Poland - Gdansk: Orthopaedic implants

Main activities: 
Health
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Tuesday, October 10, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 194-398074

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
221964385
al. Jana Pawła II 50
Gdańsk
80-462
Poland
Contact person: Dział zamówień publicznych
Telephone: +48 587684281
E-mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Fax: +48 587684286
NUTS code: PL633

Internet address(es):

Main address: www.copernicus.gda.pl

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Body governed by public law

I.5)

Main activity
Health

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Dostawa komisowa endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego oraz protez barku.

Reference number: D10.251.40.J.2017

II.1.2)

Main CPV code
33183100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komisowa endoprotez stawu biodrowego i stawu kolanowego oraz protez barku na okres 12 miesięcy (CPV: 33183100-7). 2. Pełny asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania zawiera Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiety 1-23).

Wykonawca wypełniając pozycje w kolumnie „opisać tak/nie” potwierdza spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

3. Określone w Formularzu asortymentowo-cenowym ilości są wielkością szacunkową, uzależnioną od liczby przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

4. Przedmiot zamówienia określony w pakietach nr: 1-23 dotyczy dostaw komisowych.

5. Wykonawca w celu umożliwienia Zamawiającemu prawidłowego wykorzystania przedmiotu umowy,zobowiązuje się użyczyć sprzęt medyczny opisany w załączniku 1 do SIWZ (Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy).

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.1.7)

Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 354 645.00 PLN

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza cementowa pierwotna stawu biodrowego, endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza cementowa pierwotna stawu biodrowego, endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Panewka stawu biodrowego podwójnie mobilna bezcementowa, Panewka stawu biodrowego podwójnie mobilna w wersji cementowej

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Panewka stawu biodrowego podwójnie mobilna bezcementowa, Panewka stawu biodrowego podwójnie mobilna w wersji cementowej.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu biodrowego, rewizyjna bezcementowa

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu biodrowego, rewizyjna bezcementowa.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką „Press-Fit”, trzpień krótki przynasadowy, system rewizyjny-zestaw, panewka ze zwiększoną powierzchnią kontaktu z kością.

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką „Press-Fit”, trzpień krótki przynasadowy, system rewizyjny-zestaw, panewka ze zwiększoną powierzchnią kontaktu z kością zapewniająca dodatkowo lepszą pierwotną stabilizację.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu biodrowego biopolarna z panewką podwójnie mobilną.

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu biodrowego biopolarna z panewką podwójnie mobilną.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu biodrowego, bezcementowa z trzpieniem anatomicznym

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu biodrowego, bezcementowa z trzpieniem anatomicznym.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna, cementowa z użyciem siatki metalowej

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna, cementowa z użyciem siatki metalowej.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Cement kostny, Pojedynczy zestaw do próżniowego mieszania cementu, Podwójny zestaw dopróżniowego mieszania cementu, Szczotka kanałowa.

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Cement kostny z jednym antybiotykiem,Cement z dwoma antybiotykami gentamycyną i klindamycyną ,Pojedynczy zestaw do próżniowego mieszania cementu, Podwójny zestaw do próżniowego mieszaniacementu, Szczotka kanałowa, Zestaw do płukania pulsacyjnego, Cementowy spacer biodra, Cementowy spacerkolanowy, Modularny spacer biodrowy.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

System panewki rewizyjnej stawu biodrowego

Lot No: 9

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

System panewki rewizyjnej stawu biodrowego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

System adapterów do rewizji endoprotezy stawu biodrowego

Lot No: 10

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

System adapterów do rewizji endoprotezy stawu biodrowego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego wraz z śrubami mocującymi

Lot No: 11

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego wraz z śrubami mocującymi.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem uniwersalnym (nieanatomicznym)

Lot No: 12

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem uniwersalnym (nieanatomicznym).

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa- krótki trzpień

Lot No: 13

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa- krótki trzpień.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu biodrowego, cementowa, bipolarna

Lot No: 14

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu biodrowego, cementowa, bipolarna.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu kolanowego cementowa, kłykciowa, endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

Lot No: 15

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu kolanowego cementowa, kłykciowa, endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu kolanowego o niskiej odczynowości uczuleniowej, pierwotna cementowa,Endoproteza stawu kolanowego o niskiej odczynowości uczuleniowej pierwotna

Lot No: 16

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu kolanowego o niskiej odczynowości uczuleniowej, pierwotna cementowa,Endoproteza stawu kolanowego o niskiej odczynowości uczuleniowej pierwotna.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Modularna proteza stawu kolanowego wersja cementowa, Modularna proteza stawu kolanowegowersja bezcementowa, Modularna proteza stawu kolanowego wersja antyalergiczna

Lot No: 17

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Modularna proteza stawu kolanowego wersja cementowa, Modularna proteza stawu kolanowego wersja bezcementowa, Modularna proteza stawu kolanowego wersja antyalergiczna, Endoproteza stawu kolanowego anatomiczna półzwiązana.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza pierwotna kolana z opcją śródoperacyjnego rozbudowania do do rewizji

Lot No: 18

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza pierwotna kolana z opcją śródoperacyjnego rozbudowania do do rewizji.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza rewizyjna, cementowa z użyciem siatki metalowej

Lot No: 19

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza rewizyjna, cementowa z użyciem siatki metalowej.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Protezy barku urazowo- rekonstrukcyjne, odwrócona stawu ramiennego

Lot No: 20

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Protezy barku urazowo- rekonstrukcyjne, odwrócona stawu ramiennego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego.

Lot No: 21

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej naodwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego

Lot No: 22

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej naodwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Endoproteza stawu biodrowego cementowa

Lot No: 23

II.2.2)

Additional CPV code(s)
33183100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: PL633

II.2.4)

Description of the procurement:

Endoproteza stawu biodrowego cementowa.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: yes
Description of options:

Zgodnie z projektem umowy.

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2017/S 123-248980

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Endoproteza cementowa pierwotna stawu biodrowego, endoproteza bezcementowa stawubiodrowego

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 726 933.33 PLN
Total value of the contract/lot: 1 725 100.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

Endoproteza stawu biodrowego, rewizyjna bezcementowa

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-822
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 410 750.00 PLN
Total value of the contract/lot: 411 250.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z panewką „Press-Fit”, trzpień krótki przynasadowy,system rewizyjny-zestaw, panewka ze zwiększoną powierzchnią kontaktu z kością.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 097 700.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 097 700.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

Endoproteza stawu biodrowego biopolarna z panewką podwójnie mobilną.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-822
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 180 990.00 PLN
Total value of the contract/lot: 181 550.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

Endoproteza stawu biodrowego, bezcementowa z trzpieniem anatomicznym

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-822
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 219 190.00 PLN
Total value of the contract/lot: 1 207 400.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna, cementowa z użyciem siatki metalowej

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 70 705.00 PLN
Total value of the contract/lot: 67 075.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

Cement kostny, Pojedynczy zestaw do próżniowego mieszania cementu, Podwójny zestaw dopróżniowego mieszania cementu, Szczotka kanałowa.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 240 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 240 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

System panewki rewizyjnej stawu biodrowego

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 109 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 109 500.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

System adapterów do rewizji endoprotezy stawu biodrowego

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

Koszyk rewizyjny do panewki stawu biodrowego wraz z śrubami mocującymi

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem uniwersalnym (nieanatomicznym)

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Warszawa
02-135
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 99 750.00 PLN
Total value of the contract/lot: 99 750.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 13
Title:

Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa- krótki trzpień

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 14
Title:

Endoproteza stawu biodrowego, cementowa, bipolarna

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 188 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 188 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section V: Award of contract

Lot No: 15
Title:

Endoproteza stawu kolanowego cementowa, kłykciowa, endoproteza rewizyjna stawu kolanowego

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zimmer Biomrt Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 615 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 615 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 16
Title:

Endoproteza stawu kolanowego o niskiej odczynowości uczuleniowej, pierwotna cementowa,Endoproteza stawu kolanowego o niskiej odczynowości uczuleniowej pierwotna

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Smith & Nephew Sp. z o.o.
Warszawa
02-823
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 267 018.52 PLN
Total value of the contract/lot: 272 500.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 17
Title:

Modularna proteza stawu kolanowego wersja cementowa, Modularna proteza stawu kolanowegowersja bezcementowa, Modularna proteza stawu kolanowego wersja antyalergiczna

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Warszawa
04-501
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 175 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 175 350.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 18
Title:

Endoproteza pierwotna kolana z opcją śródoperacyjnego rozbudowania do do rewizji

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-822
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 767 873.33 PLN
Total value of the contract/lot: 1 710 820.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 19
Title:

Endoproteza rewizyjna, cementowa z użyciem siatki metalowej

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Stryker Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-822
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 534 689.19 PLN
Total value of the contract/lot: 497 890.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 20
Title:

Protezy barku urazowo- rekonstrukcyjne, odwrócona stawu ramiennego

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
LiT Sp. z o.o.
Szczecin
70-791
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 645 159.26 PLN
Total value of the contract/lot: 645 160.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 21
Title:

Silikonowa, jednoczęściowa proteza stawu śródstopno-paliczkowego.

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
LiT Sp. z o.o.
Szczecin
02-823
Poland
NUTS code: PL424
The contractor is an SME: yes

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 21 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 21 000.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 22
Title:

Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej naodwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego

A contract/lot is awarded: yes

V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract:
26/09/2017

V.2.2)

Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3)

Name and address of the contractor
Lima Polska Sp. z o.o.
Warszawa
02-795
Poland
NUTS code: PL911
The contractor is an SME: no

V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 94 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 89 600.00 PLN

V.2.5)

Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 23
Title:

Endoproteza stawu biodrowego cementowa

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.

8. W przypadku uznania zasadności przekazanej przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Poland
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet address:http://uzp.gov.pl

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/10/2017
Low Value Tender: