Belgium - Ghent: Construction work

Main activities: 
Housing and community amenities
Type: 
Contract notice
Type of contract: 
WORKS
Market: 
WORKS
Bid type: 
Submission for all lots
Awarding procedure: 
Open procedure
Award criteria: 
The most economic tender
Published: 
Saturday, September 9, 2017
Tender cycle: 
Tender ID: 
2017/S 173-353673

Contract notice

Works

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses
WoninGent CVBA-SO
4150
Lange Steenstraat 54
Gent
9000
Belgium
E-mail: saskia.degrave@woningent.be
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.woningent.be

Address of the buyer profile: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284482

I.2)

Joint procurement

I.3)

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284482
Additional information can be obtained from another address:
WoninGent CVBA-SO
Brusselsesteenweg 479
Gentbrugge
9050
Belgium
Telephone: +32 92359945
E-mail: saskia.degrave@woningent.be
NUTS code: BE234

Internet address(es):

Main address: www.woningent.be

Address of the buyer profile: http://woningent.be/over-woningent/overheidsopdrachten

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)

Type of the contracting authority
Other type: sociale huisvestingsmaatschappij

I.5)

Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title:

2017-031 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken in regie op afroep.

Reference number: WoninGent cvba-so-2017-031 Werken in regie op afroep-F02_0

II.1.2)

Main CPV code
45000000

II.1.3)

Type of contract
Works

II.1.4)

Short description:

De onderhavige opdracht betreft een raamovereenkomst voor het uitvoeren van werken in regie op afroep en bestaat uit meerdere percelen, opgedeeld per vakgebied. De werken vinden plaats in wooneenheden die deel uitmaken van het patrimonium van de opdrachtgever, WoninGent. Deze wooneenheden kunnen zowel appartementen, meergezinswoningen als individuele woonhuizen zijn. De deelopdrachten die volgens deze overeenkomst geplaatst worden verschillen onderling sterk in omvang, hoewel allen begrensd tot een maximumbedrag van 15 000 EUR (excl. btw).

II.1.5)

Estimated total value

II.1.6)

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Uitvoeren van kleine metsel- en aannemingswerken

Lot No: 1

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45300000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Uitvoeren van werken aan elektrische installaties

Lot No: 2

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45300000
45310000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Uitvoeren van loodgieterswerk en werken aan sanitaire installaties

Lot No: 3

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45300000
45332000
45232460
45332400

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Uitvoeren van schilderwerken

Lot No: 4

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45400000
45440000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Uitvoeren van bepleisteringswerken

Lot No: 5

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45400000
45410000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Uitvoeren van schrijnwerken

Lot No: 6

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45400000
45422100

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Plaatsen en herstellen van (zachte en harde) vloerbekledingen

Lot No: 7

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45400000
45430000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Opsporen van defecten in gebouwen, lek- en geurdetectie

Lot No: 8

II.2.2)

Additional CPV code(s)
71600000
71631000
71631300
71631400
71631430

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

II.2)

Description

II.2.1)

Title:

Uitvoeren van afbraak-, opruimings-, reconditionerings-, reinigings- en/of reconstructiewerken na schade

Lot No: 9

II.2.2)

Additional CPV code(s)
45300000
45450000

II.2.3)

Place of performance
NUTS code: BE234

II.2.4)

Description of the procurement:

Zie bestek.

II.2.5)

Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6)

Estimated value

II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

3 maal 1 jaar.

II.2.10)

Information about variants
Variants will be accepted: no

II.2.11)

Information about options
Options: no

II.2.12)

Information about electronic catalogues

II.2.13)

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.1)

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

III.1.2)

Economic and financial standing

III.1.3)

Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Klasse: N/A, Categorie: N/A.

III.1.5)

Information about reserved contracts

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions:

III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure
Open procedure

IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5

IV.1.4)

Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.1.6)

Information about electronic auction

IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/10/2017
Local time: 12:00

IV.2.3)

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7)

Conditions for opening of tenders
Date: 23/10/2017
Local time: 13:00
Place:

WoninGent CVBA-SO, Brusselsesteenweg 479, 9050 Gentbrugge.

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

VI.2)

Information about electronic workflows

VI.3)

Additional information:

VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Gent
9000
Belgium

VI.4.2)

Body responsible for mediation procedures
Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Gent
9000
Belgium

VI.4.3)

Review procedure

VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

VI.5)

Date of dispatch of this notice:
06/09/2017
Low Value Tender: