Slovakia - Bratislava: Portable computers

Main activities: 
Social protection
Type: 
Contract award notice
Type of contract: 
SUPPLIES
Market: 
SUPPLIES
Bid type: 
Not applicable
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
Lowest price
Published: 
Wednesday, September 13, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 175-358374

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
30794536
Špitálska 8
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
812 67
Slovakia
Contact person: Mgr. Michal Trnavský
Telephone: +421 220441707
E-mail: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk
NUTS code: SK

Internet address(es):

Main address: http://www.upsvar.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8716/zakazky

I.2)

Joint procurement

I.4)

Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions

I.5)

Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

Nákup výpočtovej techniky a prostriedkov IKT.

II.1.2)

Main CPV code
30213100

II.1.3)

Type of contract
Supplies

II.1.4)

Short description:

Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a distribúciu prenosných počítačov, PC zostáv, monitorov, multifunkčných zariadení, fotoaparátov a ostatného príslušenstva.

Presný rozsah a špecifikácia tovarov je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Nákup výpočtovej techniky

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30213000
30213200
30231000
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Pracoviská verejného obstarávateľa v rámci územia SR. Zoznam miest distribúcie tovarov je v prílohe súťažných podkladov.

II.2.4)

Description of the procurement:

Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a distribúciu prenosných počítačov, PC zostáv, monitorov.

Presný rozsah a špecifikácia tovarov je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Predmet zákazky bude financovaný zo ŠR ( štátneho rozpočtu), ESF ( Európskeho sociálneho fondu) OP Ľudské zdroje a grantu EURES.

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Nákup prostriedkov IKT

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
30232100
30232110
38651600
60000000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: SK
Main site or place of performance:

Pracoviská verejného obstarávateľa v rámci územia SR. Zoznam miest distribúcie tovarov je v prílohe súťažných podkladov.

II.2.4)

Description of the procurement:

Verejný obstarávateľ požaduje dodávku a distribúciu multifunkčných zariadení, tlačiarní fotoaparátov, externých diskov a projektorov.

Presný rozsah a špecifikácia tovarov je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky.

II.2.5)

Award criteria
Price

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project: Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný zo ŠR ( štátneho rozpočtu), ESF ( Európskeho sociálneho fondu) OP Ľudské zdroje a grantu EURES.

II.2.14)

Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.6)

Information about electronic auction
An electronic auction has been used

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2016/S 191-343145

IV.2.8)

Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9)

Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no

V.1)

Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information:

Verejný obstarávateľ ruší verejné obstarávanie na základe rozhodnutia Úradu podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
11/09/2017
Low Value Tender: