Poland - Katowice: Orthopaedic implants

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, October 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 195-400261

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47
Katowice
40-635
Poland
Contact person: Anna Zawada
Telephone: +48 323598952
E-mail: azawada@gcm.pl
Fax: +48 322029501
NUTS code: PL22A

Internet address(es):

Main address: www.bip.gcm.pl

Address of the buyer profile: www.bip.gcm.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa implantów ortopedycznych.

Reference number: DZ/3321/105/17

II.1.2)

Main CPV code
33183100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa implantów ortopedycznych Zad. 1-61 Zgodnie z SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załączniku nr 3,5 do SIWZ.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 643 000.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zad. 4 – Endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa implantów ortopedycznych

Zad. 1 – Endoprotezy całkowite stawu ramiennego

Zad. 2 – Endoprotezy urazowe stawu ramiennego

Zad. 3 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

Zad. 4 – Endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego

Zad. 5 – Endoprotezy cementowe stawu biodrowego

Zad. 6 – Endoprotezy całkowite cementowane stawu biodrowego z długim trzpieniem

Zad. 7 – Endoprotezy połowicze stawu biodrowego

Zad. 8 – Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową biopolarną

Zad. 9 – Endoprotezy krótkotrzpieniowe stawu biodrowego implantowane z dostępu MIS

Zad. 10 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem mocowanym przynasadowo

Zad. 11 – Panewki antyluksacyjne

Zad. 12 – Panewki rewizyjne całkowicie przerastające kością

Zad. 13 – Augment rewizyjny

Zad. 14 – Spacery do endoprotezoplastyk rewizyjnych

Zad. 15 – Panewki rewizyjne stawu biodrowego

Zad. 16 – Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

Zad. 17 – Endoprotezy poresekcyjne stawu biodrowego

Zad. 18 – Implanty i systemy do zespoleń złamań okołoprotezowych i wzmocnień panewki stawu biodrowego

Zad. 19 – Endoprotezy jednoprzedziałowe stawu kolanowego

Zad. 20 – Endoprotezy stawu kolanowego

Zad. 21 – Endoprotezy całkowite stawu kolanowego

Zad. 22 – Płyty do zespoleń złamań okołoprotezowych

Zad. 23 – Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego

Zad. 24 – Endoprotezy poresekcyjne kolana

Zad. 25 – Endoprotezy stawu skokowego

Zad. 26 – Endoprotezy stawu łokciowego

Zad. 27 – Endoprotezy stawów palców

Zad. 28 – Cement kostny do endoprotez kolana

Zad. 29 – Cement kostny „ próżniowy ”

Zad. 30 – Endoprotezy całkowite stawu kolanowego

Zad. 31 – Zestaw do przeznasadowego podawania do trzonów kręgów cementu z fazą ciekłą

Zad. 32 – Płytki do osteotomii otwierających piszczeli

Zad. 33 – Implanty do szycia łąkotek

Zad. 34 – Implanty do wielokrotnego szycia łąkotki oraz mocowania chrząstki stawowej

Zad. 35 – Implanty do rekonstrukcji ACL

Zad. 36 – Implanty do rekonstrukcji obrąbka i stożka – implanty tytanowe

Zad. 37 – Implanty do zabiegów rekonstrukcyjnych stawu barkowego

Zad. 38 – Implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów oraz ścięgna bicepsa

Zad. 39 – Implanty do stabilizacji więzozrostu strzałkowo-piszczelowego oraz rekonstrukcji więzadłowych

Zad. 40 – Implanty do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej

Zad. 41 – Implanty i narzędzia do przeszczepów chrzęstno – kostnych

Zad. 42 – Zestawy implantów do stabilizacji kręgosłupa

Zad. 43 – Elementy do stabilizatorów zewnętrznych

Zad. 44 – Druty do zespoleń kości

Zad. 45 – Śruby kostne kaniulowane

Zad. 46 – Śruby kostne

Zad. 47 – Śruby kostne

Zad. 48 – Płytki do zespoleń kości

Zad. 49 – Implanty do zespoleń złamań miednicy

Zad. 50 – Implanty do zespoleń kości udowej

Zad. 51 – Implanty do zespoleń kości podudzia

Zad. 52 – Śrubopłytki kompresyjne

Zad. 53 – Płyty do zespoleń złamań kości piętowej

Zad. 54 – Płytki blokowane do zespoleń złamań w obrębie stopy

Zad. 55 – Gwoździe ryglowane do zespoleń złamań w obrębie kończyny górnej

Zad. 56 – Śruby kompresyjne typu Herberta

Zad. 57 – Płyty do zespoleń złamań dystalnej części obojczyka

Zad. 58 – Płyty do zespoleń złamań trzonu obojczyka

Zad. 59 – Płytki do zespoleń w obrębie kończyny górnej

Zad. 60 – Zestaw do przeznasadowego podawania do trzonów kręgów cementu bez fazy ciekłej

Zad. 61 – Płytki do zespoleń złamań i osteotomii nasady dalszej kości promieniowej z dostępu grzbietowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załączniku nr 3,5 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: Zadanie nr 4 - 33 500 PLN. W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zad. 35 – Implanty do rekonstrukcji ACL

Lot No: 35

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa implantów ortopedycznych

Zad. 1 – Endoprotezy całkowite stawu ramiennego

Zad. 2 – Endoprotezy urazowe stawu ramiennego

Zad. 3 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

Zad. 4 – Endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego

Zad. 5 – Endoprotezy cementowe stawu biodrowego

Zad. 6 – Endoprotezy całkowite cementowane stawu biodrowego z długim trzpieniem

Zad. 7 – Endoprotezy połowicze stawu biodrowego

Zad. 8 – Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową biopolarną

Zad. 9 – Endoprotezy krótkotrzpieniowe stawu biodrowego implantowane z dostępu MIS

Zad. 10 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem mocowanym przynasadowo

Zad. 11 – Panewki antyluksacyjne

Zad. 12 – Panewki rewizyjne całkowicie przerastające kością

Zad. 13 – Augment rewizyjny

Zad. 14 – Spacery do endoprotezoplastyk rewizyjnych

Zad. 15 – Panewki rewizyjne stawu biodrowego

Zad. 16 – Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

Zad. 17 – Endoprotezy poresekcyjne stawu biodrowego

Zad. 18 – Implanty i systemy do zespoleń złamań okołoprotezowych i wzmocnień panewki stawu biodrowego

Zad. 19 – Endoprotezy jednoprzedziałowe stawu kolanowego

Zad. 20 – Endoprotezy stawu kolanowego

Zad. 21 – Endoprotezy całkowite stawu kolanowego

Zad. 22 – Płyty do zespoleń złamań okołoprotezowych

Zad. 23 – Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego

Zad. 24 – Endoprotezy poresekcyjne kolana

Zad. 25 – Endoprotezy stawu skokowego

Zad. 26 – Endoprotezy stawu łokciowego

Zad. 27 – Endoprotezy stawów palców

Zad. 28 – Cement kostny do endoprotez kolana

Zad. 29 – Cement kostny „ próżniowy ”

Zad. 30 – Endoprotezy całkowite stawu kolanowego

Zad. 31 – Zestaw do przeznasadowego podawania do trzonów kręgów cementu z fazą ciekłą

Zad. 32 – Płytki do osteotomii otwierających piszczeli

Zad. 33 – Implanty do szycia łąkotek

Zad. 34 – Implanty do wielokrotnego szycia łąkotki oraz mocowania chrząstki stawowej

Zad. 35 – Implanty do rekonstrukcji ACL

Zad. 36 – Implanty do rekonstrukcji obrąbka i stożka – implanty tytanowe

Zad. 37 – Implanty do zabiegów rekonstrukcyjnych stawu barkowego

Zad. 38 – Implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów oraz ścięgna bicepsa

Zad. 39 – Implanty do stabilizacji więzozrostu strzałkowo-piszczelowego oraz rekonstrukcji więzadłowych

Zad. 40 – Implanty do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej

Zad. 41 – Implanty i narzędzia do przeszczepów chrzęstno – kostnych

Zad. 42 – Zestawy implantów do stabilizacji kręgosłupa

Zad. 43 – Elementy do stabilizatorów zewnętrznych

Zad. 44 – Druty do zespoleń kości

Zad. 45 – Śruby kostne kaniulowane

Zad. 46 – Śruby kostne

Zad. 47 – Śruby kostne

Zad. 48 – Płytki do zespoleń kości

Zad. 49 – Implanty do zespoleń złamań miednicy

Zad. 50 – Implanty do zespoleń kości udowej

Zad. 51 – Implanty do zespoleń kości podudzia

Zad. 52 – Śrubopłytki kompresyjne

Zad. 53 – Płyty do zespoleń złamań kości piętowej

Zad. 54 – Płytki blokowane do zespoleń złamań w obrębie stopy

Zad. 55 – Gwoździe ryglowane do zespoleń złamań w obrębie kończyny górnej

Zad. 56 – Śruby kompresyjne typu Herberta

Zad. 57 – Płyty do zespoleń złamań dystalnej części obojczyka

Zad. 58 – Płyty do zespoleń złamań trzonu obojczyka

Zad. 59 – Płytki do zespoleń w obrębie kończyny górnej

Zad. 60 – Zestaw do przeznasadowego podawania do trzonów kręgów cementu bez fazy ciekłej

Zad. 61 – Płytki do zespoleń złamań i osteotomii nasady dalszej kości promieniowej z dostępu grzbietowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załączniku nr 3,5 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: Zadanie nr 35 - 2 600 PLN. W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Zad. 49 – Implanty do zespoleń złamań miednicy

Lot No: 49

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL22A
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice – Ochojec.

II.2.4)

Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa implantów ortopedycznych

Zad. 1 – Endoprotezy całkowite stawu ramiennego

Zad. 2 – Endoprotezy urazowe stawu ramiennego

Zad. 3 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego

Zad. 4 – Endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego

Zad. 5 – Endoprotezy cementowe stawu biodrowego

Zad. 6 – Endoprotezy całkowite cementowane stawu biodrowego z długim trzpieniem

Zad. 7 – Endoprotezy połowicze stawu biodrowego

Zad. 8 – Endoprotezy cementowane stawu biodrowego z głową biopolarną

Zad. 9 – Endoprotezy krótkotrzpieniowe stawu biodrowego implantowane z dostępu MIS

Zad. 10 – Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego z trzpieniem mocowanym przynasadowo

Zad. 11 – Panewki antyluksacyjne

Zad. 12 – Panewki rewizyjne całkowicie przerastające kością

Zad. 13 – Augment rewizyjny

Zad. 14 – Spacery do endoprotezoplastyk rewizyjnych

Zad. 15 – Panewki rewizyjne stawu biodrowego

Zad. 16 – Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

Zad. 17 – Endoprotezy poresekcyjne stawu biodrowego

Zad. 18 – Implanty i systemy do zespoleń złamań okołoprotezowych i wzmocnień panewki stawu biodrowego

Zad. 19 – Endoprotezy jednoprzedziałowe stawu kolanowego

Zad. 20 – Endoprotezy stawu kolanowego

Zad. 21 – Endoprotezy całkowite stawu kolanowego

Zad. 22 – Płyty do zespoleń złamań okołoprotezowych

Zad. 23 – Endoprotezy rewizyjne stawu kolanowego

Zad. 24 – Endoprotezy poresekcyjne kolana

Zad. 25 – Endoprotezy stawu skokowego

Zad. 26 – Endoprotezy stawu łokciowego

Zad. 27 – Endoprotezy stawów palców

Zad. 28 – Cement kostny do endoprotez kolana

Zad. 29 – Cement kostny „ próżniowy ”

Zad. 30 – Endoprotezy całkowite stawu kolanowego

Zad. 31 – Zestaw do przeznasadowego podawania do trzonów kręgów cementu z fazą ciekłą

Zad. 32 – Płytki do osteotomii otwierających piszczeli

Zad. 33 – Implanty do szycia łąkotek

Zad. 34 – Implanty do wielokrotnego szycia łąkotki oraz mocowania chrząstki stawowej

Zad. 35 – Implanty do rekonstrukcji ACL

Zad. 36 – Implanty do rekonstrukcji obrąbka i stożka – implanty tytanowe

Zad. 37 – Implanty do zabiegów rekonstrukcyjnych stawu barkowego

Zad. 38 – Implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów oraz ścięgna bicepsa

Zad. 39 – Implanty do stabilizacji więzozrostu strzałkowo-piszczelowego oraz rekonstrukcji więzadłowych

Zad. 40 – Implanty do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej

Zad. 41 – Implanty i narzędzia do przeszczepów chrzęstno – kostnych

Zad. 42 – Zestawy implantów do stabilizacji kręgosłupa

Zad. 43 – Elementy do stabilizatorów zewnętrznych

Zad. 44 – Druty do zespoleń kości

Zad. 45 – Śruby kostne kaniulowane

Zad. 46 – Śruby kostne

Zad. 47 – Śruby kostne

Zad. 48 – Płytki do zespoleń kości

Zad. 49 – Implanty do zespoleń złamań miednicy

Zad. 50 – Implanty do zespoleń kości udowej

Zad. 51 – Implanty do zespoleń kości podudzia

Zad. 52 – Śrubopłytki kompresyjne

Zad. 53 – Płyty do zespoleń złamań kości piętowej

Zad. 54 – Płytki blokowane do zespoleń złamań w obrębie stopy

Zad. 55 – Gwoździe ryglowane do zespoleń złamań w obrębie kończyny górnej

Zad. 56 – Śruby kompresyjne typu Herberta

Zad. 57 – Płyty do zespoleń złamań dystalnej części obojczyka

Zad. 58 – Płyty do zespoleń złamań trzonu obojczyka

Zad. 59 – Płytki do zespoleń w obrębie kończyny górnej

Zad. 60 – Zestaw do przeznasadowego podawania do trzonów kręgów cementu bez fazy ciekłej

Zad. 61 – Płytki do zespoleń złamań i osteotomii nasady dalszej kości promieniowej z dostępu grzbietowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załącznik 2b i Załączniku nr 3,5 do SIWZ.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości: Zadanie nr 49 - 2 200 PLN. W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 113-227361

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Zad. 4 – Endoprotezy całkowite bezcementowe stawu biodrowego

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
30/08/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
Warszawa
02-823
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 491 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 35
Lot No: 35
Title:

Zad. 35 – Implanty do rekonstrukcji ACL

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
01/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Smith & Nephew Sp. z o.o.
ul. Osmańska 12
Warszawa
02-823
Poland
NUTS code: PL
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 152 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 49
Lot No: 49
Title:

Zad. 49 – Implanty do zespoleń złamań miednicy

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego

5 Oświadczenie o oferowanych wyrobach medycznych sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ

— w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te składa pełnomocnik tych Wykonawców;

6 W odniesieniu do każdego zadania dane katalogowe lub karta charakterystyki produktu potwierdzająca parametry zawarte w załączniku nr 2b oraz 5

— w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, dokumenty te składa pełnomocnik tych Wykonawców;

3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji,

2) oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie

z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 876),

3) oferowany wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacjom technicznym obowiązującym dla tego wyrobu;

W przypadku, gdyby oferowany wyrób medyczny nie wymagał zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

17.1. Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.

17.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: mstefanowicz@gcm.pl

17.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.

17.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17.6. Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179-198 lit.g) Pzp.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +22 4587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +22 4587800

Internet address:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
Low Value Tender: