Bulgaria - Yambol: Medical consumables

Main activities: 
Health
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Tuesday, October 10, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 194-397630

Contract notice

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
MBAL „Sv. Panteleymon“ AD — gr. Yambol
128501598
ul. „Panayot Hitov“ No. 30
Yambol
8600
Bulgaria
Contact person: D-r Panayot Dimanov
Telephone: +359 046-682204
E-mail: mbal_zop@abv.bg
Fax: +359 046-620676
NUTS code: BG343

Internet address(es):

Main address: http://www.mbal-yambol.net/

Address of the buyer profile: http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД.

II.1.2)

Main CPV code
33140000

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Доставка на медицински изделия, съгласно техническа спецификация, за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ — Обществената поръчка е разделена на 48 обособени позиции, като за обособени позиции от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46 и 48 се участва за цялата обособена позиция — участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 41, 43, 44 и 47 се участва поотделно за всяка ном. единица от обособената позиция, тоест всяка една ном. единица може да бъде спечелена от различен участник.

Срок на доставка — Медицинските изделия трябва да бъдат доставяни до 24 часа от заявяването им на адрес гр. Ямбол, ул. Панайот Хитов № 30, болнична аптека на МБАЛ Св. Пантелеймон АД — гр. Ямбол.

Срок на договора/ите — 2 календарни години или съгласно проекто-договора.

II.1.5)

Estimated total value
Value excluding VAT: 4 737 648.53 BGN

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Хемодиализни концентрати

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на хемодиализни концентрати. Участва се за цялата обособена позиция.

1-1 78279 Концентрат за ацетатна диализа литър 200

1-2 78289 Концентрат за бикарбонатна диализа с глюкоза 6.0 ммол/л литър 24000

1-3 78288 Концентрат за бикарбонатна диализа, кисел с Ca 1.5 литър 60000

1-4 78280 Концентрат за бикарбонатна диализа, кисел с Ca 1.75 литър 20000

1-5 78278 Таблетирана сол килограм 16000

1-6 78277 Kalii chloratis pulvis грам 24000

1-7 78264 Суха Бикарбонатна субстанция за една диализа 600 гр. 5600

1-8 78214 Течен Бикарбонат концентрация 8,4 % в туби по 6 литра литър 160000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

2. Минимални изисквания към някои от медицинските изделия

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Хемодиализни концентрати

Суха Бикарбонатна субстанция

мярката е една диализа като за една диализа се приема 600 гр. В случай че се оферират фасофки /патрони за многократна употреба/ за цената на една диализа се приема стойността пропорционална на 600 гр. от фасофката. В случай че се оферира фасовка /патрон/ за еднократна употреба за стойност на една диализа се приема стойността на цялата фасовка независимо от грамажа и. В случай че се оферира фасовка /патрон/ за еднократна употреба с грамаж по малък от 600 гр. за стойност на една диализа се приема брой фасовка /патрон/ равни или по големи по общ грамаж от 600 гр.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 205 806.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Диализатори, полисулфон, полиетерсулфон или други деривати. Участва се за цялата обособена позиция.

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Диализатори, полисулфон, полиетерсулфон или други деривати. Участва се за цялата обособена позиция.

2-1 78325 Диализатори — синтетични мембрани полисулфон, полиетерсулфон или други деривати с работна повърхност? 2.0 м? брой 2600 12,35

2-2 78318 Диализатори — синтетични мембрани полисулфон, полиетерсулфон или други деривати с работна повърхност? 1.7 м? брой 6600 11,75

2-3 78303 Диализатори — синтетични мембрани полисулфон, полиетерсулфон или други деривати с работна повърхност? 1.5 м? брой 8000 11

2-4 78304 Диализатори — синтетични мембрани полисулфон, полиетерсулфон или други деривати с работна повърхност? 1.3 м? брой 6400 10

Минимални изисквания към медицинските изделия:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Диализатори, полисулфон, полиетерсулфон или други деривати.

1. Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти.

2. Мембрани, изработени от полисулфон, полиетерсулфон или други деривати на полисулфона.

3. Корпус, изработен от поликарбонат.

4. Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен рзтвор без наличие на неизползваеми пространства.

5. Да осигуряват отлично отстраняване на ниско молекулярни субстанции.

6. Да имат висока антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин.

7. Метод на стерилизация: гама лъчи и други видове стерилизация.

8. Инструкция за работа на български език.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 261 660.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Диализатори полисулфон

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на диализатори полисулфон. Участва се за цялата обособена позиция.

3-1 78211 Диализатори — синтетични мембрани полисулфон с работна повърхност? 2.0 м? брой 2400

3-2 78261 Диализатори — синтетични мембрани полисулфон с работна повърхност? 1.7 м? брой 6600

3-3 78287 Диализатори — синтетични мембрани полисулфон с работна повърхност? 1.5 м? брой 8000

3-4 78254 Диализатори — синтетични мембрани полисулфон с работна повърхност? 1.3 м? брой 6000

Минимални изисквания към медицинските изделия:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Диализатори полисулфон.

1. Да се предлагат с необходимите активни повърхности, отбелязани в спецификацията, подходящи за различните пациенти.

2. Мембрани, изработени от полисулфон.

3. Корпус, изработен от поликарбонат.

4. Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен рзтвор без наличие на неизползваеми пространства.

5. Да осигуряват отлично отстраняване на ниско молекулярни субстанции.

6. Да имат висока антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин.

7. Метод на стерилизация: парова.

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 277 040.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Артерио венозни линии

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на артерио венозни линии. Участва се за цялата обособена позиция.

4-1 78260 Артерио венозни линии комплекти за апарати Gambro комплект 16000

4-2 78262 Артерио венозни линии комплекти за апарати Althin комплект 200

4-3 78216 Артерио венозни линии комплекти за апарати Frezenius ф22 комплект 10000

4-4 78234 Артерио венозни линии комплекти за апарати „Nikkiso“ комплект 5000

Минимални изисквания към някои от медицинските изделия:

Кръвни линии за възрастни (комплект)

1. Да са съвместими с инсталираните апарати за хемодиализа. 1/2. Да осигуряват необходимия кръвен дебит за провеждане на ефективна диализа.

2. Да бъде обозначен вътрешният диаметър на помпения сегмент: 8 мм

3. Да бъде обозначен диаметърът на венозния чорап: 22 мм и 30 мм

4. Надеждна и сигурна изработка, елиминираща риска от кръвозагуби вследствие на утечки.

5. Сигурно и безопасно свързване към диализатора чрез конектори тип „луер“.

6. Снабдени с инфузионна система.

7. Инструкция за работа на български език.

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 99 710.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Фистулни игли

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141325

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на фистулни игли. Участва се за цялата обособена позиция.

5-1 78329 Фистулни игли 15G 30-32 мм чифт 600

5-2 78267 Фистулни игли 15G 25 мм чифт 8000

5-3 78268 Фистулни игли 16G 25 мм чифт 7200

5-4 78269 Фистулни игли 17G 25 мм чифт 1200

Минимални изисквания към някои от медицинските изделия:

Фистулни игли (комплект):

1. Артериално-венозен фистулен комплект от две игли — артериална и венозна.

2. Страничен отвор при върха на артериалната игла.

3. Свободно въртящи се „крилца“, цветово кодирани.

4. Окомплектовани с лесни за ползване оклузионни клампи и за двете игли, цветово кодирани.

5. Сигурно и безопасно свързване към кръвните линии чрез конектори тип „луер“.

6. Инструкция за работа на български език.

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 780.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Катетри за временен съдов достъп за хемодиализа

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на катетри за временен съдов достъп за хемодиализа. Участва се за цялата обособена позиция.

6-1 78339 Катетри за временен съдов достъп за хемодиализа, хемофилтрация, хемодифилтрация, афереза и хемоперфузия, въвеждане във вена фемуралис от полиуретан — еднолуменни /8 F-20-25 см./ сет 30

6-2 78336 Катетри за временен съдов достъп за хемодиализа, хемофилтрация, хемодифилтрация, афереза и хемоперфузия, въвеждане във вена фемуралис от полиуретан — двойнолуменни /11 F-20-25 см./ сет 60

6-3 78342 Катетри за временен съдов достъп за хемодиализа, хемофилтрация, хемодифилтрация, афереза и хемоперфузия, въвеждане във вена субклавия от полиуретан — еднолуменни /15-17 см./ 8F сет 20

6-4 78337 Катетри за временен съдов достъп за хемодиализа, хемофилтрация, хемодифилтрация, афереза и хемоперфузия, въвеждане въввена субклавия от полиуретан — двойнолуменни /11 F-15-17 см./ сет 40

6-5 78338 Катетри за временен съдов достъп за хемодиализа, хемофилтрация, хемодифилтрация, афереза и хемоперфузия, въвеждане въввена Югуларис от полиуретан — двойнолуменни /11 F-15-17 см./ сет 40

Минимални изисквания към някои от медицинските изделия:

Специфични технически изисквания

Централни венозни катетри за временен съдов достъп

1. Да не се пречупват

2. Да бъдат термочувствителни, полиуретанови и при телесна температура да са

пластични.

З. Да позволяват получаване на кръвен дебит, достатъчен за провеждане на ефективно диализно лечение (12F)

4. Да травмират минимално централния венозен съд, в който са паставени.

5. Да са окомплектовани с необходимите за поставянето им материали- пункционна игла, водач, разширител и скалпел.

6. Да са рентген позитивни

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 5 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Затворена система за вземане на кръв /тип спринцовка с бутало/

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на затворена система за вземане на кръв /тип спринцовка с бутало/. Участва се за цялата обособена позиция.

7-1 90102 Епруветка от две части с бутало за биохимични изследвания, с перли, готова за центрофугиране за отделяне на серум, с обем от 3-5 мл., ? 13 x90 mm брой 60000

7-2 90101 Епруветка от две части с бутало за кръвна картина с EDTA-K, с обем от 1,5-3 мл., ? 11x66 mm брой 100000

7-3 90108 Епруветка от две части с бутало за СУЕ по Вестергрейн, с цитрат — 3,8 % за директно отчитане на СУЕ брой 12000

7-4 90103 Епруветка от две части с бутало с цитрат за коагулация с обем от 1,6-5 мл., за изследване на коагулация? 11x66 mm брой 32000

7-5 90112 Епруветка с бутало, с перли или гел удобни за отделяне на серум за биохимични изследвания, мини от 1-2 мл. брой 50000

7-6 90114 Епруветка от две части с бутало, с цитрат за определяне на кръвни групи, с обем 5 мл. брой 4000

7-7 90104 Стерилни игли комплект със стерилен адаптер, съвместими със системата, различни размери. брой 100000

7-8 90117 Капилярни микротуби с ЕДТА 200 мкл брой 400

7-9 90118 Епруветка с бутало с литиев хепарин за кръвно-газов анализ до 2 мл. брой 4000

7-10 90113 Бътерфлай-игли, съвместими със затворената система, различни размери по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 7000

Минимални изисквания към медицинските изделия:

Отделните елементи от затворената система трябва да са съвместими една с друга

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 98 921.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Катетри тип Нелатон

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на катетри тип Нелатон. Участва се за цялата обособена позиция.

8-1 78669 Катетър тип Нелатон СН 6 брой 180

8-2 78670 Катетър тип Нелатон СН 8 брой 300

8-3 78671 Катетър тип Нелатон СН 10 брой 800

8-4 78672 Катетър тип Нелатон СН 12 брой 4000

8-5 78673 Катетър тип Нелатон СН 14 брой 1200

8-6 78674 Катетър тип Нелатон СН 16 брой 2800

8-7 78675 Катетър тип Нелатон СН 18 брой 2000

8-8 78676 Катетър тип Нелатон СН 20 брой 400

8-9 78677 Катетър тип Нелатон СН 22 брой 1000

8-10 78678 Катетър тип Нелатон СН 24 брой 5000

медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 3 005.60 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Сонди

Lot No: 12

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141641

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на сонди. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

12-1 78514 Сонда за хранене на недоносени деца /№4, №6, №8 и №10 — по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ брой 4000

12-2 78512 Сонда назодуоденална СН 6/8/10/12/14/16/18/20 брой 2400

12-3 78176 Сонда тип Блякмор №15 брой 10

12-4 78177 Сонда тип Блякмор №18 брой 20

12-5 78178 Сонда тип Блякмор №20 брой 10

12-6 78793 Сонда ректална /ректален катетър/ СН 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 — по заявка на Възложителя брой 1000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 5 820.08 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Интубационни тръби

Lot No: 13

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на интубационни тръби. Участва се за цялата обособена позиция.

13-1 78374 Водач за интубационна тръба 45см брой 20

13-2 78340 Интубационна тръба без балон 2,0 мм брой 20

13-3 78341 Интубационна тръба без балон 2,5 мм брой 20

13-4 78375 Интубационна тръба без балон 3,0 мм брой 20

13-5 78376 Интубационна тръба без балон 3,5 мм брой 30

13-6 78339 Интубационна тръба с балон 2,5 мм брой 30

13-7 78369 Интубационна тръба с балон 3,0 мм брой 20

13-8 78370 Интубационна тръба с балон 3,5 мм брой 20

13-9 78342 Интубационна тръба с балон 4 мм брой 40

13-10 78343 Интубационна тръба с балон 4.5 мм брой 60

13-11 78344 Интубационна тръба с балон 5 мм брой 100

13-12 78345 Интубационна тръба с балон 5.5 мм брой 60

13-13 78346 Интубационна тръба с балон 6 мм брой 120

13-14 78347 Интубационна тръба с балон 6.5 мм брой 240

13-15 78348 Интубационна тръба с балон 7 мм брой 500

13-16 78349 Интубационна тръба с балон 7.5 мм брой 500

13-17 78350 Интубационна тръба с балон 8 мм брой 360

13-18 78352 Интубационна тръба с балон 8.5 мм брой 80

13-19 78353 Интубационна тръба с балон 9 мм брой 10

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 1 870.85 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Превързочни материали

Lot No: 14

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141113
33141114
33141115

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на превързочни материали. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

14-1 77101 Бинт гипсов 3м/20см брой 3000

14-2 77102 Бинт гипсов 3м/10см брой 1000

14-3 77103 Бинт гипсов 3м/15см брой 1000

14-4 77041 Бинт еластичен 4м/10см брой 1600

14-5 77161 Бинт марлен нестерилен 10м/10 см брой 22000

14-6 77364 Бинт марлен нестерилен 5м/10см брой 200

14-7 77011 Бинт марлен нестерилен 5м/5см брой 2400

14-8 77021 Бинт марлен нестерилен 5м/8см брой 800

14-9 77007 Бинт марлен нестерилен 7м/14см брой 3000

14-10 77191 Лигнин килограм 3000

14-11 77051 Марля на метър /ширина 100 см, дължина 100 см./ метър 160000

14-12 77361 Памперси над 80 кг брой 1600

14-13 77362 Памперси от 3 до 5 кг брой 600

14-14 77363 Памперси от 9 до 18 кг брой 400

14-15 77131 Памук естествен килограм 1600

14-16 77071 Прикрепващ пластир с телесен цвят и цинкооксидна лепяща маса, непрозрачен (класически), ролка с размер 2,5см/5м брой 8000

14-17 77081 Прикрепващ пластир с телесен цвят и цинкооксидна лепяща маса, непрозрачен (класически), ролка с размер 5см/5м брой 18000

14-18 77006 Пластир нестерилен, противоалергичен, ролка с размери 10м/10 см опаковка 1600

14-19 77004 Пластир нестерилен, противоалергичен, ролка с размери 10м/15 см опаковка 400

14-20 77005 Пластир нестерилен, противоалергичен, ролка с размери 10м/20 см опаковка 400

14-21 77367 Превръзка стерилна за пъп 10 см/10 см брой 100

14-22 91024 Адхезивна превръзка, с прорез /Превръзка за абокат/ брой 120000

14-23 77366 Адхезивна очна превръзка брой 1000

14-24 Прикрепващ пластир с телесен цвят и цинкооксидна лепяща маса, непрозрачен (класически), ролка с размер1,2 5см/5м брой 4000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 110 000.18 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Абокати

Lot No: 15

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на абокати. Участва се за цялата обособена позиция.

15-1 78175 Катетър тип Бътерфлай 25G брой 1600

15-2 78054 Абокат с клапан №14 брой 200

15-3 78204 Абокат с клапан №16 брой 1000

15-4 78201 Абокат с клапан №18 брой 9000

15-5 78200 Абокат с клапан №20 брой 38000

15-6 78202 Абокат с клапан №22 брой 24000

15-7 78203 Абокат с клапан №24 брой 10000

15-8 78070 Абокат с клапан №26 брой 200

15-9 91035 Капачки за абокати — стерилни брой 32000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 21 004.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Ръкавици

Lot No: 16

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
18424000
33141420

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на ръкавици. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

16-1 78140 Ръкавици еднократни найлонови брой 180000

16-2 78155 Ръкавици нестерилни латекс брой 800000

16-3 78142 Ръкавици стерилни №6 чифт брой 1500

16-4 78143 Ръкавици стерилни №6,5 чифт брой 6000

16-5 78144 Ръкавици стерилни №7 чифт брой 40000

16-6 78145 Ръкавици стерилни №7.5 чифт брой 16000

16-7 78146 Ръкавици стерилни №8 чифт брой 16000

16-8 78147 Ръкавици стерилни №8.5 чифт брой 600

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 54 350.40 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Спринцовки

Lot No: 17

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141310

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на спринцовки. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

17-1 78081 Спринцовка 2 мл без игла — двусъставна брой 12000

17-2 78071 Спринцовка 2 мл с игла — двусъставна брой 240000

17-3 78061 Спринцовка 5 мл без игла — двусъставна брой 8000

17-4 78051 Спринцовка 5 мл с игла — двусъставна брой 100000

17-5 78041 Спринцовка 10 мл без игла — двусъставна брой 8000

17-6 78031 Спринцовка 10 мл с игла — двусъставна брой 140000

17-7 78021 Спринцовка 20 мл без игла — двусъставна брой 10000

17-8 78011 Спринцовка 20 мл с игла — двусъставна брой 200000

17-9 78641 Спринцовка 50 мл без игла за перфузия или с наконечник — по избор на Възложителя брой 8000

17-10 78093 Спринцовка инсулинова 1 мл с игла /100 единици в 1 мл/ брой 4400

17-11 78101 Игли за спринцовки за еднократна употреба 045x13, 06x30, 07x30, 08x40, 09x40 — размер по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 100000

17-12 78087 Спринцовка 2 мл без игла — трисъставна брой 4000

17-13 78088 Спринцовка 2 мл с игла — трисъставна брой 10000

17-14 78089 Спринцовка 5 мл без игла — трисъставна брой 8000

17-15 78090 Спринцовка 5 мл с игла — трисъставна брой 10000

17-16 78091 Спринцовка 10 мл без игла — трисъставна брой 6000

17-17 78092 Спринцовка 10 мл с игла — трисъставна брой 10000

17-18 78094 Спринцовка 20 мл без игла — трисъставна брой 4000

17-19 78095 Спринцовка 20 мл с игла — трисъставна брой 10000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 56 187.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Маски

Lot No: 18

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33171110
33171210

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на маски. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

18-1 78209 Маска еднократна хирургическа с връзки или ластик-по желание на Възложителя брой 110000 0,03

18-2 91011 Маска кислородна за възрастни брой 1400 0,75

18-3 91012 Маска кислородна за деца брой 360 0,79

18-4 91015 Кислородна маска за деца с небулизатор брой 360 1,14

18-5 91021 Кислородна маска за възрастни с небулизатор бр. 440 1,14

18-6 91103 Небулизатор за инхалации брой 140 1,77

18-7 78306 Универсална ларингеална маска за рутинна анестезия, еднократна №1.5 брой 10 7,80

18-8 78307 Универсална ларингеална маска за рутинна анестезия, еднократна №2 брой 10 7,79

18-9 78308 Универсална ларингеална маска за рутинна анестезия, еднократна №2.5 брой 10 7,79

18-10 78309 Универсална ларингеална маска за рутинна анестезия, еднократна №3 брой 50 7,79

18-11 78310 Универсална ларингеална маска за рутинна анестезия, еднократна №4 брой 70 7,79

18-12 78311 Универсална ларингеална маска за рутинна анестезия, еднократна №5 брой 60 7,79

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 7 501.54 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Системи

Lot No: 19

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33169500
33182200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на системи. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

19-1 78651 Система за перфузия брой 2400

19-2 78151 Система инфузионна с метална игла брой 110000

19-3 78157 Система кръвопреливна с пластмасова игла брой 10000

19-4 78114 Трипътно кранче брой 4000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 28 368.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Конци антимикробни, полиамидни

Lot No: 20

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141126

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на конци антимикробни, полиамидни. Участва се за цялата обособена позиция.

20-1 78721 Конец, антимикробен полиамиден №0 брой 3600

20-2 78791 Конец, антимикробен полиамиден №2 брой 3600

20-3 78722 Конец, антимикробен полиамиден №3/0 брой 3000

20-4 78781 Конец, антимикробен полиамиден №4 брой 2400

20-5 78801 Конец, антимикробен полиамиден №6 брой 2000

медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 140.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Игли обли и режещи

Lot No: 22

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141128
33141320

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на игли обли и режещи. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

38 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 6 018.20 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Дренажи и клапи

Lot No: 23

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141640

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на дренажи и клапи. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

23-1 78803 Дренаж гофриран тип хармоника 23см/12мм брой 200

23-2 78017 Дренаж кер латекс СН10 тр x 1 брой 10

23-3 78018 Дренаж кер латекс СН12 тр x 1 брой 10

23-4 78821 Дренаж кер латекс СН14 тр x 1 брой 10

23-5 78820 Дренаж кер латекс СН8 тр x 1 брой 10

23-6 78016 Дренаж кер латекс СН9 тр x 1 брой 10

23-7 78825 Дренове торакални + троакари №14, №16, №18, №20, №22,№ 24 брой 80

23-8 78082 Клапи за торакоцентезни дренове брой 20

23-9 78823 Дренаж „Редон“ — хармоника 400 мл брой 500

23-10 78824 Дренаж „Редон“ — хармоника 500 мл брой 500

23-11 78036 СЕТ Епидурален с игла 18G брой 20

23-12 78022 Дренаж цистотстомен- СН 12 брой 10

23-13 91036 Дренаж цистотстомен — СН 14 брой 10

23-14 78023 Дренаж Цистостомен СН 10 брой 10

23-15 78024 Дренаж цистотстомен — СН 8 брой 10

23-16 78037 Силиконови дренове СН8,10,12,14, 16, 18, 20, 22, 24 брой 20

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 377.45 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Канюли

Lot No: 24

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141220

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на канюли. Участва се поотделно за всяка една номенклатурна единица.

24-1 78357 Трахеостомна канюла 7 мм брой 20

24-2 78312 Трахеостомна канюла 10 мм брой 4

24-3 78377 Трахеостомна канюла 5 мм брой 10

24-4 78378 Трахеостомна канюла 6 мм брой 10

24-5 78372 Трахеостомна канюла 8 мм брой 30

24-6 78361 Трахеостомна канюла 9 мм брой 20

24-7 78003 Спинална канюла 20G — 88 мм; 22G- 88мм; 22G- 40 мм брой 400

24-8 78362 Спинална канюла 25G + Водеща игла /комплект/ за лумбална пункция с връх тип Квинке или тип Уитакар — по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комплект 1600

24-9 78364 Спинална канюла 25G + Водеща игла 20G /комплект/ за лумбална пункция с връх тип Пенсил пойнт или Уитакар, дъговидно оформен, страничен отвор за оттичане на ликвора — по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комплект 100

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 4 545.08 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Хирургични платна за херниопластика

Lot No: 25

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на хирургични платна за херниопластика. Участва се за цялата обособена позиция.

25-1 868 Платно за херния 15 х 15см — монофиламентен диаметър на платното — 0.15mm; дебелина — 0.6mm; плътност — 91g/m? ; гъстота на порите — 50 % и 52 % брой 40

25-2 869 Платно за херния 15 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен имплант, монофиламентен диаметър — 0,15мм, дебелина — 0,6мм, плътност — 91гр/м?, гъстота на порите — 50 %-52 % брой 40

25-3 870 Платно за херния 30 см х 30 см. 2D полипропиленов плетен имплант, монофиламентен диаметър — 0,15мм, дебелина — 0,6мм, плътност — 91гр/м?, гъстота на порите — 50 %-52 % брой 10

25-4 871 Платно за херния 7,5 см х 15 см. 2D полипропиленов плетен имплант, монофиламентен диаметър -0,15мм, дебелина — 0,6мм, плътност — 91гр/м?, гъстота на порите — 50 %-52 % брой 40

25-5 872 Двукомпонентно платно от силикон и неплетен полипропилен за интраабдоминално поставяне.Макропореста структура за дренажиране;70 g/m? тегло, размер 10/15 брой 40

25-6 873 Двукомпонентно платно от силикон и неплетен полипропилен за интраабдоминално поставяне.Макропореста структура за дренажиране;70 g/m? тегло, размер 20/30 брой 40

25-7 874 Полипропиленово платно — 6/11 — Вид на Нишката — полипропилен; Диаметър на Нишката (мм) — 0.15; Дебелина на платното (мм) — 0.52; Тегло (g/m?) — 60 брой 20

25-8 875 Полипропиленово платно — 8/15 — Вид на Нишката — полипропилен; Диаметър на Нишката (мм) — 0.15; Дебелина на платното (мм) — 0.52; Тегло (g/m?) — 60 брой 20

25-9 876 Полипропиленово платно — 10/15 — Вид на Нишката — полипропилен; Диаметър на Нишката (мм) — 0.15; Дебелина на платното (мм) — 0.52; Тегло (g/m?) — 60 брой 20

25-10 877 Полипропиленово платно — 15/15 — Вид на Нишката — полипропилен; Диаметър на Нишката (мм) — 0.15; Дебелина на платното (мм) — 0.52; Тегло (g/m?) — 60 брой 20

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 59 660.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Хирургични платна за херниопластика, ушиватели, касети за ушиватели

Lot No: 26

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на хирургични платна за херниопластика, ушиватели, касети за ушиватели. Участва се за цялата обособена позиция.

26-1 850 Полипропиленово платно за херниопластика — тъкано — плетка „р“. Нишка -плътност 85g/m2, дебелина-0.14mm., големина на порите 3.5mm,размер 6,11 см брой 80

26-2 851 Полипропиленово платно за херниопластика — тъкано — плетка „р“. Нишка -плътност 85g/m2, дебелина-0.14mm., големина на порите 3.5mm, размер 8x12 см брой 60

26-3 852 Полипропиленово платно за херниопластика — тъкано — плетка „р“. Нишка -плътност 85g/m2, дебелина-0.14mm., големина на порите 3.5mm, размер 15x15см брой 60

26-4 853 Полипропиленово платно за херниопластика — тъкано — плетка „р“. Нишка -плътност 85g/m2, дебелина-0.14mm., големина на порите 3.5mm, размер 30x30см брой 10

26-5 854 Полипропиленово платно за херниопластика — нетъкан полипропилен с едностранно силиконово покритие, размер 22 х 15 х 10 см брой 4

26-6 855 Циркулярен ушивател,25,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4.8 брой клипси 20 вътрешен диаметър на рязане 16 брой 6

26-7 856 Циркулярен ушивател,28,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5,3 брой клипси 24 вътрешен диаметър на рязане 19 брой 6

26-8 857 Циркулярен ушивател,31,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5.3 брой клипси 26 вътрешен диаметър на рязане 22 брой 6

26-9 858 Циркулярен ушивател,33,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 5,3 брой клипси 28 вътрешен диаметър на рязане 24.4 брой 6

26-10 859 Линеарен ушивател с нож 60/4,5мм Диаметър на клипса 0,30, височина на клипса 4,5 дължина 60 брой 6

26-11 860 Линеарен ушивател с нож 80/3,8мм Диаметър на клипса 0,30, височина на клипса 3,8 дължина 80 брой 6

26-12 861 Касета за линеарен ушивател с нож,60/4,5 мм,Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 4,5 дължина 60 брой 4

26-13 862 Касета за линеарен ушивател с нож, 80/3,8 мм, Диаметър на клипса-0.30 височина на клипса 3.8 дължина 80 брой 4

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 77 184.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Съдови протези с колагенова импрегнация, PTFE протези с и без хепарин, стандартна стена и тънкостенни, с и без реинфорсиране, съдови заплатки, емболектомични катетри, венозни стрипери, шънтове

Lot No: 27

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33184200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на съдови протези с колагенова импрегнация, PTFE протези с и без хепарин, стандартна стена и тънкостенни, с и без реинфорсиране, съдови заплатки, емболектомични катетри, венозни стрипери, шънтове. Участва се за цялата обособена позиция.

26 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 102 038.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Съдови протези дакронови

Lot No: 28

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33184200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на съдови протези дакронови. Участва се за цялата обособена позиция.

21 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 132 200.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Консумативи за съдова хирургия

Lot No: 29

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на консумативи за съдова хирургия. Участва се поотделно за всяка една номенклатурна единица.

29-1 78246 Вавулотоми № 2 брой 4

29-2 78247 Вавулотоми № 3 брой 4

29-3 78248 Вавулотоми № 4 брой 4

29-4 78249 Вавулотоми № 5 брой 4

29-5 78244 Синтетични пачове 1х7 см. брой 40

29-6 78245 Синтетични пачове 2х9 см. брой 70

29-7 78129 Силиконова синя лента 2 х 2,5 мм/0,9м опаковка 120

29-8 78132 Силиконова синя лента 2 х 1,5 мм/0,45м опаковка 60

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 12 546.38 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Урологичен консуматив

Lot No: 30

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на урологичен консуматив. Участва се за цялата обособена позиция.

30-1 826 „„„Катетър от полиуретан, дължина 40 см, рентгено-позитивен, навит край със странични отвори, или

Катетър от силикон, дължина 40 см, балон с обем 5 ml, прав край с 2 странични отвора преди и 2 след балона, централен отвор;

Дебелини: Ch 8, 11, и 14 (2.8; 3 и 4,6 мм) /различни размери по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/;

Пункционна игла 1,3 (1,5) х 220 mm; Телен водач 0,9 х 900 mm, прав или J3;

Рентгено-позитивни дилататори; Разцепващ се отделим интродюсер; Линийка и скалпел.

С или без уринаторна торба.

Стерилен.

Основни набори и набори за смяна.“ брой 20

30-2 827 „“„Катетър от полиуретан, навит перфориран край, или

Катетър от силикон, балон с обем 5 ml и навит перфориран (прав) край;

Дебелини от Ch 10, 12, 15 и 16 (2,9; 4,0; 4,8 и 5,3 мм); /различни размери по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ Дължина 65 см, маркировки за дължина;

Разцепващ се отделим интродюсер;

С (без) уринаторна торба; Стерилен;

Основни набори и набори за замяна;

Специални набори за педиатрия и за микропедиатрия.“ брой 20

30-3 822 „“„Катетър от полиуретан; полирани и силиконизирани повърхности, цветна маркирери за дължината; странични и централен отвори; навити бъбречен и мехурен краища; напълно рентгено-позитивен;

Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 900 mm; Притискаща щипка и др. приспособления.

Дебелини от Ch 5 (2,8; 3,8 и 4,6 мм); Дължина 20, 25, 27,5, 30 см.“ брой 10

30-4 823 „“„Катетър от полиуретан; полирани и силиконизирани повърхности, цветна маркирери за дължината; странични и централен отвори; навити бъбречен и мехурен краища; напълно рентгено-позитивен;

Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 900 mm; Притискаща щипка и др. приспособления.

Дебелини от Ch 6 (2,8; 3,8 и 4,6 мм); Дължина 20, 25, 27,5, 30 см.“ брой 240

30-5 824 „“„Катетър от полиуретан; полирани и силиконизирани повърхности, цветна маркирери за дължината; странични и централен отвори; навити бъбречен и мехурен краища; напълно рентгено-позитивен;

Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 900 mm; Притискаща щипка и др. приспособления.

Дебелини от Ch 7,5 (2,8; 3,8 и 4,6 мм); Дължина 20, 25, 27,5, 30 см.“ брой 10

30-6 825 „““Катетър от полиуретан; полирани и силиконизирани повърхности, цветна маркирери за дължината; странични и централен отвори; навити бъбречен и мехурен краища; напълно рентгено-позитивен;

Телен стоманен водач 1,1 (0,6) х 900 mm; Притискаща щипка и др. приспособления.

Дебелини от Ch 9 (2,8; 3,8 и 4,6 мм); Дължина 25 см.“ брой 10

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 10 894.10 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Урологични сетове, стентове тип Дабъл Джей

Lot No: 31

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на урологични сетове, стентове тип Дабъл Джей. Участва се за цялата обособена позиция.

12 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 24 200.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Очни лещи еднокомпонентни — меки и твърди

Lot No: 32

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33730000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на очни лещи еднокомпонентни — меки и твърди. Участва се за цялата обособена позиция.

32-1 1647 Еднокомпонентна, мека, хидрофилна а-сферична леща с 360 градуса правоъгален ръб, диоптри от: от -5.0 до + 30.0 / стъпка 0.5 / 1.0 Д /, диаметър 6.5мм биконвексна хидрофилен акрилат UV филтър, ултразвук 118.0 рефрактивен индекс 1.46, диаметър 12.50мм брой 200

32-2 1648 Твърда леща моноблок UV филтър PMMA брой 100

32-3 1649 Еднокомпонентна твърда, заднокамерна PMMA с UV филтър леща с 360градуса правоъгален ръб диоптри от: 0.0 до + 30.0 / стъпка 0.5 / 1.0 Д /, диаметър 5.5мм или 6мм биконвексна, ултразвук 118.2, диаметър 12.50мм брой 300

32-4 1473 Еднократна касета за факоемулсификация брой 100

32-5 1468 Очен хирургичен дрейп 100/100 с отвор за окото и джоб за течности брой 600

32-6 1467 Очен хирургичен нож 2,75 мм с предпазител брой 160

32-7 Очен хирургичен нож 3 мм.с предпазител брой 60

32-8 1466 Очен хирургичен нож 1,1 мм закривен 20G брой 200

32-9 1465 Очно багрило за преден очен сегмент брой 160

32-10 1464 2 % Hydroxypropyl methylcellulose 2 ml, размер на канюлата 23G брой 200

32-11 1463 Natrium hyaluronat 1,4 % 1 мл, размер на канюлата 27G брой 440

32-12 1462 Канюла за хидродисекция брой 20

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 404 059.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Вътреочни лещи — меки и твърди

Lot No: 33

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33730000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на вътреочни лещи — меки и твърди. Участва се за цялата обособена позиция.

33-1 1650 Мека вътреочна леща — трикомпонентна с проленови хаптики. Материал — акрилат/метакрилат кополимер/хидрофобна леща с 0,3 % водно съдържание в суха опаковка. Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата — 13.00 мм. Размер на оптиката — 6.0 мм. А-константа — 118,4. Рефрективен индекс на материала — 1.55 брой 200 550,00

33-2 1651 Заднокамерна твърда вътреочна леща — моноблок C хаптика. Материал — полиметилметакрилат (PMMA). Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата — 13.5 мм. Размер на оптиката — 6.5 мм. А-константа — 118,7. Рефрективен индекс на материала — 1,49 брой 100 300,00

33-3 1652 Заднокамерна твърда вътреочна леща — моноблок L хаптика. Материал — полиметилметакрилат (PMMA). Тип на оптиката — биконвексна. Размер на лещата — 12.0 мм. Размер на оптиката — 5.25 мм. А-константа — 118,7. Рефрективен индекс на материала — 1,49 брой 100 660,00

33-4 1653 2 % Хидроксипропил Метилцелулоза с вискозитет от 20,000 до 40,000 mPa.s брой 100 20,00

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 208 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА

Lot No: 34

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33138000
33183200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА. Участва се за цялата обособена позиция.

84 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 567 180.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Тазобедрени и коленни протези

Lot No: 35

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33183200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на тазобедрени и коленни протези. Участва се за цялата обособена позиция.

50 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 769 790.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Консумативи необходими за работа с вакуум система за лечение на трудно заздравяващи рани

Lot No: 36

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на консумативи необходими за работа с вакуум система за лечение на трудно заздравяващи рани. Участва се за цялата обособена позиция.

36-1 2011 Средна по размер гъба с порт брой 4

36-2 2012 Голяма по размер гъба с порт брой 4

36-3 2013 Голям по размер сет с кръгъл дрен с размери: ? 6,3mm, 19 CH брой 4

36-4 2014 Голям по размер сет с плосък дрен брой 4

36-5 2015 Сет с иригационно-аспирационен дрен брой 6

36-6 2003 Комплект от каничка с вместимост 800ml, брой 4

36-7 2016 Марлен филтър брой 6

36-8 2017 Гъбен филтър брой 6

36-9 2018 Абдоминален сет за лапаростома брой 4

36-10 2019 Антибактериална превръзка със сребърни нанокристали ,атравматична,еластична, анатомично адаптивна, съвместима с вакуум терапия 20 см X 40 см Тридневна, флекс брой 6

36-11 2020 Антибактериална превръзка със сребърни нанокристали ,атравматична,еластична, анатомично адаптивна, съвместима с вакуум терапия 40 см X 40 см Тридневна, флекс брой 6

36-12 2021 Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия 6cmx7сm разграфена брой 10

36-13 2022 Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия 10cmx12сm разграфена брой 10

36-14 2023 Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия 15cmx20сm разграфена брой 10

36-15 2024 Прозрачна,стерилна, самозалепваща превръзка, водо и бактерионепропусклива, дишаща,поемаща функцията на кожата съвместима с вакуум терапия 12cmx25сm разграфена брой 10

36-16 2025 Филм за сухи рани-спрей 240мл. брой 20

36-17 2000 Стерилно, прозрачно, дишащо фолио за покриване на оперативното поле 40cmx42cm брой 100

36-18 2026 Пост оперативна стерилна превръзка 15,5cmx8,5,cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива брой 200

36-19 2027 Пост оперативна стерилна превръзка 20cmx10cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива брой 600

36-20 2028 Пост оперативна стерилна превръзка 35cmx10cm, Адхезивна, водо и бактерионепропусклива брой 20

36-21 2029 Пост оперативна стерилна превръзка 10cmx10cm, Трислойна, незалепваща силнообсорбираща стерилна превръзка с тънък перфориран полиестерен филм. брой 100

36-22 2030 Хидрогел за отстраняване на некротична тъкан — 25гр. брой 20

36-23 2032 Лепенка за безшевно затваряне — 6.4мм/102мм брой 10

36-24 2033 Лепенка за безшевно затваряне — 12,5мм/102мм брой 10

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 12 223.13 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Специфичен предпазен консуматив за ОАИЛ и ХОП

Lot No: 37

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
18424000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на специфичен предпазен консуматив за ОАИЛ и ХОП. Участва се за цялата обособена позиция.

37-1 91164 Нестерилна латексова ръкавица с пудра и ръбче, улесняващо поставянето и. Дебелина на стената 0,08мм брой 400000

37-2 91165 Нестерилна латексова ръкавица без пудра, но с ръбче, улесняващо поставянето и. Дебелина на стената 0,08мм брой 10000

37-3 91167 Нестерилна латексова ръкавица без пудра. Вътрешния слой да е синтетичен полимер,за да няма контакт на кожата с латекса. Да са с ръбче,улесняващо поставянето им. Дебелина на стената 0,08мм брой 5000

37-4 91166 Нестерилна винилова ръкавица,без съдържание на латекс и без пудра. Да има съдържание на поливинилхлорид. Да не съдържат диоктил-фталат или диетилхексилфталат, а само диизононил фталат. Да са с ръбче. Дебелина мин. 0,05мм брой 180000

37-5 91168 Стерилни хирургични ръкавици от натурален латекс с пудра. Размер 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5.Да имат ръб. AQL 1.5. С микро набраздена повърхност за по-добър захват. Със съдържание на цинков дитиокарбамит,напълно анатомична със закривени пръсти. Дебелина на стените мин. 0,35мм. Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е мин. 12N чифт 4000

37-6 91169 Стерлни хирургични ръкавици от натурален латекс без пудра. Размер 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9.Да имат ръб. AQL 1.5 С микро набраздена повърхност за по-добър захват. Със съдържание на цинков дитиокарбамит,напълно анатомична със закривени пръсти. Дебелина на стените мин. 0,35мм. Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е мин. 12N чифт 4000

37-7 91170 Стерилни хирургични ръкавици от латекс без пудра,хипоалергични с вътрешен контактен слой от полиизопрен, размер 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9.Да имат ръб. AQL 1.5 С микро набраздена повърхност за по-добър захват. Със съдържание на цинков дитиокарбамит,напълно анатомична със закривени пръсти. Дебелина на стените мин. 0,35мм. Минимална сила на скъсване по време на срока на годност да е мин. 12N. Да имат вътрешен слой от изкуствен полимер,за да няма контакт на ръката с латекса. чифт 5000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 34 420.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Стерилни покривала за операционна зала

Lot No: 38

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
30194900
39511100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на стерилни покривала за операционна зала. Участва се за цялата обособена позиция.

38-1 78978 Стерилен еднократен комплект за процедури на тазобедрена става от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип „сандвич“ 55г/кв.м, 13 компонента: усилен чаршаф 140/190 см, усилен чувал с телескопично сгъване 80/145 см, лепящ чаршаф 170/300см, усилен лепящ чаршаф 280/245см с прорез 10/95 см, чаршаф 150/200см, чаршаф 75/90см, чорап 35/120см, 2 лепящи ленти 10/50см, 4 целулозни кърпи 33/33см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи брой 200

38-2 91216 Стерилен еднократен комплект за процедури на крайници от 3-слоен зониран материал, с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан полипропилен с конструкция тип „сандвич“ 55г/кв.м, 11 компонента: усилен чаршаф 140/190 см, усиелн чувал с телескопично сгъване 80/145 см, чаршаф за крайници с еласт. отвор 5/7см усилен 320/225 см, лепящ чаршаф 75/75 см, чаршаф 150/175, 4 кърпи 33/33 см, 2 лепящи ленти 10/50 см; съгласно изискванията на директива EN 13795 за хирургични чаршафи бр 60

38-3 91217 Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, размер 75/90 см. брой 140

38-4 91218 Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, размер 90/150 см. брой 120

38-5 91219 Eднократни стерилни 2-слойни операционни чаршафи от мек нетъкан материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м. и хидрофилен полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м, възпрепятстващи преминаването на течности и бактерии, с отвор 10 см. размер 75/90 см. брой 80

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 10 347.20 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Специфични превръзки и фиксиращи продукти

Lot No: 39

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141110

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на специфични превръзки и фиксиращи продукти. Участва се за цялата обособена позиция.

39-1 77370 Стерилна памперсна атравматична превръзка — компрес, със сърцевина от силноабсорбираща разбита целулоза, контактен слой от хидрофилен нетъкан полипропилен, и заден слой от хидрофобен нетъкан полипропилен, без съдържание на латекс, колофон и фталати, размер 10/20 см брой 100

39-2 78074 Прозрачна, самофиксираща се превръзка с абсорбираща подложка 5/16см, покрита с водо- и бактерионепропусклив полиетиленов филм, със заоблени краища, размер 10/20 см. брой 200

39-3 77372 Супер еластичен прикрепящ бинт от мек крепов материал (вискоза и полиамид) с високо съдържение на натурални нишки, еластичност 160 %, устойчив на високи температури, подлежи на стерилизация (пара 134?), тегло 27гр/кв.м, в индивидуална опаковка, размер 4м/6см. брой 6000

39-4 77373 Хипоалергична самозалепваща лента от меки нетъкани полиестерни нишки за прикрепяне и фиксиране на превръзки, несъдържаща латекс, еластична по ширина, с носеща хартия с вълнообразно рязане, в индивидуална опаковка,с висока въздухо- и влaгопропускливост, размер 5см/10м брой 700

39-5 77374 Силно абсорбираща превръзка, предварително активирана с разтвор на Рингер, която в продължение на 72 часа поддържа влажна среда в раната. Хидрофобна обвивка.В стерилна опаковка, размер 7.5/см.7.5см. брой 60

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 4 888.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Консумативи за урологичен биполярен резектоскоп, производство на фирма Seemann Technologies

Lot No: 40

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на консумативи за урологичен биполярен резектоскоп, производство на фирма Seemann Technologies. Участва се за цялата обособена позиция.

40-1 828 Режещ електрод 0.35mm, 30°, за рязане в среда на физиологичен разтвор, цветен код: жълто-синьо брой 80

40-2 Режещ електрод 0.35mm, 0°, за рязане в среда на физиологичен разтвор, цветен код: жълто-синьо брой 10

40-3 Режещ електрод тип „Collins“ брой 10

40-4 839 Електрод за коагулация (сфера) в среда на физиологичен разтвор, цветен код: жълто-синьо брой 60

40-5 838 Изпаряващ електрод за рязане в среда на физиологичен разтвор, цветен код: жълто-синьо брой 60

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 17 520.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

ОБЩИ КОНСУМАТИВИ

Lot No: 41

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на ОБЩИ КОНСУМАТИВИ. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

161 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

Минимални изисквания към някои от медицинските изделия:

Апирогенни филтри на диализатния път за апарати

на Frеzenius — модел 4008 S и Gambro AK 96

1. Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен разтвор. Да осигурят високопречистен диализен разтвор, в съответствие с изискванията на стандарт „Диализно лечение“ по отношение наличието на бактерии и ендотоксини.

2. Да могат да се обработват с използваните за диализните апарати дезинфектанти.

Дезинфекционни разтвори за диализна апаратура

1. Дезинфекционен разтвор за студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина — туби по 10 кг

2. Дезинфекционен разтвор за топлинна химическа дезинфекция на основата на гликолова киселина -туби по 6 л. Да са предназначени за дезинфекция на апаратите за хемодиализа.

3. Да извършват декалцификация в пътищата на диализния разтвор.

4. Да осигуряват необходимата стерилност.

5. Да не увреждат хидравликата на диализните апарати.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 245 732.81 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Консумативи за периферни интервенции

Lot No: 42

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33111710

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на консумативи за периферни интервенции — участва се за цялата обособена позиция

34 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 480 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Катетри фолиеви

Lot No: 9

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на катетри фолиеви. Участва се за цялата обособена позиция.

9-1 78161 Катетър двупътен фолиев СН 6/40, 60, 80 см брой 60

9-2 78162 Катетър двупътен фолиев СН 8 брой 60

9-3 78163 Катетър двупътен фолиев СН 10 брой 60

9-4 78164 Катетър двупътен фолиев СН 12 брой 120

9-5 78165 Катетър двупътен фолиев СН 14 брой 240

9-6 78166 Катетър двупътен фолиев СН 16 брой 1200

9-7 78173 Катетър двупътен фолиев СН 18 брой 4400

9-8 78174 Катетър двупътен фолиев СН 20 брой 2200

9-9 78167 Катетър двупътен фолиев СН 22 брой 140

9-10 78168 Катетър двупътен фолиев СН 24 брой 60

9-11 78039 Катетър трипътен фолиев СН 18 брой 2000

9-12 78171 Катетър трипътен фолиев СН 20 брой 400

9-13 78169 Катетър трипътен фолиев СН 22 брой 100

9-14 78170 Катетър трипътен фолиев СН 24 брой 40

9-15 78471 Уринаторни торби с възвратен клапан, вместимост 1500 мл. — 5000мл. дължина на шланга 1.5 м брой 22000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 13 528.20 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Други катетри

Lot No: 10

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на други катетри. Участва се за цялата обособена позиция.

10-1 91149 Катетър уретерален, дренажен с връх тип Олива СН-4 брой 20

10-2 78015 Катетър уретерален, дренажен с връх тип Олива СН-5 брой 10

10-3 78025 Катетър уретерален, дренажен с връх тип Олива СН-6 брой 50

10-4 78012 Катетър уретерален, дренажен с връх тип Олива СН-7 брой 10

10-5 78013 Катетър уретерален, дренажен с връх тип Олива СН-8 брой 10

10-6 Уретерален катетър тип Шевасю СН 6, СН 7 брой 40

10-7 78774 Катетър тип Пецер СН 18 брой 20

10-8 78172 Катетър тип Пецер СН 28 брой 40

10-9 78787 Катетър тип Пецер СН 30 брой 40

10-10 78775 Катетър тип Пецер СН 32 брой 20

10-11 91044 Силиконов катетър трипътен с балон 60 мл. СН 20 брой 60

10-12 91046 Силиконов катетър трипътен с балон 60 мл. СН 22 брой 40

10-13 91043 Силиконов катетър двупътен с балон 60 мл. СН20 брой 20

10-14 91045 Силиконов катетър двупътен с балон 60 мл. СН 22 брой 20

10-15 78224 Катетър тип Тиман СН12 — ПВЦ брой 100

10-16 78226 Катетър тип Тиман СН14 — ПВЦ брой 100

10-17 78227 Катетър тип Тиман СН16 — ПВЦ брой 100

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 4 595.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Централни венозни катетри

Lot No: 11

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141200

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на централни венозни катетри. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

11-1 78383 Централен венозен катетър по Селдингер от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 8 Fr двулуменен за югуларис и субклавия с дължина от 20 см до 30 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 60

11-2 91155 Централен венозен катетър по Селдингер от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 7 Fr двулуменен за югуларис и субклавия с дължина от 20 см до 30 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 70

11-3 78381 Централен венозен катетър по Селдингер от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 14G еднолуменен за югуларис и субклавия с дължина от 20 см до 30 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 80

11-4 78382 Централен венозен катетър по Селдингер от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 16G еднолуменен за югуларис и субклавия с дължина от 20 см до 30 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 40

11-5 91156 Централен венозен катетър по Селдингер от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 6 Fr еднолуменен или двулуменен за югуларис и субклавия с дължина от 15 см до 20 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 6

11-6 91157 Централен венозен катетър по Селдингер от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 5 Fr еднолуменен или двулуменен за югуларис и субклавия с дължина от 15 см до 20 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 6

11-7 78305 Централен венозен катетър през игла от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 20 G еднолуменен за югуларис и субклавия с дължина от 35 см до 50 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 10

11-8 78366 Централен венозен катетър през игла от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 18 G еднолуменен за югуларис и субклавия с дължина от 35 см до 50 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 10

11-9 78367 Централен венозен катетър през игла от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 16 G еднолуменен за югуларис и субклавия с дължина от 35 см до 50 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 20

11-10 78365 Централен венозен катетър през игла от полиуретан с мек връх непрозрачен, рентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, клапани за безопасност, монтирани на изходите на страничните лумени 14 G еднолуменен за югуларис и субклавия с дължина от 35 см до 50 см по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ брой 20

11-11 91262 Централен венозен катетър (ЦВК) — педиатричен набор за катетеризация по техниката катетър върху водач (Селдингер). Еднолуменен катетър от полиуретан 22G, 10см с мек връх, непрозрачен пентгенопозитивен с прозрачно външно удължение, маркировка за дължината, фиксаторен клипс и клапани за безопасност. Интрадюсерна канюла G21, 38см, непрегъваем J-водач с гъвкав ръб, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5мл, трипътно кранче, скалпел номер 11. брой 20.

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 5 124.92 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Конци резорбируеми с игли, лигатури, нерезорбируеми с игли

Lot No: 21

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141126

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на конци резорбируеми с игли, лигатури, нерезорбируеми с игли. Участва се поотделно за всяка една номенклатурна единица.

66 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 20 339.28 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТ BacT/ALERT

Lot No: 43

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТ BacT/ALERT — участва се поотделно за всяка номенклатурна единица от обособената позиция

43-1 BacT/ALERT SA брой 1000

43-2 BacT/ALERT SN брой 1000

43-3 BacT/ALERT FA брой 1000

43-4 BacT/ALERT FN брой 1000

43-5 BacT/ALERT PF брой 1000

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 39 586.22 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Доставка на КИТОВЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ АПИ И НА РЕАКТИВИ ЗА АПАРАТ MINI VIDAS

Lot No: 44

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33696500

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

ДОСТАВКА НА КИТОВЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ АПИ И НА РЕАКТИВИ ЗА АПАРАТ MINI VIDAS — участва се поотделно за всяка номенклатурна единица от обособената позиция

44-1 API NH Кутия 4

44-2 API CORYNE Кутия 4

44-3 API CAMPY Кутия 2

44-4 API 20 E Кутия 8

44-5 API 20 NE Кутия 8

44-6 API 20 STREP Кутия 4

44-7 API 20 STAPH Кутия 4

44-8 API CANDIDA Кутия 8

44-9 API 20 A Кутия 4

44-10 API LISTERIA Кутия 4

44-11 API 50 CHB Кутия 2

44-12 API 20 C AUX Кутия 4

44-13 Na CL 0,85 % MEDIUM Кутия 8

44-14 SUSPENSION MEDIUM Кутия 8

44-15 MYCOPLASMA IST 2 Кутия 8

44-16 Ампули-реактиви АПИ ампула 96

44-17 Хартия за принтер на МИНИ АПИ ролка 12

44-18 Наконечници за авт. пипета АТВ брой 800

44-19 Кампилозел агар петри 80

44-20 CPS ID 3 за урини петри 2400

44-21 API 50 CHL Medium ампула 40

44-22 API 50 CHB/E Medium ампула 40

44-23 VIDAS HBsAg ULTRA опаковка 20

44-24 VIDAS HBc IgM опаковка 6

44-25 VIDAS Hbe * Anti — Hвe опаковка 6

44-26 VIDAS HIV DUO опаковка 4

44-27 VIDAS RUB IgM опаковка 2

44-28 VIDAS RUB IgG опаковка 2

44-29 VIDAS Lyme IgM опаковка 4

44-30 VIDAS Lyme IgG опаковка 4

44-31 VIDAS H.pylori IgG опаковка 24

44-32 VIDAS Anti HAV Total опаковка 2

44-33 VIDAS CMV IgG опаковка 2

44-34 VIDAS CMV IgM опаковка 2

44-35 VIDAS Rotavirus опаковка 2

44-36 VIDAS HAV IgM опаковка 12

44-37 VIDAS Mumps IgG опаковка 4

44-38 VIDAS Measels IgM опаковка 4

44-39 VIDAS Varicella-Zoster IgG опаковка 2

44-40 VIDAS Toxo IgM опаковка 4

44-41 VIDAS Toxo IgG опаковка 4

44-42 VIDAS C. difficile Toxin A II опаковка 2

44-43 VIDAS Chlamydia опаковка 2

44-44 VIDAS Anti HBs Total опаковка 8

44-45 VIDAS Anti HCV опаковка 12

44-46 VIDAS EBV IgM опаковка 2

44-47 VIDAS EBV IgG опаковка 2

44-48 VIDAS — термохартия ролка 12

44-49 Vidas anti- HBc total опаковка 6

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 102 904.73 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

ДОСТАВКА НА ГЕЛ-КАРТИ, РАБОТНИ РАЗТВОРИ И ТЕСТ-ЕРИТРОЦИТИ ЗА РАБОТА С МИКРОТИПИЗИРАЩА СИСТЕМА ТИП ID-CENTRIFUGE 6S

Lot No: 45

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33696500

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

ДОСТАВКА НА ГЕЛ-КАРТИ, РАБОТНИ РАЗТВОРИ И ТЕСТ-ЕРИТРОЦИТИ ЗА РАБОТА С МИКРОТИПИЗИРАЩА СИСТЕМА ТИП ID-CENTRIFUGE 6S /всички реактиви трябва да са от един и същ производител и да са съвместими със системата/ — участва се за цялата обособена позиция

45-1 Гел-карти LISS/Coombs брой 2000 8,6

45-2 Гел-карти NaCL/Enzyme test брой 2000 7,2

45-3 Гел-карти за антигенен профил P1, Lea, Leb, Lua, Lub брой 24 16,67

45-4 Гел-карти за антигенен профил k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb брой 24 16,67

45-5 Гел-карти за антигенен профил M, N, S, s, Fya, Fyb брой 24 7,67

45-6 Bromelin solution флакон 100 милилитра 2 62,13

45-7 Liss for red cells suspension флакон 500 милилитра 4 187,5

45-8 Комплект от О-тест Еритроцити I — II — III, 0,8 % за скрининг на антиеритроцитни АТ за ИАТ и NaCl тест „1 комплект

/3 флакона

x 10 мл/“ 12 120

45-9 Комплект от тест еритроцити 3 % — А, А2, В, О — с пълен Rh фенотип- CcDEe „1 комплект

/4 флакона

x 10 мл/“ 12 30

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 35 258.50 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Спинални игли и водачи

Lot No: 46

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141321

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на спинални игли и водачи — участва се за цялата обособена позиция

46-1 91253 Игла за спинална анестезия идиагностична лумбална пункция, заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора, мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Диаметър 20 G, дължина 88мм. брой 80

46-2 91254 Игла за спинална анестезия идиагностична лумбална пункция, заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора, мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Диаметър 22 G, дължина 88мм. брой 100

46-3 91255 Игла за спинална анестезия идиагностична лумбална пункция, заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора, мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Диаметър 25 G, дължина 120мм. брой 1200

46-4 91256 Игла за спинална анестезия идиагностична лумбална пункция, заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора, мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Диаметър 25 G, дължина 88мм. брой 100

46-5 91257 Игла за спинална анестезия идиагностична лумбална пункция, заточване на върха по Пенсил пийнт. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор; Ергономична прозрачна ръкохватка с кристално прозрачна призма за визуално идентифициране на ликвора, мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Диаметър 25 G, дължина 88мм. брой 200

46-6 91258 Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 х 80мм, G 16 х 3 1/2, спринцовка с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 х 0,45мм и дължина 100см, асна маркиривка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара. брой 20

46-7 91259 Сет за епидурална анестезия с епидурална игла по Туохи 1,3 х 80мм, G 18 х 3 1/2, спринцовка с липса на съпротивление, епидурален катетър със затворен край и 3 латерални отвора, материал полиамид, диаметър 0,85 х 0,45мм и дължина 100см, асна маркиривка за дължина и срещу усукване, катетърен конектор, плосък епидурален филтър 0,2 микрометра, устойчив на налягане до 7 бара. брой 20

46-8 91260 Водеща игла за Спинални игли — G 22 х 1 3/8, 0,7 х 35мм или G 20 х 1 3/8, 0,9 х 35мм брой 1700

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 5 984.40 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

ДРУГИ КОНСУМАТИВИ

Lot No: 47

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на ДРУГИ КОНСУМАТИВИ. Участва се поотделно за всяка номенклатурна единица.

47-1 Candida ID 2 петри 120

47-2 Staph ID петри 80

47-3 Клауберг 3 грам 200

47-4 Цитоколор кит 4

47-5 Студено оцветяване за туберкулоза кит 4

47-6 Ацетон литър 72

47-7 Етер литър 24

47-8 Рн индикаторни тест ленти — Рн 4-7 лента 600

47-9 Рн индикаторни тест ленти — Рн 6-10 лента 600

47-10 Ледена оцетна киселина литър 24

47-11 Sven Gard агар бутилка 4

47-12 Auxa color 2 kit тест 4

47-13 Аглутиниращи ненаситени серуми за Бордетела пертусис Стъкло 4

47-14 Аглутиниращи ненаситени серуми за Бордетела парапертусис Стъкло 4

47-15 Холерен Инаба серум ампула 4

47-16 Холерен Огава серум ампула 4

47-17 Антраксен бактериофаг ампула 4

47-18 Холерен поливалентен бактериофаг ампула 4

47-19 Холерен / IV гр. + гр.С/ бактериофаг ампула 4

47-20 Ел тор бактериофаг ампула 4

47-21 Brucella abortus Ag милилитър 10

47-22 Brucella Melitensis Ag милилитър 10

47-23 Ниацинов тест Тест — лента 50

47-24 Нитрат-редуктазен тест Тест — лента 50

47-25 VDRL Latex милилитър 20

47-26 Бърз тест HBeAg касета 48

47-27 Бърз тест за Рубеола IgG,IgM касета 240

47-28 Бърз тест за Бруцелоза касета 40

47-29 Beta-глюкоронидаза опаковка 4

47-30 Борова киселина диск 200

47-31 А2 — тест еритроцити флакон 5 милилитра 24

47-32 Пластмасов статив за центрофужни епруветки 16x100 — на 3 реда x 10 гнезда брой 8

47-33 Стерилни тапи брой 12000

47-34 Кит за химичен анализ на бъбречни конкременти опаковка 2

Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от Медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 30 000.00 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Конци. Участва се за цялата обособена позиция

Lot No: 48

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33140000
33141126

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BG343
Main site or place of performance:

МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД — гр.Ямбол, ул. Панайот Хитов 30.

II.2.4)

Description of the procurement:

Доставка на конци. Участва се за цялата обособена позиция

66 подпозиции — медицинските изделия и количествата към тях са описани в техническата спецификация към тръжната документация, която може да бъде изтеглена от http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=636

II.2.5)

Award criteria
Criteria below
Price

II.2.6)

Estimated value
Value excluding VAT: 20 339.28 BGN

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Участникът следва да притежава и представи валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ в случаите, когато участникът е търговец, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

III.1.2)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Няма изискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за икономическо и финансово състояние.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Няма.

III.1.3)

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години. Участниците трябва да представят списък на договорите през последните 3 (три) години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Като „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“ ще се приема изпълнени договори с предмет Доставка на медицински изделия или еквивалентно

ISO 9001:2008 или еквивалентно на участника. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ или еквивалентно

Сертификат за материала от който са изработени имплантите за участниците в обособените позиции, в които има импланти или еквивалентно

Декларация, че участникът разполага с помещение/я за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и с транспортно/и средство/а осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ или еквивалентно, които позволяват в случай на необходимост съответните медицински изделия да бъдат доставени до лечебното заведение до 5 часа от заявяването им, при необходимост.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Минималното изискване, поставено от възложителя, е Участникът да е извършил минимум един договор, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка /с предмет Доставка на медицински изделия или еквивалентно/ през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата — изискването е едно и също за всички обособени позиции — ако участникът участва за няколко обособени позиции предоставената информация от него важи за всяка една от обособените позиции.

ISO 9001:2008 или еквивалентно на участника. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ или еквивалентно

Сертификат за материала от който са изработени имплантите за участниците в обособените позиции, в които има импланти или еквивалентно

Декларация, че участникът разполага с помещение/я за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и с транспортно/и средство/а осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78 ал. 2 от ЗМИ или еквивалентно, които позволяват в случай на необходимост съответните медицински изделия да бъдат доставени до лечебното заведение до 5 часа от заявяването им, при необходимост.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

Гаранция за изпълнение — 3 % от стойността на договора в лв. без ДДС под формата на:

— парична сума

— банкова гаранция

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в проекто-договора за обществена поръчка.

Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в български лева, в срок не повече от 60 дни след доставка и предоставени първични документи.

Количествата на медицински изделия от техническата документация в тръжната документация, които ще бъдат заявени по време на договора са приблизителни, същите са предназначени за определяне на гаранцията за изпълнение на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не поръча същия обем по време на срока на договора. Заявените количества ще са в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за период от две години.

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 044-080985

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2017
Local time: 16:30

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 10/11/2017
Local time: 09:00
Place:

Гр. Ямбол, ул. „П. Хитов“ № 30 — МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, малка заседателна зала.

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

09-10.2019.

VI.2)

Information about electronic workflows
Electronic payment will be used

VI.3)

Additional information:

ЕЕДОП

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо

Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 ППЗОП

При участник — обединение — копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението — и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

При участник-обединение, което не е юридическо лице — копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП;

техническо предложение, съдържащо:

документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

декларация за срока на валидност на офертата — минимум 6 месеца;

Декларация, подписана и подпечатана от участника, за наличие на склад на средномесечни количества от спечелените консумативи, спрямо годишните количества, обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Декларация, че участника е съгласен със срока на разсрочено плащане

Декларация, подписана и подпечатана от участника, с номенклатурните единици за които се участва с информация за търговското наименование на продукта

По ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35 Тазобедрени и коленни протези — оторизация за всяка търговска марка, която преглага съответстваща с техническото задание на възложителя /в оригинал или нотариално заверена/

Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник;

Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП

Ценовото предложение

Всички други документи, изискани в тръжната документация и обявлението.

каталози, описание и снимки на предлаганите медицински изделия /с превод на български език/

За всяка обособена позиция се представят отделно комплектувани заявления за участие заедно с описи към тях. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие.

В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани /печат се слага от участника само ако е длъжен със закон да притежава и слага такъв/.

източник на финансиране: собствени средства, МЗ, НЗОК

Органите от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда, които са в сила в страната са: НАП, НОИ, МОСВ, АЗ и ГИТ.

Обменът на информация в процедурата може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Когато датата на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet address:http://www.cpc.bg

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
05/10/2017
Low Value Tender: