Netherlands - The Hague: Guidance and counselling services

Main activities: 
General public services
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SERVICES
Market: 
SERVICES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Wednesday, October 11, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 195-401014

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Ministerie van Buitenlandse Zaken
5910447
Bezuidenhoutseweg 67
Den Haag
2594 AC
Netherlands
Contact person: Henna Suliman-Lalmahomed
Telephone: +31 629369486
E-mail: henna.suliman@rijksoverheid.nl
NUTS code: NL

Internet address(es):

Main address: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-buitenlandse-zaken#ref-minbuza.nl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Ondersteuningsfaciliteit voedselzekerheid.

Reference number: 201700266.039

II.1.2)

Main CPV code
85312300

II.1.3)

Type of contract
Services

II.1.4)

Short description:

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, in het bijzonder de directie Inclusieve Groene Groei (IGG) start deze aanbesteding welke moet leiden tot het aangaan van een overeenkomst met 1 opdrachtnemer inzake ondersteuningsfaciliteit voedselzekerheid. De Nederlandse overheid wil duurzame economische groei in ontwikkelingslanden bevorderen. Daarnaast wil Nederland werken aan stabiliteit en veiligheid in de wereld en de waarborg van mensenrechten. Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking richt zich op 4 belangrijke thema's: veiligheid en rechtsorde, water, voedselzekerheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd ten behoeve van de directie Inclusieve Groene Groei (IGG). IGG speelt in op zowel de belangen van ontwikkelingslanden (ontwikkelingssamenwerking), als de (geo) politieke en economische belangen van Nederland. De directie zet zich in voor het Nederlandse internationale beleid op het gebied van klimaat, water, ...

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: no

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1.00 EUR

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

II.2.2)

Additional CPV code(s)
73200000
79952000
79500000
79600000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: NL
Main site or place of performance:

Wereldwijd.

II.2.4)

Description of the procurement:

De verwachte omvang van de opdracht is 3 600 000 EUR exclusief btw over een periode van 48 maanden (900 000 EUR per jaar) bij een overeenkomst afgesloten voor Ambassade ondersteuning voedselzekerheid en kweekvijver beleid en uitvoering voedselzekerheid. Bij uitbreiding van de overeenkomst met Secretariaat voedselzekerheid per 1.9.2018 wordt de verwachte omvang van de raming over de periode 1.9.2017 tot en met 30.11.2021 7 200 000 EUR. Zie beschrijvend document, paragraaf 1.2.

II.2.5)

Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit - wens 1 plan van aanpak / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Kwaliteit - wens 2 netwerk / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Kwaliteit - wens 3 cv's / Weighting: 30
Price - Weighting: 20

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Na de initiële duur van een 4 jaar van de overeenkomst is 4 maal de optie om de overeenkomst te verlengen met telkens maximaal twaalf (12) maanden.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 080-154479

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Ondersteuningsfaciliteit voedselzekerheid

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
01/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Stichting Wageningen Research
09098104
Droevendaalsesteeg 4
Wageningen
6708 PB
Netherlands
Telephone: +31 317480100
NUTS code: NL

Internet address:http://www.wageningenur.nl

The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 200 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 1.00 EUR

V.2.5)

Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Arrondissementsrechtbank Den Haag
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Netherlands
Telephone: +31 883622200
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internet address:https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

20 kalenderdagen na verzending van de gunningsbeslissing.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
Low Value Tender: