Biała Podlaska.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1B do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 3 – Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Biłgoraj.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1C do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 4 – Komenda Miejska Policji w Chełmie

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Chełm.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Chełmie.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1D do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 5 – Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Hrubieszów.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1E do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 6 – Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Janów Lubelski.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Janowie Lubelskim

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1F do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 7 – Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Krasnystaw.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Krasnymstawie.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1G do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 8 – Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Kraśnik.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Kraśniku

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1H do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 9 – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

Lot No: 9

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Lubartów.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Lubartowie.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1I do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 10 – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

Lot No: 10

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Łęczna.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Łęcznej.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1J do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 11 – Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Lot No: 11

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Łuków.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Łukowie.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1K do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 12 – Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Lot No: 12

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Opole Lubelskie.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Opolu Lubelskim

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1L do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 13 – Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

Lot No: 13

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Parczew.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Parczewie.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1Ł do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 14 – Komenda Powiatowa Policji w Puławach

Lot No: 14

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Puławy.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w w Puławach.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1M do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 15 – Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

Lot No: 15

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Radzyń Podlaski.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1N do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 16 – Komenda Powiatowa Policji w Rykach

Lot No: 16

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Ryki.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Rykach.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1O do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 17 – Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Lot No: 17

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Świdnik.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1P do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 18 – Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Lot No: 18

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Tomaszów Lubelski.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1R do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 19 – Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Lot No: 19

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Włodawa.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1S do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Pakiet nr 20 – Komenda Miejska Policji w Zamościu

Lot No: 20

II.2.2)

Additional CPV code(s)
85121000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL81
Main site or place of performance:

Zamość.

II.2.4)

Description of the procurement:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

2. Zakres zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1T do Informacji dla Wykonawców oraz w w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie Wykonawcy w sprawowaniu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami Policji (w latach) / Weighting: 20
Price - Weighting: 80

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. lub do pełnego wydatkowania kwoty umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu realizacji umowy zawiera § 13 wzoru umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 140-287774

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Pakiet nr 1 -KWP, OPP, SPAP, KMP – w Lublinie, komórki organizacyjne CBŚP i BSW KGP, które znajdują się na terenie działania KWP w Lublinie oraz komórek organizacyjnych BSW KGP i CBŚP ....

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
22/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie
ul. Grenadierów 3
Lublin
20-331
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 821 250.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 536 600.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Pakiet nr 2 – Komenda Miejskia Policji w Białej Podlaskiej

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
21/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Okopowa 3
Biała Podlaska
21-500
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 350 275.00 PLN
Total value of the contract/lot: 321 875.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Pakiet nr 3 – Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
25/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Arion Szpitale Sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju
ul. Zbożowa 22d
Lublin
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 155 300.00 PLN
Total value of the contract/lot: 166 426.50 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Pakiet nr 4 – Komenda Miejska Policji w Chełmie

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Pakiet nr 5 – Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Pakiet nr 6 – Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Pakiet nr 7 – Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Pakiet nr 8 – Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
28/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.
ul. Fabryczna 6
Kraśnik
23-210
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 180 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 180 770.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Pakiet nr 9 – Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Pakiet nr 10 – Komenda Powiatowa Policji w Łęcznej

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
25/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
Łęczna
21-010
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 88 875.00 PLN
Total value of the contract/lot: 70 515.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Pakiet nr 11 – Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
29/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. Dr. A. Rogalińskiego 3
Łuków
21-400
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 144 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 144 500.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Pakiet nr 12 – Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Pakiet nr 13 – Komenda Powiatowa Policji w Parczewie

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Pakiet nr 14 – Komenda Powiatowa Policji w Puławach

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
29/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o.
ul. Gen. Fieldorfa Nila 10
Puławy
24-100
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 176 750.00 PLN
Total value of the contract/lot: 163 530.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 15
Lot No: 15
Title:

Pakiet nr 15 – Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 16
Lot No: 16
Title:

Pakiet nr 16 – Komenda Powiatowa Policji w Rykach

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 17
Lot No: 17
Title:

Pakiet nr 17 – Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
21/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Centrum Medyczne Sanitas Sp. z o.o. Filia Nr 1 w Świdniku
Al. Lotników Polskich 1
Świdnik
21-040
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 109 925.00 PLN
Total value of the contract/lot: 109 235.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Contract No: 18
Lot No: 18
Title:

Pakiet nr 18 – Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 19
Lot No: 19
Title:

Pakiet nr 19 – Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 20
Lot No: 20
Title:

Pakiet nr 20 – Komenda Miejska Policji w Zamościu

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.. 2. Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności, w trybie określonym w art. 138n pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.3. Z postępowania o zamówienie wyklucza się wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z przypadkami wskazanymi w art. 24 ust. 7. Szczegółowe regulacje dotyczące wykluczenia wykonawców znajdują się w rozdziale IV i V Informacji dla Wykonawców. 4. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w oryginale wraz z ofertą. 5.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA przedstawiony został w rozdziale IV i V Informacji dla Wykonawców. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazany został w rozdziale IV i V SIWZ.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Dział VI, Rozdział 2 w szczególności:

— Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

— Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

— Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

— Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

— Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180

ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

— Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

— Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
10/10/2017
Low Value Tender: